Article Image

FÖRVALTARKOMMENTAR OKTOBER 2016

SENTIMENTET STEG BLAND VÄRLDENS INSIDERS

Sentimentet bland världens insynspersoner steg för första gången på fem månader. Köpandelen uppgick till relativt höga 41 procent jämfört 38 procent som utgör snittet för året. På de marknader där fonderna är verksamma var insiders i Australien positivast med ett sentiment på hela 87 procent och utgjorde högsta andelen köp hittills i år. Även i Canada steg sentimentet kraftigt till 60 procent från 28 procent i september vilket också var det starkaste som registrerats på drygt 12 månader. I Sverige ökade insynspersonerna i de egna bolagen för tredje månaden i rad men aktiviteten, mätt i antal köp- och säljtransaktioner, sjönk under månaden.

INSIDE HEDGE hade en riktigt tuff månad och sjönk med 5,1 procent vilket var 5 procentenheter sämre än index. Flera av fondens större innehav backade kraftigt samtidigt som placeringarna mot guld- och oljepriset utvecklades nedåt.  Innehavet med enskilt störst negativ inverkan på utvecklingen var Ericsson. Telekombolaget vinstvarnade för tredje kvartalet och levererade sedan en rapport där både försäljning och resultat kom ut betydligt sämre än väntat vilket fick aktiekursen att rasa med närmare 30 procent under månaden. Bland innehaven som hade starkast utveckling återfinns företaget verksamt inom kriminologiteknik, Micro Systemation, som efter vinstlyft i tredje kvartalet steg med 13 procent.

INSIDE SWEDEN fick det motigt i oktober och tappade 2,8 procent att jämföra med index som sjönk med knappt 1 procent. Tekniksektorn agerade sänke för såväl fonden som index med telekombolaget Ericsson som största negativa bidragsgivare och sänkte sentimentet. Insiders köpte Ericsson-aktier för drygt 50 miljoner kronor efter kursnedgången där nytillträdde vd:n Börje Ekholm och storägaren Jacob Wallenberg stod för 35 miljoner kr – en viktig signal som visar marknaden deras tro till telekombolaget. Största bidragsgivare i oktober blev förutom nämnda Micro Systemation också livs- och läkemedelsbolaget Biogaia som steg med drygt 10 procent sedan en försäljningsökning bidrog till ett starkt tredje kvartal.

INSIDE AUSTRALIA redovisade en värdeminskning på -1,9 procent vilket var 4,6 procentenheter sämre än index. Det negativa utfallet berodde främst på att portföljens relativt höga exponering mot råvaru- och läkemedelssektorn hade en riktigt svag månad. Bland råvarubolagen gick metallföretaget Fortescue Metals Group åt motsatt riktning och ökade med 11 procent. Fortescue lyckades bland annat hålla nere kostnaderna under tredje kvartalet och kunde rapportera ett bättre resultat än marknadsförväntningarna. Även om den australiensiska aktiemarknaden har stigit med knappt 12 procent i år och bolagens P/E-tal kommit upp något, är värderingen på australiensiska aktier fortsatt låg vilket australiensiska insynspersoner kraftigt signalerar. Trots det negativa månadsresultatet har fonden presterat drygt 5,5 procentenheter bättre än index i år och vi vidhåller vår mycket positiva syn på australiensiska aktier.

INSIDE CANADA tappade 0,8 procent jämfört med index som steg med 3,8 procent. Fondens innehav verksamma i guldbranschen sjönk kraftigt efter svag prisutveckling på ädelmetallen och största bidragande orsak till det negativa resultatet. Under månaden ökade fonden sina innehav i råvaror till billigare kursnivåer på bekostnad av minskad exponering mot tekniksektorn. Den kanadensiska aktiemarknaden har i kronor utvecklats positivt de senaste 9 månaderna och insiders fortsätter öka sina innehav. Den goda marknadstrenden i kombination av fortsatt låga värderingar samt insiders agerande förstärker vår redan positiva syn på kanadensiska aktier. Bland innehaven där insynspersoner nettoköper återfinns kollagringsbolaget Westshore Terminals som steg med 8 procent. Köpen uppgick till 46 miljoner kronor med idel köp under året och endast en registrerad försäljning sedan maj 2014.

INSIDE USA hade en stark månad och steg med 4,8 procent vilket var 1,7 procentenheter bättre än index. Fondens innehav hade en blandad utveckling men gynnades framförallt av en förstärkt dollar. Insidersentimentet steg marginellt jämfört med september och bidrog till att köpandelen under oktober hamnade över snittet för året. Trots en stigande trend bland amerikanska insiders noteras en viss försiktighet då humöret på de amerikanska börserna genomsyras av slutspurten i presidentvalet samt en ökad sannolikhet för räntehöjning i december. Starkast utveckling hade ståltillverkaren Steel Dynamics med en kursuppgång på 10 procent sedan bolaget rapporterat högre försäljning än väntat samt fick en höjd riktkurs från amerikansk storbank.

INSIDE ACTIVE GLOBAL adderade 1,7 procent men utvecklades 1,4 procent sämre än index, som fick stöd av en stark dollar. På de marknader där fonden är verksam var insiders i Sydkorea positivast med ett sentiment på 66 procent och tredje starkaste oktobermånaden på över ett decennium. Koreanska insiders har ökat tre månader i rad samtidigt som aktiemarknaden haft en uppgång på 6 procent. Det är vanligtvis ett positivt tecken när insiders ökar på en stigande börs. Portföljens industriaktier bidrog mest positivt till fondens utveckling medan innehaven exponerade mot läkemedelssektorn utvecklades svagt och höll tillbaka utvecklingen. Bland innehaven hade det brittiska teknikservicebolaget Kainos Group starkast utveckling på +17 procent medan det amerikanska holdingbolaget SJW Corp gav störst bidrag till fondens utveckling. Aktiekursen steg med drygt 16 procent efter att SJW rapporterat högre omsättning och överträffat vinstförväntningarna för tredje kvartalet.

ERIK LIDÉN, ansvarig förvaltare
David Unver, förvaltare

Nyhetsarkiv

Här finner ni alla publicerade nyheter om Insiderfonder AB.

HÅLL DIG UPPDATERAD:

prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna från Insiderfonder skickade direkt till dig. Du anmäler dig till nyhetsbrevet genom att fylla i din e-postadress ovan och skicka den till oss. Vi samlar bara in och lagrar uppgifter om dig som är nödvändiga för att genomföra utskicken. Det betyder att vi lagrar din epostadress och i vissa fall även ditt namn. Genom att fylla i dina uppgifter samtycker du till att vi lagrar uppgifterna och du har därmed ingått ett kostnadsfritt prenumerationsavtal med Insiderfonder. Du kan alltid avregistrera dig från dessa utskick och därmed få dina uppgifter raderade.

RISKINFORMATION Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Top