Article Image

NOVEMBER 2015

INSIDE SWEDEN OCH SCIENTIA HEDGE I TOPP

Förväntningar om ytterligare stimulanser från Europeiska centralbanken ökade i november samtidigt som majoriteten i räntekommittén i den amerikanska motsvarigheten, Federal Reserve, flaggar för en räntehöjning i december. Stockholmsbörsen steg med drygt 3,6 procent och tillhörde vinnarna på världens aktiemarknader. Guldpriset pressades under månaden ned till nivåer som inte setts sedan 2010 och oljepriset sjönk med närmare 11 procent mätt i svenska kronor.

Sex av sju fonder levererade positiv avkastning i november varav fyra presterade bättre än sina respektive jämförelseindex.

SCIENTIA HEDGE utvecklades närmare 3 procentenheter bättre än börsen trots en svag månad för fondens placeringar i guld och olja. Fonden avancerade 6,3 procent i november efter att flera av portföljens större innehav steg kraftigt. Främst bidrog näst största innehavet och massatillverkaren Rottneros som rusade 69 procent efter en ökad vinst för det tredje kvartalet.

INSIDE SWEDEN fortsätter sin starka utveckling och steg med hela 7,3 procent vilket var omkring 3,7 procentenheter bättre än index. Fonden har levererat högre avkastning än jämförelseindex 8 av 11 månader i år och är med detta totalt 10 procentenheter bättre hittills i år. Förutom fjärde största innehavet Rottneros fick fonden fint bidrag från medicinbolaget Vitrolife som ökade med 34 procent efter att bland annat ha fått höjd riktkurs.

INSIDE ASIA uppvisade under månaden en blygsam uppgång på 0,2 procent men utvecklades 1,2 procentenheter bättre än index. Vinnarmarknaden på världens börser blev Malaysia som ökade med 4 procent mätt i kronor. I övrigt bidrog portföljens koreanska aktier mest till fondens avkastning. För andra månaden i rad utvecklades det koreanska läkemedelsföretaget Hanmi Pharmaceuticals bäst av samtliga innehav och steg med hela 54 procent.

INSIDE AUSTRALIA steg med 0,5 procent men tappade 1,7 procentenheter mot index. Fondens innehav exponerade mot råvarusektorn hade en riktig dålig månad med en utveckling som var sämst bland övriga sektorer. Glädjeämnet var kreditlåneföretaget Credit Corporation Group som ökade med 17 procent efter höjd riktkurs från en amerikansk storbank.

INSIDE CANADA adderade 0,9 procent och slog index med motsvarande efter att marknadsutvecklingen gick sidledes. Fondens innehav verksamma på dagligvarusektorn bidrog mest positivt till fondens utveckling. Allra starkast gick verkstadsbolaget New Flyer Industries som steg med 38 procent efter resultatökning med 41 procent jämfört med samma period förra året. Bolaget annonserade under månaden även uppköp av reservdelstillverkaren och fordonutvecklaren Motor Coach Industries International vilket gav ytterligare bränsle till kursuppgången.

INSIDE USA tappade 1,2 procent efter en svag månad för innehaven och främst de med exponering mot verkstadssektorn. Fondens vinnaraktie blev märkesåterförsäljaren Limited Brands som ökade med 7 procent efter högre försäljning än väntat för tredje kvartalet.

INSIDE ACTIVE GLOBAL hade en positiv värdeutveckling på knappt 1 procent vilket var 0,9 procentenheter sämre än index. Portföljens japanska och franska aktier utvecklades mest positivt medan de australiensiska och amerikanska hade en svag månad. Bland innehaven utmärkte franska fordonstillverkaren Trigano sig med en uppgång på 26 procent. Under november fortsatte Japan vara fondens största landsexponering med 20 procent av kapitalet. Inga större förändringar skedde i portföljen under månaden.

ERIK LIDÉN, ansvarig förvaltare
David Unver, bitr. förvaltare

Nyhetsarkiv

Här finner ni alla publicerade nyheter om Insiderfonder AB.

HÅLL DIG UPPDATERAD:

prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna från Insiderfonder skickade direkt till dig. Du anmäler dig till nyhetsbrevet genom att fylla i din e-postadress ovan och skicka den till oss. Vi samlar bara in och lagrar uppgifter om dig som är nödvändiga för att genomföra utskicken. Det betyder att vi lagrar din epostadress och i vissa fall även ditt namn. Genom att fylla i dina uppgifter samtycker du till att vi lagrar uppgifterna och du har därmed ingått ett kostnadsfritt prenumerationsavtal med Insiderfonder. Du kan alltid avregistrera dig från dessa utskick och därmed få dina uppgifter raderade.

RISKINFORMATION Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Top