Article Image

MARS 2016

FONDERNA FORTSÄTTER UTVECKLAS BÄTTRE ÄN INDEX

Världens aktiemarknader utvecklades positivt för andra månaden i rad.  De högt ställda förväntningarna på europeiska centralbanken, ECB, med fortsatta stimuleringar infriades när styrräntan sänktes till rekordlåga 0 procent. Dessutom utökar ECB köpen av statsobligationer och ger sig in på företagsobligationsmarknaden vilket troligen kommer gynna aktiemarknaderna framöver. Börserna fick även draghjälp av oljepriset som rekylerade uppåt under månaden.

Det globala insidersentimentet sjönk i mars efter att det varit ovanligt starkt i såväl januari som februari. I länderna som fonderna är verksamma var svenska insiders mest positiva där andelen köp uppgick till 60 procent. När första kvartalet summeras har världens insynspersoner sammantaget varit rejält i köptagen. Starkare sentiment under ett första kvartal har endast inträffat en gång de senaste 12 åren och sådana starka signaler brukar ofta indikera en period av fortsatt stigande aktiekurser.

SCIENTIA HEDGE adderade 2,6 procent vilket var 0,7 procentenheter bättre än Stockholmsbörsen. Fondens oljeplacering ökade med 21 procent i värde och bidrog mest till avkastningen. Aktieinnehaven utvecklades också väl under månaden med fastighetsbolagen Besqab och Victoria Park i topp med en värdeutveckling på +14 respektive +12 procent. Under månaden ökades innehaven i sektorerna dagligvaror och industri samtidigt som exponeringen mot råvarusektorn minskades.

INSIDE SWEDEN utvecklades jämsides med börsen och steg med 1,9 procent. Utvecklingen på innehaven var generellt positiva och förutom redan nämnda kursvinnare Besqab och Victoria Park kom investmentbolaget Latour på tredje plats med en värdeökning på drygt 12 procent. Latour tillhörde också de bolag på Stockholmsbörsen där insiders ökade sitt ägande mest under månaden. Fondutvecklingen hölls något tillbaka efter en tuff månad för Elekta.

INSIDE ASIA steg med hela 6 procent och presterade drygt 0,8 procent bättre än jämförelseindex. Innehaven i Singapore bidrog mest till fondens avkastning. Insidersentimentet på marknaderna där fonden placerar kapitalet var den svagaste marsmånaden på drygt 15 år. Att sentimentet varit svagt beror dels för att kursuppgångarna under månaden varit breda samt att insiders redan ökat sina innehav och förväntar sig fortsatta uppgångar efter en mycket turbulent period.  Bland aktierna som utvecklades starkast finns Singapore innehavet och detaljhandelskedjan Osim International som rusade med drygt 23 procent. Insideraktiviteten i bolaget var mycket hög sista kvartalet 2015 och senast i raden var VD och storägaren Ron Sim som lade ett bud på hela bolaget vilket fick aktien att börstoppas.

INSIDE AUSTRALIA utvecklades starkast av samtliga fonder och steg med 8,7 procent vilket var drygt 2,9 procent bättre än index. Fondens innehav utvecklades mycket väl och vinnaraktien blev läkemedelstillverkaren Sigma Pharmaceuticals med en uppgång på 28 procent. Kursuppgången berodde bland annat på att bolaget presenterade en högre prognos för de kommande två åren i sin senaste kvartalsrapport. Insidersentimentet i Australien sjönk något under månaden men är fortfarande relativt starkt och har varit det under en längre period och givet detta agerande kan marknaden vänta sig kursuppgångar ett bra tag framöver.

INSIDE CANADA hade en värdeutveckling på +4,8 procent och avkastade 1,4 procent mer än jämförelseindex. Fondens innehav i råvarusektorn bidrog mest till fondens avkastning. Under månaden skedde en minskning av innehav med exponering mot finans samt försäljningar av samtliga innehav i tekniksektorn på bekostnad av ökade innehav i dagligvaror. Månadens kursvinnare blev finansbolaget Callidus Capital Corp som rusade med 56 procent efter att ha rapporterat 73 procent högre intäkter för helåret 2015. I december 2015 noterades en kraftig ökning i insideraktiviteten i bolaget där åtta insynspersoner ökade sina innehav. Sedan köpen registrerades har insynspersonerna haft en genomsnittlig avkastning på drygt 65 procent.

INSIDE USA steg med 0,8 procent vilket var marginellt sämre än index. Fondens avkastning hölls tillbaka av dollarförsvagningen som mot kronan hade den lägsta noteringen på 6 månader. Fondinnehaven hade en positiv månad där 37 av 39 innehav utvecklades ovanför noll-strecket. Främst bidrog innehaven i telekomsektorn till fondens utveckling men vinnaraktien blev istället gasbolaget Oneok som avancerade 24 procent på grund av stigande gaspriser.

INSIDE ACTIVE GLOBAL ökade med 1,4 procent vilket var 0,5 procent bättre än index. Förändringar som skedde i mars var minskad exponering i såväl Storbritannien som i övriga Europa samt i Australien och Kanada. Exponering mot den australienska och kanadensiska aktiemarknaden sker genom investeringar i fonderna Inside Australia och Inside Canada som båda slog index med 2,9 respektive 1,4 procentenheter i mars.  Största ökningen i fonden gjordes i amerikanska aktier vilket visade sig vara en gynnsam allokering då USA-innehaven bidrog mest till avkastningen. Aktiekursen i japanska mjukvaruföretaget Colopl Inc hade högst värdestegring bland innehaven och steg med drygt 26 procent. Kursuppgången tog fart när man i mitten av månaden annonserade att företagets ambition att ta en ledande position i virtuell verklighet nu börjar ge resultat – detta efter närmare två år av utvecklingsarbete och investeringar på 50 miljoner US-dollar.

ERIK LIDÉN, förvaltare
david Unver, bitr. förvaltare

Nyhetsarkiv

Här finner ni alla publicerade nyheter om Insiderfonder AB.

HÅLL DIG UPPDATERAD:

prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna från Insiderfonder skickade direkt till dig. Du anmäler dig till nyhetsbrevet genom att fylla i din e-postadress ovan och skicka den till oss. Vi samlar bara in och lagrar uppgifter om dig som är nödvändiga för att genomföra utskicken. Det betyder att vi lagrar din epostadress och i vissa fall även ditt namn. Genom att fylla i dina uppgifter samtycker du till att vi lagrar uppgifterna och du har därmed ingått ett kostnadsfritt prenumerationsavtal med Insiderfonder. Du kan alltid avregistrera dig från dessa utskick och därmed få dina uppgifter raderade.

RISKINFORMATION Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Top