Article Image

MAJ 2016

AUSTRALIENSISKA INSIDERS HAR INTAGIT POSITIONER

Utvecklingen på världens aktiemarknader var blandad och kännetecknades av osäkerheten kring Brexit-omröstningen i Storbritannien och FEDs eventuella räntehöjning i juni. Världsindex steg med 3,9 procent mätt i kronor och fick stöd av en starkare dollar samt ett stigande oljepris, som under månaden nådde årshögsta när Brentoljan steg över 50 dollar-nivån per fat.

Det globala insidersentimentet sjönk marginellt i maj jämfört med föregående månad. Insiderkollektivets agerande på världens börser under årets andra kvartal har som väntat varit försiktigt efter det starkaste sentimentet som noterats i januari och februari på tolv år.

I maj uppvisade sex av sju fonder en positiv avkastning varav fyra slog jämförelseindex.

SCIENTIA HEDGE fortsätter utvecklas bättre än Stockholmsbörsen – denna månad med 1,7 procent. Såväl aktiedelen som fondens oljeplacering utvecklades mycket väl under månaden medan placeringen i guldet höll tillbaka utvecklingen efter en prisnedgång i ädelmetallen. Det innehav som bidrog mest till fondens utveckling var läkemedelstillverkaren Biogaia som steg med 16 procent efter att bolagets probiotika visat sig ha positiv effektiv mot behandling av buksmärta hos barn.

INSIDE SWEDEN adderade 4 procent vilket var 1,5 procentenheter bättre börsen efter en stark utveckling för fondens innehav. Aktierna som gav störst bidrag till fonden var förutom nämnda Biogaia också medicinteknikbolaget Elekta som steg med 12 procent. Bolaget fick i mitten av månaden en order från ett turkiskt företag på över 10 miljoner euro i avancerad utrustning och mjukvara för behandling av cancer vilket fick aktiekursen att rusa.

INSIDE ASIA redovisade en positiv avkastning på 2,2 procent att jämföra med +2 procent för jämförelseindex. På de marknader som fonden är verksam ökade insynspersonerna i Singapore sina innehav allra mest. Insidersentimentet steg med hela 20 procent jämfört med månaden innan med andel köp motsvarande 75 procent. Insiders var i övrigt särskilt aktiva i fondinnehavet tillika filippinska banken Metropolitan Bank & Trust, som under månaden tillhörde vinnarna bland portföljinnehaven och steg med drygt 7 procent. Kursuppgången berodde på en stark rapport för första kvartalet och fick sedan ytterligare bränsle när marknaden noterade aktieköp av insiders.

INSIDE AUSTRALIA steg med 0,5 procent vilket var marginellt sämre än index. Insidersentimentet i Australien sjönk under månaden efter tre raka månader av stigande trend. Att sentimentet sjönk i maj är ingen negativ signal utan snarare att insiders redan ökat sina innehav med en förväntan att marknaden fortsätter uppåt. Den australiensiska aktiemarknaden har likt sentimentet stigit de tre senaste månaderna och givet insiderkollektivets agerande förväntas kursuppgångarna att fortsätta en tid framöver. Innehaven i hälsovårdssektorn bidrog mest till fondens avkastning med Ramsay Health Care, Sigma Pharmaceuticals och Primary Health Care i spetsen med kursuppgångar på 12 procent.

INSIDE CANADA uppvisade en negativ värdeutveckling på -1,6 procent medan index var oförändrat från månaden innan. Vid månadsskiftet var fonden för helåret 4,4 procentenheter bättre än index. Fondens innehav i råvaror drog ned utvecklingen medan ljusglimten var industriföretaget SNC Lavalin Group med en kursuppgång på 12 procent efter att man annonserat ett tecknat outsourcingavtal värt 500 miljoner dollar över en 12-års period.

INSIDE USA ökade med 4,5 procent i värde under månaden vilket var något sämre än index. Under månaden gjordes mindre förändringar i portföljen där innehaven i telekom ökades på bekostnad av minskade innehav i energisektorn. Allokeringen gynnade fondens utveckling när ett av de ökade innehaven, telekombolaget Shenandoah Telecommunication, steg med 12 procent. Bolaget släppte en rapport för första kvartalet som både slog marknadens förväntningar och uppvisade högre vinster än sina sektorkollegor. Aktien steg med 6,5 procent på rapportdagen vilket innebar den största kursuppgången på en enskild handelsdag sedan augusti förra året. Ett annat bolag som utmärkte sig var gasbolaget Oneok Inc som rusade med 20 procent efter stark återhämtning i gaspriset i slutet av månaden.

INSIDE ACTIVE GLOBAL hade en riktigt stark månad med en värdeutveckling på +4,8 procent och närmare 1 procentenhet bättre än index. Fondens brittiska och japanska innehav gav störst bidrag till utvecklingen. I japan kom tillväxtsiffrorna för första kvartalet in starkare än väntat och Tokyobörsen steg med 4,5 procent mätt i kronor – en efterlängtad återhämtning efter tuff inledning på året. Vinnaraktien blev det japanska fastighetsföretaget Open House som släppte sin halvårsrapport med närmare 50 procent högre intäkter, drivet av högre efterfrågan på småhusbostäder i och runt Tokyo.  Rapporten slog analytikernas förväntningar och aktiekursen steg med 24 procent. De brittiska aktievinnarna tillika teknikservicebolagen Telit Communications och Supergroup bidrog också till avkastningen med kursuppgångar på närmare 15 procent.

ERIK LIDÉN, förvaltare
David Unver, bitr. förvaltare

Nyhetsarkiv

Här finner ni alla publicerade nyheter om Insiderfonder AB.

HÅLL DIG UPPDATERAD:

prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna från Insiderfonder skickade direkt till dig. Du anmäler dig till nyhetsbrevet genom att fylla i din e-postadress ovan och skicka den till oss. Vi samlar bara in och lagrar uppgifter om dig som är nödvändiga för att genomföra utskicken. Det betyder att vi lagrar din epostadress och i vissa fall även ditt namn. Genom att fylla i dina uppgifter samtycker du till att vi lagrar uppgifterna och du har därmed ingått ett kostnadsfritt prenumerationsavtal med Insiderfonder. Du kan alltid avregistrera dig från dessa utskick och därmed få dina uppgifter raderade.

RISKINFORMATION Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Top