Article Image

FÖRVALTARKOMMENTAR JULI 2016

STARK UTVECKLING FÖR FONDERNA

Under juli månad noterades breda uppgångar på flera av världens aktiemarknader. Europeiska centralbanken, ECB, och den amerikanska motsvarigheten, FED, lät räntorna ligga oförändrade vilket var i linje med marknadens förväntningar. Rapportperioden var i full gång under månaden och i Sverige var resultaten sammantaget något bättre än förväntningarna.

Sentimentet bland världens insiders sjönk som väntat under månaden jämfört med sentimentet i juni då aktiviteten steg kraftigt i samband med utfallet i Storbritanniens EU-folkomröstning. Sammantaget låg sentimentet på samma nivå som snittet de senaste 15 julimånaderna. På de marknader där fonderna är verksamma var insidersentimentet i Australien starkast. Sentimentet ökade med närmare 10 procentenheter med en andel köp på motsvarande 87 procent – det högsta för i år. Den australiensiska aktiemarknaden är i en stigande trend och insynspersonerna fortsätter att öka sina innehav. När insiders ökar på högre nivåer över en längre period – som de australiensiska insynspersonerna nu gör och har gjort i år – ger det en stark indikation på att marknaden står inför en fortsatt period av kursuppgångar.

Samtliga fonder hade en positiv värdeutveckling under månaden och 4 av 7 fonder slog sina respektive jämförelseindex.

SCIENTIA HEDGE steg med 5,6 procent vilket var drygt 5,6 procentenheter bättre än index. Majoriteten av fondens innehav utvecklades mycket väl och fick medvind i seglen under rapportperioden. Allra starkast utvecklades fastighetsbolaget Victoria Park som både rapporterade ökade intäkter och vinster under andra kvartalet. Under månaden köptes även stora fastighetsbestånd i Malmö och Karlskrona vilket fick aktiekursen att lyfta till nya rekordnivåer. Fondens placering med exponering mot guldpriset gav också ett fint bidrag till fonden efter en uppgång med närmare 4 procent mätt i kronor för ädelmetallen.

INSIDE SWEDEN hade en riktigt stark månad och adderade drygt 8,1 procent vilket var hela 2,6 procentenheter bättre än index. Så gott som samtliga innehav utvecklades positivt när drygt hälften rapporterade högre intäkter för andra kvartalet. Största bidragsgivare var redan nämnda Viktoria Park som rusade med drygt 53 procent. Fonden gynnades även av förpackningstillverkaren BillerudKorsnäs som rapporterade ett resultat som överträffade marknadens förväntningar och aktiekursen steg med 19 procent under månaden. Ett annat innehav som slog förväntningarna var kontrakttillverkaren inom läkemedelsindustrin, Recipharm, som steg med 17 procent efter såväl ökad omsättning som vinst under andra kvartalet.

INSIDE ASIA ökade med 3,2 procent vilket ändå var sämre än index under månaden. Främsta bidragande aktien i portföljen för andra månaden i rad var filippinska fastighetsutvecklaren SM Prime Holding som steg med 7 procent efter högre intäkter under första halvåret.

Vid månadsskiftet genomfördes fusionen mellan Inside Asia och Inside Australia där förstnämnda slutade att upphöra från och med den 1 augusti. Syftet är att effektivisera förvaltningen och skapa förutsättningar till god avkastning av fondens medel. Under året har Inside Australia haft en värdeutveckling på +22,4 procent och utvecklats hela 13,3 procentenheter bättre än index. Vi ser med stor spänning fram emot det fortsatta arbetet med Inside Australia och hälsar nya andelsägare välkomna. Mer information finner ni här.

INSIDE AUSTRALIA redovisade högst avkastning av samtliga fonder och steg med 10,6 procent vilket var 1,9 procentenheter bättre än index. Aktiemarknaden har utvecklats positivt de senaste fem månaderna – likaså fonden där många innehav gynnats av den positiva prisutvecklingen på olja och råvaror. Bland dessa återfinns guldprospekteringsbolaget Ramelius Resources som stigit i takt med att priset på guldet blivit allt dyrare. Bolaget annonserade att guldproduktionen väntas öka under kommande vilket fick aktiekursen att stiga med 32 procent under månaden och gav störst bidrag till fondens utveckling. Även Metallföretaget Fortescue Metals Group fanns bland fondens kursvinnare och steg med 27 procent under månaden. 

INSIDE CANADA adderade 4,8 procent till fondens avkastning och slog index med 1,4 procentenheter. Aktieinnehaven verksamma på råvarusektorn var största bidragsgivare. Främst bidrog guld- och mineralprospekteringsbolaget Dundee Precious Metals som steg med 28 procent efter att bolagets produktion låg i linje med förväntningarna för andra kvartalet. En stark värdeutveckling hade även råvarutillverkaren Teck Resources som steg med 21 procent efter att ha slagit marknadens vinstförväntningar för andra kvartalet. Utvecklingen hölls tillbaka något av fondens femte största innehav, mediabolaget Corus Entertainment, som sjönk med drygt 5 procent efter att ha rapporterat lägre vinst än väntat för andra kvartalet. Corus var under månaden den tredje mest köpta aktien bland kanadensiska insiders och samtliga affärer var köp till ett värde av 5 miljarder kronor. När insiders köper sådana volymer efter rapport signalerar det ofta att aktien inte är korrekt prissatt på marknaden.

INSIDE USA steg med 3,5 procent men utvecklades 1,6 procent sämre än index. Insidersentimentet sjönk i takt med att aktiekurserna steg när det breda amerikanska indexet S&P 500 noterade ny rekordnivå under månaden.  I slutet av juli skedde nettoköp i bolag verksamma på tekniksektorn samtidigt som samtliga innehav i hälsovårdssektorn avyttrades. Verkstadsbolaget Paccar steg med 14 procent efter högre intäkter och en 13 procentig vinstökning jämfört med samma period föregående år.

INSIDE ACTIVE GLOBAL hade en värdeutveckling på +4,7 procent att jämföra med index som steg med 5,6 procent. I slutet av månaden investerade fonden i nya marknader – Sydkorea och Malaysia – samtidigt som innehaven i Japan såldes. Förändringen sker främst på grund av att värderingarna i både Sydkorea och Malaysia just nu är mer attraktiva än japanska aktier utifrån ett historiskt perspektiv. I Korea har en ökning noterats i insidersentimentet de senaste 5 månaderna och tillhör de marknader där kapitalinflödet har varit allra störst under året. Det starkaste innehavet i fonden under månaden var den brittiska elektronikkomponentleverantören IQE PLC som steg med 39 procent efter att marknadens förväntningar infriades när bolaget rapporterade högre intäkter och vinster för andra kvartalet.

ERIK LIDÉN, ansvarig förvaltare

Nyhetsarkiv

Här finner ni alla publicerade nyheter om Insiderfonder AB.

HÅLL DIG UPPDATERAD:

prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna från Insiderfonder skickade direkt till dig. Du anmäler dig till nyhetsbrevet genom att fylla i din e-postadress ovan och skicka den till oss. Vi samlar bara in och lagrar uppgifter om dig som är nödvändiga för att genomföra utskicken. Det betyder att vi lagrar din epostadress och i vissa fall även ditt namn. Genom att fylla i dina uppgifter samtycker du till att vi lagrar uppgifterna och du har därmed ingått ett kostnadsfritt prenumerationsavtal med Insiderfonder. Du kan alltid avregistrera dig från dessa utskick och därmed få dina uppgifter raderade.

RISKINFORMATION Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Top