Article Image

JULI 2015

ÅTERHÄMTNING TROTS OROSMOLN

I början av juli överraskade Riksbanken marknaden med att sänka styrräntan med ytterligare 0,1 procentenhet till minus 0,35 procent som en konsekvens av en svårbedömd situation i Grekland samt kronans förstärkning. Under månaden föll de kinesiska börserna kraftigt efter en fortsatt turbulens. Trots orosmolnen steg världsindex under månaden med närmare 5,6 procent mätt i svenska kronor. Bland vinnarmarknaderna återfinns de europeiska aktiemarknaderna, USA, Indien och Japan.

Samtliga av våra fonder uppvisade positiv utveckling i juli och fem utvecklades bättre än index.

Stockholmsbörsen steg med 5 procent och hämtade igen större delen av juni månads kraftiga tapp. Under månaden ökade såväl SCIENTIA HEDGE som INSIDE SWEDEN sina innehav i sektorerna sjukvård, teknik och råvaror. INSIDE SWEDEN hade en värdeutveckling på + 6,2 procent vilket var drygt en procentenhet bättre än börsen. Kursvinnaren bland innehaven var byggvaruhandelskedjan Byggmax som rusade 40 procent efter bland annat en positiv vinstvarning i början av månaden samt en ökad nettovinst för andra kvartalet. SCIENTIA HEDGE adderade 2,1 procent efter en stark utveckling för aktiedelen men hämmades av den negativa värdeutvecklingen i guld- och oljepriset.

INSIDE ASIA, som undvikit senaste tidens ras på kinesiska aktier, steg 0,2 procentenheter och slog sitt jämförelseindex med hela 3,4 procent. Fonden fick fint bidrag av kursuppgångarna i Indien, Hong Kong och Malaysia. Innehavet som utvecklades starkast var Hong Kong baserade hotell- och kasinoföretaget Galaxy Entertainment Group. I samband med delägarskapet i Monaco kasino presenterades fortsatta expansionsplaner utanför Kinas gränser vilket gladde investerarna och kursen steg med 16 procent.

INSIDE AUSTRALIA steg med 0,9 procent och den främsta bidragande aktien i portföljen var serviceföretaget Mcmillan Shakespare som steg med 18 procent efter att man förvärvat banktjänsteföretaget United Financial Services.

INSIDE CANADA utvecklades strax över noll-strecket men avancerade 1,2 procent bättre index. Fonden fortsätter därmed sin framgång och har slagit sitt jämförelseindex inte mindre än 11 av de 12 senaste månaderna. Fondens fjärde största innehav, läkemedelsföretaget Valeant Pharmaceuticals, steg med 21 procent efter att ha redovisat en intäktsökning på 35 procent. Förvärvet av branschkonkurrenten Salix Pharmaceuticals som vi skrev om i februari bidrog mest till intäktsökningen.

INSIDE USA steg med hela 10 procent vilket var drygt 4 procentenheter bättre än index. Den fina utvecklingen kan förklaras av att fondens största innehav utvecklades mycket väl samtidigt som fonden inte placerar i flera indextunga aktier som hade en svag månad. Fondens största innehav – näthandelsjätten Amazon.com – steg med 24 procent och gav därmed störst bidrag till utvecklingen. INSIDE USA SMALL CAP hade det något svårare men steg ändå med 2,2 procent, vilket var marginellt sämre än index.

INSIDE ACTIVE GLOBAL steg med 5,4 procent efter en stark utveckling för innehaven i Schweiz, USA, Frankrike och Japan. Fonden ligger just nu fast i sin exponering och har hela 45 procents exponering mot Europeiska aktier. Inga större omallokeringar har skett under månaden.

ERIK LIDÉN, ansvarig förvaltare

David Unver, bitr. förvaltare

Nyhetsarkiv

Här finner ni alla publicerade nyheter om Insiderfonder AB.

HÅLL DIG UPPDATERAD:

prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna från Insiderfonder skickade direkt till dig. Du anmäler dig till nyhetsbrevet genom att fylla i din e-postadress ovan och skicka den till oss. Vi samlar bara in och lagrar uppgifter om dig som är nödvändiga för att genomföra utskicken. Det betyder att vi lagrar din epostadress och i vissa fall även ditt namn. Genom att fylla i dina uppgifter samtycker du till att vi lagrar uppgifterna och du har därmed ingått ett kostnadsfritt prenumerationsavtal med Insiderfonder. Du kan alltid avregistrera dig från dessa utskick och därmed få dina uppgifter raderade.

RISKINFORMATION Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Top