Article Image

JANUARI 2016

SVAG INLEDNING PÅ BÖRSÅRET

Det nya börsåret inleddes med kraftiga nedgångar på världens aktiemarknader. Den drivande orsaken var oroligheter kring aktiviteten i Kinas industri som fortsätter minska i allt snabbare takt. Även oljepriset pressades under månaden och handlades under 27 dollar – den lägsta nivån sedan 2000.

Likt världens aktiemarknader var utvecklingen negativ även på Stockholmsbörsen som sjönk med drygt 7 procent. Rapportperioden är i full gång och majoriteten som hunnit rapportera för fjärde kvartalet har rapporterat sämre än marknadens förväntningar samtidigt som flera bolag sänker sina prognoser för framtida resultat och utdelningar.

SCIENTIA HEDGE hade en tuff månad med en värdeutveckling på -9,6 procent efter svag månad för fondens större innehav samt fortsatt nedgång i oljepriset. Bland de få glädjeämnena återfinns MTG som trotsade marknadsutvecklingen och steg med närmare 5 procent efter bland annat höjd rekommendation av SEB samt förväntningar om högre vinst för det fjärde kvartalet.

INSIDE SWEDEN hade det motigt och sjönk med 10,4 procent. Förutom nämnda MTG utvecklades samtliga innehav negativt. Mest stryk fick fonden av stora innehavet Tele2 som redogjorde för fjärde kvartalet och rapporterade bland annat lägre prognoser för 2016 än vad marknaden räknat med och aktiekursen tappade över 11 procent på rapportdagen. Fonden, som förra året slog index 9 av 12 månader, tappade under månaden drygt 3 procentenheter mot index.

INSIDE ASIA sjönk med 5,4 procent men utvecklades 0,4 procentenheter bättre än index. Fondens koreanska innehav bidrog mest positivt till utvecklingen och starkast gick koreanska elektronikjätten Samsungs dotterbolag – Samsung Cards – med en uppgång på hela 21 procent. Bakom uppgången låg i själva verket ett annat dotterbolag – Samsung Life Insurance – som köpte drygt 37 procent av aktierna och stärkte därmed sin position som största ägare.

INSIDE AUSTRALIA tappade 4,9 procent men presterade hela 2,6 procent bättre än sitt jämförelseindex. Under månaden utvecklades australiensiska bolag exponerade mot dagligvaruhandeln bättre än övriga sektorer och fondens förhållandevis höga exponering mot just denna sektor hjälpte att bromsa fondens negativa utveckling.

INSIDE CANADA hade en negativ värdeutveckling på -4 procent vilket var drygt 2 procent sämre än index. Vinnaraktien blev största innehavet och mattillverkaren Premium Brands Holding som steg med närmare 8 procent. Bolaget blev under månaden uppmärksammade av media till de breda massorna att aktiekursen utvecklats bättre än Toronto-börsen de senaste 5 åren vilket bidrog till ökat intresse kring aktien.

INSIDE USA sjönk med 2,5 procent vilket ändå var 2,2 procentenheter bättre än index. Under månaden ökade fonden sina innehav mot sällanköp och sålde samtliga innehav exponerade mot tekniksektorn. Detta visade sig vara en positiv allokering då sistnämnda sektorn backade med drygt 7 procent. Sedan tidigare äger fonden inga bolag i finanssektorn som under januari utvecklades sämst av samtliga sektorer. Ett innehav som bidrog positivt till utvecklingen var guldproducenten Mcewen Mining som ökade med 12 procent efter ett stigande guldpris.

INSIDE ACTIVE GLOBAL sjönk med 5,3 procent vilket var marginellt sämre än index och samtliga marknader som fonden är verksam på utvecklades negativt under månaden. Innehaven i USA utvecklades minst negativt och vinnaraktien blev den brittiska ädelmetallsproducenten Rangold Resources som steg med 18 procent efter positiv prisutveckling på guldet, som omräknat i kronor steg med 7 procent. Under månaden ökade fonden sin exponering mot såväl råvaru- som telekomsektorn på bekostnad av en minskad exponering mot Asien på grund av fortsatt stor osäkerhet i regionen.

ERIK LIDÉN, förvaltare
DAVID UNVER, bitr. förvaltare

Nyhetsarkiv

Här finner ni alla publicerade nyheter om Insiderfonder AB.

HÅLL DIG UPPDATERAD:

prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna från Insiderfonder skickade direkt till dig. Du anmäler dig till nyhetsbrevet genom att fylla i din e-postadress ovan och skicka den till oss. Vi samlar bara in och lagrar uppgifter om dig som är nödvändiga för att genomföra utskicken. Det betyder att vi lagrar din epostadress och i vissa fall även ditt namn. Genom att fylla i dina uppgifter samtycker du till att vi lagrar uppgifterna och du har därmed ingått ett kostnadsfritt prenumerationsavtal med Insiderfonder. Du kan alltid avregistrera dig från dessa utskick och därmed få dina uppgifter raderade.

RISKINFORMATION Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Top