Article Image

FÖRVALTARKOMMENTAR SEPTEMBER 2018

Marknaderna utvecklades generellt svagt under månaden med störst kursnedgångar i Asien. Den amerikanska aktiemarknaden utvecklades strax över nollstrecket i lokal valuta med hälsovård och energi som främsta draglok. Dollarn sjönk med närmare 3 procent vilket omräknat i kronor gjorde att marknaden sjönk med motsvarande. Stockholmsbörsen noterade en blygsam uppgång och utvecklades positivt för fjärde månaden i rad. Flertalet europeiska aktiemarknader gick mot strömmen och utvecklades starkt. Mest steg Istanbul börsen med drygt 8 procent efter kraftig räntehöjning i mitten av september med 5 procent starkare lira som följd.

Världens insynshandel präglades av såväl högre andel köpaffärer som större nettoköp. September månads insidersentiment uppmättes till årets högsta nivå då 52 procent av alla registrerade insynsaffärer på världens börser var köp. Det innebär en ökning med 13 procentenheter jämfört med i augusti. Senast en högre andel köp registrerades var juli 2016, då uppmättes köpen till 56 procent av den globala insynshandeln – månaden efter Brexit. Även storleken på köpen var betydligt större än vad de har varit under året och insynspersonerna nettoköpte aktier för 80 miljarder kronor. Senast världens insynspersoner som kollektiv nettoköpte var just månaden efter Brexit. Världens insynshandel har för övrigt dominerats av nettoförsäljningar de senaste två åren. Mest köpte insynspersonerna i bolag verksamma på energisektorn samt i sällanköpsrelaterade bolag. Största försäljningarna skedde i finans- och teknikaktier. Mest positiva, mätt i andel köp i förhållande till den totala insynshandeln, var sydkoreanska insiders där drygt 7 av 10 affärer gjordes med köpknappen. Svenska insynspersoner fortsätter att köpa i större utsträckning än de säljer och 67 procent av alla affärer var köp.

INSIDE ACTIVE GLOBAL sjönk med 2,9 procent vilket ungefär var i linje med indexutvecklingen. Fondens valutaexponering var månadens största sänke då kronan stärktes mot samtliga av innehavens noterade valutor. Närmare 68 procent av aktieinnehaven exponeras mot dollarn och pundet vilka sjönk med 2,9 respektive 2,3 procent och slog därmed hårt mot månadsresultatet. Fondens innehav på sektorerna hälsovård och finans bidrog mest positivt till utvecklingen medan de teknikrelaterade aktierna tillsammans med innehaven på sällanköpsvarusektorn var de negativa bidragsgivarna. Utvecklades starkast gjorde brittiska mjukvarutillverkaren Craneware som steg med 47 procent. Såväl ökad omsättning som vinst före skatt ökade med 16 respektive 12 procent för det brutna räkenskapsåret. Efter den starka rapporten ökade dessutom vd sitt innehav vilket ofta signalerar att aktien har en fortsatt stark uppsida.

INSIDE CANADA sjönk med 3,2 procent vilket också var utfallet för fondens jämförelseindex. Energi- och konsumentvarurelaterade aktierna gav månadens positiva bidrag medan resterande innehav utvecklades svagt. Mest sjönk råvaruinnehaven tillsammans med bolagen verksamma på industrisektorn. Kronans förstärkning mot kanadensiska dollarn med närmare 2 procent försvagade utvecklingen ytterligare. Mest positivt utvecklades exploatören av naturresurser Largo Resources som nådde årshögsta och steg med 35 procent. Largo tillkännagav att dotterbolaget Vandio De Maracas återbetalat hela sin skuld som de tog på sig i samband med verksamhetsetableringen i Brasilien, motsvarande 140 miljoner kronor. Torontobörsens insynspersoner fortsatte att göra fler köpaffärer än försäljningar men aktiviteten i september sjönk med 18 procent till årslägsta.

INSIDE HEDGE sjönk med 0,9 procent att jämföra med index som hade en värdeutveckling på minus 0,1 procent. Fondens Innehav på sektorerna teknik och energi var största bidragsgivare. Bland dessa återfinns oljeinvesteringen som för andra månaden i rad steg med omkring 13 procent. Placeringen tillhör bland fondens mest lönsamma innehav efter värdeutveckling på närmare 100 procent sedan årsskiftet. Av aktieinnehaven utvecklades läkemedelsföretaget Moberg Pharma mest positivt och steg med 28 procent. Företaget ingick ett exklusivt licensavtal med ett kanadensiskt läkemedelsbolag gällande kommersialisering av ett läkemedel efter avslutade fas 3-studier. Detta kommer innebära tiotals miljoner i engångsbetalningar och ersättningar – något som fick aktien att lyfta kraftigt.

INSIDE SWEDEN sjönk med 0,1 procent och dess index steg med lika mycket. Fondens råvaru- och energirelaterade aktier utvecklades bättre än sektorerna som helhet medan teknik- samt fastighetsinnehaven bidrog mest negativt till resultatet. Största bidragsgivare blev klädjätten Hennes & Mauritz som har varit ett av de mest ratade bolagen på börsen i år. I september steg aktien med drygt 33 procent efter bättre försäljning än väntat och en rapport som visade högre bruttomarginal. Aktiekursen fick även stöd av fortsatta spekulationer om att huvudägaren Stefan Persson avser att köpa ut klädbolaget från börsen. Under året har Persson köpt aktier för motsvarande 10 miljarder kronor – en ökning med 14 procent jämfört med hans innehav vid ingången av året. I svenska insynshandeln dominerade köpaffärerna och insiders nettoköpte aktier för drygt 4,7 miljarder kronor.

INSIDE USA sjönk med 3,5 procent och index sjönk med 2,7 procent. Den amerikanska aktiemarknaden utvecklades mestadels i sidled under månaden. En svagare dollar gjorde att utvecklingen i kronor blev negativ efter en försvagning på närmare 3 procent. På sektornivå utvecklades de hälsovårdsrelaterade aktierna mest positivt. Bland dessa steg läkemedelstillverkaren Abbott Laboratories med 10 procent. Kursuppgången kom i samband med en rikstäckande undersökning som visade att behandling med ett av Abbotts läkemedel för patienter med avancerad hjärtsvikt gav överlägsna medicinska resultat jämfört med andra tillverkare av motsvarande läkemedel. Amerikanska insiders var rejält i köptagen under månaden. I insynshandeln uppmättes köpandelen till 36 procent vilket är 18 procentenheter högre än årssnittet – en således ovanligt hög andel köpaffärer.

ERIK LIDÉN, ansvarig förvaltare
david Unver, förvaltare

Nyhetsarkiv

Här finner ni alla publicerade nyheter om Insiderfonder AB.

HÅLL DIG UPPDATERAD:

prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna från Insiderfonder skickade direkt till dig. Du anmäler dig till nyhetsbrevet genom att fylla i din e-postadress ovan och skicka den till oss. Vi samlar bara in och lagrar uppgifter om dig som är nödvändiga för att genomföra utskicken. Det betyder att vi lagrar din epostadress och i vissa fall även ditt namn. Genom att fylla i dina uppgifter samtycker du till att vi lagrar uppgifterna och du har därmed ingått ett kostnadsfritt prenumerationsavtal med Insiderfonder. Du kan alltid avregistrera dig från dessa utskick och därmed få dina uppgifter raderade.

RISKINFORMATION Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Top