Article Image

FÖRVALTARKOMMENTAR SEPTEMBER 2017

Positiv värdeutveckling för fonderna

Världens aktiemarknader utvecklades positivt och världsindex steg med drygt 4,6 procent mätt i kronor. Europabörserna steg på bred front med Tyskland i täten efter att utfallet i tyska valet var i linje med förväntningarna. Efter stark utveckling de senaste månaderna tappade kronan mot flertalet ledande valutor. Pundet och dollarn ökade allra mest i värde och stärktes med 6 respektive 4 procent mot kronan. Fondernas valutaexponering gav därmed, första gången på länge, positivt bidrag till fondernas avkastning. Bland innehaven var det de konjunkturkänsliga bolagen som utvecklades mest positivt.

Världens insiderkollektiv sålde i större utsträckning än de köpte och andelen köp uppgick till 40 procent samtidigt som aktiviteten sjönk med 25 procent jämfört med månaden innan. Insiders var särskilt positiva till hälsoaktier efter stora nettoköp, och sektorn utvecklades positivt på världens börser. I insynshandeln noterades även nettoköp i dagligvaror medan största nettoförsäljningarna skedde på sektorerna teknik och finans. Mest positiva var australiensiska insiders jämfört insiders på övriga marknader där fonderna placerar – 8 av 10 affärer på Sydneybörsen var köp.

INSIDE ACTIVE GLOBAL steg med 2,5 procent medan index steg med 4,6 procent. Fondens valutaexponering gav positivt bidrag till avkastningen efter att kronan försvagades mot samtliga av innehavens noteringsvalutor. Av fondens innehav utvecklades de hälsovårdsrelaterade aktierna mest positivt, även industri- och dagligvarubolagen gick starkt. Bland fondens kursvinnare återfinns det malaysiska detaljhandelsbolaget Hai-O Enterprise som steg med drygt 18 procent efter stark inledning på det brutna räkenskapsåret. Bolaget presenterade en vinstökning på 83 procent för första kvartalet efter ökad produktförsäljning, och fick i samband med rapporten flertalet köprekommendationer. Bolagets insynspersoner har de senaste åren varit mycket positiva till aktien med idel köp. Aktiekursen har under året stigit med närmare 100 procent och insynspersonerna fortsätter att öka på historiskt höga nivåer, vilket är en stark signal. Dessutom är det ordförande och vd som står för merparten av affärerna vilket förstärker den positiva signalen ytterligare. Vid utgången av månaden var Hai-O-aktien fondens största malaysiska innehav.

INSIDE AUSTRALIA adderade 0,1 procent till andelsvärdet att jämföra med +0,8 procent för dess jämförelseindex. Australiensiska insiders förlänger den positiva trenden med hög andel köp, som i september uppgick till 82 procent. I insynshandeln noterades nettoköp i sektorerna råvaror, dagligvaror och telekom – samtliga utvecklades svagt och insiders ökade sina innehav på billigare kursnivåer. Under månaden avyttrade fonden samtliga innehav på industrisektorn och skalade upp innehaven i hälsovård och finans samt nyinvesteringar i dagligvaror. Starkast utveckling hade råvarubolaget och litiumproducenten Galaxy Resources som steg med 37 procent. Kursuppgången kom i samband med Kinas beslut att ansluta sig till bland andra Frankrike och Storbritannien, med avsikt att fasa ut bensin- och dieselbilar samt växla över till elfordon fram till år 2040. Efterfrågan på batterimaterial kommer öka kraftigt och litium är ett viktigt grundämne för tillverkning av elbilar.

INSIDE CANADA  steg med 2,3 procent och index avancerade med 6,2 procent. Fondens råvarurelaterade aktier, vilka utgör störst andel i portföljen, utvecklades svagt och tillhörde månadens sämsta sektor – det gjorde att resultatet blev lidande jämfört med index. Sedan årsskiftet har fonden dock avkastat 3 procent högre än jämförelseindex. På Torontobörsen var 6 av 10 insynsaffärer köp vilket är en högre andel än snittet under året. I insynshandeln noterades för andra månaden i rad stora nettoköp i sektorerna fastighet och energi samtidigt som insiders fortsätter att minska i cykliska bolag, vilka gick starkt under månaden.  Av fondens innehav bidrog världens ledande kaliumkloridproducent Potash Corp efter en kursutveckling på + 11 procent. De kurspåverkande nyheterna var en köprekommendation och en 26 procent högre riktkurs.

INSIDE HEDGE ökade andelsvärdet med 0,6 procent vilket motsvarar en överavkastning på 0,7 procent jämfört med index. Störst bidrag gav fondens placering med exponering mot oljepriset, Bull Olja X3, som steg med drygt 33 procent efter stark prisutveckling på olja. Av fondens aktieinnehav bidrog största innehavet och IT-konsultföretaget Acando mest efter en kursuppgång på närmare 8 procent. I slutet av månaden förvärvades samtliga aktier i norska mjukvaruutvecklingsbolaget Bitvis, som har en betydande marknadsposition inom sitt segment. Acando fortsätter att växa genom förvärv och företagets erbjudanden inom digital transformation kommer att stärkas ytterligare efter förvärvet. Insynspersonerna har sedan mars 2015 varit idel positiva och köpt aktier för motsvarande 6 miljoner kronor. Storleken på köpen imponerar inte men det är värt att nämna att insynspersonerna är köpare på historiskt höga kursnivåer utan att några försäljningar har skett – det är en positiv signal.

INSIDE SWEDEN  hade en värdeutveckling på 1,2 procent vilket var 4,4 procent sämre än index. Under månaden agerade bank- och industrisektorn draglok på Stockholmsbörsen vilket gjorde att resultatet halkade efter index då fonden saknar innehav i dessa sektorer. Fondens innehav i dagligvaror utvecklades mest positivt. Under månaden gjorde fonden nyinvesteringar i bolag på spelsektorn, och bland dessa återfinns onlinespelbolaget Nordic Leisure. Investeringen blev fondens mest lönsamma placering efter att aktien steg med närmare 30 procent efter såväl insynsköp av styrelseledamot som förvärv av ett spelföretag licenserat i Litauen. Styrelseledamot Ludwig Petterson ökade sitt innehav med 45 procent och äger efter köpet aktier för 5 miljoner kronor. Köpen skedde dessutom på historiska höga nivåer vilket vanligtvis är en stark signal på att aktien fortfarande är undervärderad av marknaden. 

INSIDE USA  steg med 2,6 procent medan jämförelseindex steg 4,4 procent. De amerikanska börserna drog en lättnadens suck när president Trump lyckades skjuta fram och höja landets skuldtag till årsskiftet. Efter sex raka månader av svag dollar vände utvecklingen och stärktes med 4 procent mot kronan. Fonden gjorde i september nyinvesteringar i bolag verksamma på hälsovårdssektorn, vilka också utvecklades mest positivt av fondens innehav. Starkast utveckling hade läkemedelstillverkaren Abbvie som steg med 18 procent efter ökad försäljning av det receptbelagda läkemedlet Humira, som syftar till att minska inflammationsprocessen i flertalet sjukdomar. Humira, som är bolagets största och viktigaste läkemedel, stod för 63 procent av intäkterna under första kvartalet. Aktieutvecklingen innebar att kursen nådde årshögsta och i bolagets insynshandel noterades två små vinsthemtagningar. Dessa utlöste dock inga säljsignaler och fonden låg fast i sin position.

ERIK LIDEN, ansvarig förvaltare
David Unver, förvaltare

Nyhetsarkiv

Här finner ni alla publicerade nyheter om Insiderfonder AB.

HÅLL DIG UPPDATERAD:

prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna från Insiderfonder skickade direkt till dig. Du anmäler dig till nyhetsbrevet genom att fylla i din e-postadress ovan och skicka den till oss. Vi samlar bara in och lagrar uppgifter om dig som är nödvändiga för att genomföra utskicken. Det betyder att vi lagrar din epostadress och i vissa fall även ditt namn. Genom att fylla i dina uppgifter samtycker du till att vi lagrar uppgifterna och du har därmed ingått ett kostnadsfritt prenumerationsavtal med Insiderfonder. Du kan alltid avregistrera dig från dessa utskick och därmed få dina uppgifter raderade.

RISKINFORMATION Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Top