Article Image

FÖRVALTARKOMMENTAR SEPTEMBER 2016

BLANDAD UTVECKLING FÖR FONDERNA

Handeln på världens aktiemarknader var något avvaktande inför amerikanska centralbankens räntebesked. Räntan lämnades oförändrad vilket var helt enligt marknadens förväntningar samtidigt som Fed indikerade för en höjning i slutet av året – ett tecken på att USA:s ekonomi fortsätter gå i rätt riktning. Under månaden kom oljeländerna i Opec överens om att minska produktionen vilket fick oljepriset att stiga med närmare 8 procent i september. Det bidrog till att energi- och oljebolagen blev vinnarna på världens börser.

INSIDE HEDGE sjönk med 1,6 procent vilket var 1,5 procentenheter sämre än index. Innehaven i råvarusektorn gav störst positivt bidrag till fonden medan portföljens hälsovård- och industriaktier agerade sänke. Främst bidrog gruvbolaget Boliden som steg med drygt 11 procent och nådde ny rekordnivå under månaden efter bland annat höjd riktkurs och köprekommendation från en global storbank. Annat innehav som fick höjd riktkurs och köprekommendation var spelbolaget Betsson som hade en värdeökning på +13 procent. I början av månaden förvärvades dessutom näst största spelbolaget i Litauen vilket stärker Betssons ställning och marknadsnärvaro i Baltikum.

INSIDE SWEDEN tappade 1 procent att jämföra med en uppgång för index med 1,8 procent. Fondens fastighetsaktier utvecklades svagt och var månadens främsta negativa bidragsgivare. Innehaven verksamma på råvarusektorn gav istället störst positivt bidrag till avkastningen. I slutet av månaden ökades innehaven i sektorerna teknik och sällanköp på bekostnad av minskade innehav i råvaror och telekom.  Förutom redan nämnda Boliden och Betsson hade även Proact en god utveckling och steg med 11 procent. En kombination av att en styrelseledamot ökade sitt innehav med 50 procent och inkommen order från fakturaföretaget Telema i slutet av månaden var främsta drivkrafterna bakom kursuppgången.

INSIDE AUSTRALIA hade en värdeutveckling på +3,6 procent vilket var 1 procentenhet bättre än index. Under månaden ökade fonden sina innehav i hälsovård och minskade samtidigt exponeringen mot bolag verksamma på sektorerna finans och industri. Allokeringen gynnade avkastningen och bland innehaven som fonden nettoköpte under månaden var läkemedelstillverkaren Sigma Pharmaceuticals som steg med 19 procent efter ett högre resultat än bolagets tidigare prognoser. Bolaget insynspersoner nettoköpte under perioden mars-maj för hela 25 miljarder kronor och aktiekursen har sedan dess stigit med omkring 20 procent att jämföra med en uppgång på 0,5 procent för Sidney-börsen under samma period. Köpen gjordes dessutom på högre kursnivåer vilket förstärker vår positiva syn på fondens sjätte största innehav.

INSIDE CANADA steg med 1,5 procent vilket var 0,2 procentenheter bättre än jämförelseindex. Aktieinnehaven verksamma på råvarusektorn var största bidragsgivare medan bolagen på dagligvarusektorn utvecklades i motsatt riktning. Främst bidrog innehavet i guld- och mineralprospekteringsbolaget New Market Gold som steg med drygt 19 procent. I slutet av månaden blev bolaget uppköpt av branschkollegan Kirkland Lake Gold och kommer på sikt att bidra gynnsamma synergieffekter. Ett annat guldprospekteringsbolag som utvecklades starkt var Richmont Mines som ökade med 20 procent efter uppköpskandidatsrykten – av just Kirkland Lake Gold. Fondens utveckling hölls tillbaka något av kapitalförvaltaren Gluskin Sheff + Associates efter en kursnedgång på närmare 15 procent när resultatet för fjärde kvartalet kom ut lägre än marknadens förväntningar.

INSIDE USA minskade med -0,4 procent och redovisade en utveckling som var 0,8 procentenheter sämre än index. Fondens innehav hade generellt en positiv värdeutveckling men de större innehaven utvecklades svagt och drog därmed ned fondens resultat. Aktiviteten bland insiderkollektivet sjönk medan nettoköpen ökade under september när osäkerheten på aktiemarknaden minskade efter Feds räntebesked. Förändringar som skedde i fonden under månaden var nettoköp i bolag verksamma på hälsovårdssektorn medan försäljningar gjordes i innehav exponerade mot industrisektorn. Papper- och påsetillverkaren KapStone Paper and Packaging blev fondens vinnaraktie efter en kursuppgång på 9 procent främst drivet av höjd riktkurs och köprekommendation av flertalet storbanker.

INSIDE ACITVE GLOBAL redovisade en marginell uppgång på 0,1 procent och utvecklades 0,6 procent sämre än index. Sentimentet bland världens insynspersoner under månaden låg strax under snittet för året. På de marknader där fonden är verksam var insidersentimentet starkast i Malaysia där insiders tog tillfället i akt att tanka sina innehav när marknaden sjönk. Trots marknadsnedgången var det två av fondens malaysiska innehav som utvecklades starkast – teknikkorncernen Globetronics Technology och franchisekedjan 7 Eleven Malaysia Holding, Globetronics Technology klättrade med 25 procent efter kraftig försäljningsökning i juli och aktien fick dessutom en köprekommendation samt höjd riktkurs under månaden. Insiders har de senaste två månaderna nettoköpt för 5 miljoner kronor vilket förstärker signalen om fortsatt uppsida. Uppgången i sistnämnda innehavet berodde främst på återköp av aktier vilket drev upp kursen med 22 procent.

ERIK LIDÉN, ansvarig förvaltare
David Unver. bitr. förvaltare

Nyhetsarkiv

Här finner ni alla publicerade nyheter om Insiderfonder AB.

HÅLL DIG UPPDATERAD:

prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna från Insiderfonder skickade direkt till dig. Du anmäler dig till nyhetsbrevet genom att fylla i din e-postadress ovan och skicka den till oss. Vi samlar bara in och lagrar uppgifter om dig som är nödvändiga för att genomföra utskicken. Det betyder att vi lagrar din epostadress och i vissa fall även ditt namn. Genom att fylla i dina uppgifter samtycker du till att vi lagrar uppgifterna och du har därmed ingått ett kostnadsfritt prenumerationsavtal med Insiderfonder. Du kan alltid avregistrera dig från dessa utskick och därmed få dina uppgifter raderade.

RISKINFORMATION Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Top