Article Image

FÖRVALTARKOMMENTAR OKTOBER 2018

Världens börser präglades av stora rörelser och kraftig turbulens när världsindex sjönk med 7 procent och hade den sämsta månaden sedan maj 2012. Förklaringar till den svaga börsmånaden kan sammanfattas till högre räntor i USA, fortsatt handelskonflikt mellan USA och Kina samt svalare global konjunktur. Budgetturbulens i Italien tillsammans med tilltagande oro för bolagens rapporter inte levererar enligt förväntningarna bidrog också till att säljtrycket dominerade handeln på de globala börserna. Samtliga fonder redovisade värdeminskningar, tre av fem fonder slog sina respektive index.

Världens insiderkollektiv var rejält i köptagen när börserna föll kraftigt. Köpen utgjorde 65 procent av samtliga insynsaffärer de globala börserna och nådde den högsta nivån på 10 år. Sydkoreanska insynspersonerna genomförde flest antal köpaffärer jämfört med övriga insiders på marknader som fonderna är verksamma. Koreanska aktiemarknaden tillhörde de absoluta kursförlorarna i oktober och sjönk med 12 procent. Största nettoköpen skedde i bolag med exponering mot dagligvaror medan flest köpaffärer registrerades i teknikrelaterade bolag. I USA noterades en kraftig ökning i andelen köpavslut vilka summerades till relativt höga 55 procent – den högsta nivån sedan finanskrisen.

INSIDE ACTIVE GLOBAL sjönk med 6,0 procent efter kraftig nedgångar på världens börser. På de marknader som fonden är verksam var nedgångarna i spannet -12 till -5 procent med Sydkorea som största sänke. Månadens resultat bromsades av en positivt bidragande valutaexponering när kronan försvagades mot innehavens noterade valutor. Mest stärktes dollarn med drygt 3 procent och gynnade fondens höga exponering mot den amerikanska marknaden. Mest negativt utvecklades industriinnehaven som tillhörde förlorarsektorn på världens börser. Bland ljusglimtarna återfinns brittiska telekomtjänstebolaget Telecom Plus som steg med drygt 17 procent sedan aktien köprekommenderades av två analyshus. Dessa resulterade dessutom i en ny riktkurs som motsvarade en uppsida på 11 procent jämfört med kursen sista handelsdagen i oktober. Innehavet minskades efter kursuppgången.

INSIDE CANADA sjönk med 4,0 procent men utvecklades 1,1 procentenheter bättre än index. Överavkastningen kom från fondens energiaktier som utvecklades mindre svagt än sektorn som helhet. Positiva bidragsgivare var konsumenttjänsterelaterade innehav. Starkast utvecklades media- och underhållningsföretaget Corus Entertainment som steg med drygt 18 procent efter ett starkt kvartalsresultat som översteg förväntningarna. Högre vinster efter bättre marginaler och kostnadsskärningar bidrog till att aktien återhämtade en del av kursens svaga utveckling i år. Kanadensiska insynspersoner gjorde fler köpaffärer i oktober än på hela året. Insidersentimentet uppgick till 71 procent och mest köpte insiders i bolag verksamma på råvarusektorn, i vilken fonden har störst exponering mot. Största försäljningarna noterades på finanssektorn motsvarande 25 miljarder kronor.

INSIDE HEDGE hade svårt att hålla emot marknadens kursfall och nedgången stannade vid minus 2,2 procent. Stockholmsbörsen hade sin svagaste månad på drygt 7 år och föll med drygt 7,1 procent med olje- och råvarubolagen som största sänken. Fondens guldplacering gav största positiva bidraget sedan priset på ädelmetallen steg med 5 procent mätt i kronor. På sektornivå utvecklades aktierna med exponering mot dagligvaror mest positivt. Av aktieinnehaven var media- och spelbolaget Nordic Leisure största bidragsgivare och steg med 21 procent. Kursuppgången kom i samband med att bolaget antagit nya finansiella mål för år 2020 med tydligt fokus på värdeskapande. De nya målen omfattar bland annat vinstökning per aktie, ökad lönsamhet och minst 25 procent organisk tillväxt per år.

INSIDE SWEDEN sjönk med 4,5 procent vilket var 2,6 procentenheter bättre än dess index. Senast Stockholmsbörsen hade en sämre månad var augusti 2011, då sjönk den med 10,5 procent. Månadens börsförlorare återfinns på sektorerna energi och råvaror. Fondens finansrelaterade aktier utvecklades mindre svagt än sektorn som helhet och gav tillsammans med industriinnehaven månadens överavkastning. Största bidragsgivare var bilåterförsäljaren Bilia som steg med 18 procent efter rekordresultat för tredje kvartalet. Såväl nettoomsättning som kassaflödet ökade och resultat per aktie steg med 4 procent. Svenska insidersentimentet nådde årets högsta nivå och uppgick till 71 procent samtidigt som nettoköpen fortsatte i oktober. Mest ökade insiders i bolag på sektorerna industri och konsumentvaror medan energisektorn präglades av nettoförsäljningar.

iNSIDE USA sjönk med 3,0 procent medan index, med stöd av starkare dollar, sjönk med 4,0 procent. Det pågående handelskriget och den allt högre räntan som höjdes i slutet av förra månaden var bland de utlösande faktorerna som bidrog till att såväl amerikanska som världens börser föll kraftigt i oktober. Fondens förhållandevis höga exponering mot kraftförsörjningsbolag och relativt låga vikt i tekniksektorn bidrog till att månadsresultatet var en procentenhet bättre än jämförelseindex. Tillsammans med innehaven på kraftförsörjningssektorn var dagligvaror största bidragsgivare. Av aktieinnehaven utvecklades verkstadsbolaget Pinnacle West Capital mest positivt sedan bolaget annonserade att den årliga utdelningen höjs med drygt 6 procent. Nyheten bidrog till köprekommendationer från flera ledande banker, aktien gick mot strömmen och steg med 5 procent.

ERIK LIDÉN, ansvarig förvaltare
DAVID UNVER, förvaltare

Nyhetsarkiv

Här finner ni alla publicerade nyheter om Insiderfonder AB.

HÅLL DIG UPPDATERAD:

prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna från Insiderfonder skickade direkt till dig. Du anmäler dig till nyhetsbrevet genom att fylla i din e-postadress ovan och skicka den till oss. Vi samlar bara in och lagrar uppgifter om dig som är nödvändiga för att genomföra utskicken. Det betyder att vi lagrar din epostadress och i vissa fall även ditt namn. Genom att fylla i dina uppgifter samtycker du till att vi lagrar uppgifterna och du har därmed ingått ett kostnadsfritt prenumerationsavtal med Insiderfonder. Du kan alltid avregistrera dig från dessa utskick och därmed få dina uppgifter raderade.

RISKINFORMATION Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Top