Article Image

FÖRVALTARKOMMENTAR NOVEMBER 2018

Efter föregående månads börsturbulens med breda nedgångar fortsatte marknadsoron under november. Nedgångar noterades främst i Europa efter försatt geopolitiska oroligheter där kurserna Grekland och Storbritannien sjönk mest. Mer muntert var det på börserna i Asien och USA, som utvecklades över noll-strecket. Marknaderna steg när spänningarna för eskalerat handelskrig dämpades inför toppmötet mellan stormakterna Kina och USA. Sektorer som utvecklades bäst på världens börser var hälsovård, fastigheter och konsumenttjänster. I motsatt riktning gick sektorerna energi och teknik.

Sentimentet bland världens insiders sjönk jämfört med oktober som hade den högsta köpandelen under en enskild månad på 10 år. I november fortsatte insiderkollektivet dock att köpa i större utsträckning än de säljer. Köpaffärerna utgjorde 54 procent av samtliga insynsaffärer på världens börser vilket är den tredje högsta köpandelen som har registrerats under året. Insynspersonerna i Sydkorea var mest positiva. Köpen utgjorde 83 procent av hela den sydkoreanska insynshandeln och nettoköp skedde på nästan alla sektorer. Största ökningarna gjordes på sektorerna hälsovård och konsumenttjänster men också råvaror samt finans. Hittills i år har 66 procent av samtliga affärer varit köp och så positiva till börsen har inte sydkoreanska insiders varit sedan 2008 när kurserna föll brant under finanskrisen.

INSIDE ACTIVE GLOBAL steg med 1,2 procent vilket var 0,9 procentenheter bättre än index. Under månaden sänktes exponeringen mot aktier till 80 procent i syfte att dra ned risken i fondens allokering. Fondens industriinnehav utvecklades mest positivt och var största bidragsgivare till månadens resultat. Industriaktierna utgör närmare 17 procent av kapitalet vilket är största sektorplaceringen i fonden.  Mest bidrog den amerikanska solcellsleverantören Sunrun som steg med närmare 20 procent. Näst största aktieägaren, Tiger Global Management, ökade sitt innehav med 11 procent vilket landade mycket väl hos det övriga investerarkollektivet. Köpet kom efter en rapport som trots förlust slog omsättningsförväntningarna. Av nio amerikanska analyshus som täcker aktien rekommenderar sex stycken köp medan resterande hade rekommendationen behåll. I den övriga insynshandeln noterades blandat agerande, mest försäljningar – något fonden tog rygg på och minskade sitt innehav under månaden.

INSIDE CANADA sjönk med 1,5 procent medan dess jämförelseindex sjönk med 0,5 procent. Fonden ökade exponeringen mot råvaru- och finansrelaterade aktier på bekostnad av minskade telekominnehav. Innehaven på finanssektorn gav det största positiva bidraget medan konsumentvaror var månadens sänken. Största bidragsgivare var gruvbolaget tillika fondens tredje största innehav, Hudbay Minerals Inc, som steg med drygt 30 procent. Kursuppgången kom i samband med att bolaget redovisade en starkare försäljning än konsensus för tredje kvartalet. Hudbay förvärvade dessutom kopparproducenten Mason Resources i syfte att dra nytta av synergieffekter samt öka möjligheterna till långsiktigt värdeskapande. Sentimentet bland kanadensiska insiders uppmättes till 70 procent – årets näst högsta nivå. Nettoköpen uppgick till 30 miljarder kronor.

INSIDE HEDGE sjönk med 5,7 procent jämfört med index som hade en värdeutveckling på minus 0,1 procent. Fondens dagligvarurelaterade aktier var största sänken tillsammans med teknikinnehaven. Mer positivt utvecklades hälsovårdsinnehaven samtidigt som resultatet gynnades av fondens korta positioner i flertalet tunga industribolag efter svag sektorutveckling. Starkast utveckling hade kasinospelföretaget Cherry som steg med 11 procent efter att resultatet för tredje kvartalet var alltjämt positivt och överträffade analytikernas förväntningar. Verksamhetsdelen Online Gaming var främsta bidragande faktorn, vilken hade en organisk tillväxt om 46 procent. Aktien fick efter rapporten flertalet upprepade köprekommendationer och höjda riktkurser som gav bränsle till kursen.

INSIDE SWEDEN sjönk med 1,3 procent vilket var 0,3 procentenheter bättre än index. Överavkastningen kom från fondens industriinnehav som utvecklades bättre än sektorn som helhet. Största bidragsgivare var innehaven på telekomsektorn och i motsatt riktning gick förutom industriaktierna även bolag som är verkar inom dagligvaror. Mest positivt utvecklades förpackningstillverkaren BillerudKorsnäs med en kursuppgång på 12 procent. I början av månaden steg kursen markant efter budrykten från såväl amerikanska som kinesiska håll. I slutet av november ingick bolaget tillsammans med Stora Enso avtal med ett av Sveriges största skogsägande bolag, Bergvik Skog, om en uppdelning av skogstillgångar. Förvärvet bidrar till att säkerställa BillerudKorsnäs framtida vedförsörjning och blir dessutom en stark aktör på den svenska vedmarknaden.

INSIDE USA steg med 2,4 procent vilket var 1,4 procentheter bättre än dess jämförelseindex. Samtliga hälsovårdsrelaterade aktier, vilka utgör högst andel av fondens värde, utvecklades positivt med 6 procent i snitt och gav största bidraget till resultatet. Bland de negativa bidragsgivarna återfinns bolag verksamma på sektorerna energi och råvaror. Forskningsverktygsföretaget Charles River Laboratories hade, förutom redan nämnda solcellsleverantören Sunrun, starkast utveckling bland innehaven och steg med 11 procent. Rapporten för tredje kvartalet överträffade marknadens förväntningar efter en organisk tillväxt på närmare 11 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Amerikanska insiders har de senaste tre månaderna ökat köpandelen till nivåer som under finanskrisen. I november utgjorde köpaffärerna 42 procent av insynshandeln att jämföra med månadssnittet på 24 procent under 2018.

ERIK LIDEN, ansvarig förvaltare
DAVID UNVER, förvaltare

Nyhetsarkiv

Här finner ni alla publicerade nyheter om Insiderfonder AB.

HÅLL DIG UPPDATERAD:

prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna från Insiderfonder skickade direkt till dig. Du anmäler dig till nyhetsbrevet genom att fylla i din e-postadress ovan och skicka den till oss. Vi samlar bara in och lagrar uppgifter om dig som är nödvändiga för att genomföra utskicken. Det betyder att vi lagrar din epostadress och i vissa fall även ditt namn. Genom att fylla i dina uppgifter samtycker du till att vi lagrar uppgifterna och du har därmed ingått ett kostnadsfritt prenumerationsavtal med Insiderfonder. Du kan alltid avregistrera dig från dessa utskick och därmed få dina uppgifter raderade.

RISKINFORMATION Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Top