Article Image

FÖRVALTARKOMMENTAR NOVEMBER 2017

Blandad utveckling på världens börser

Världens aktiemarknader hade en blandad utveckling. I Europa sjönk de flesta börserna och i Sverige hade Stockholmsbörsen sin sämsta månad för året. De asiatiska marknaderna utvecklades generellt positivt liksom USA-börserna som tangerade nya rekordnivåer. Fonderna hade också blandad utveckling då 3 av 6 fonder redovisade positiv värdeutveckling varav två utvecklades bättre än index. Störst bidrag till utvecklingen gav fondernas hälsovård- och råvarurelaterade innehav.

Sentimentet bland världens insynspersoner sjönk under månaden. Knappt 40 procent av månadens insynsaffärer var köp – en minskning med 5 procentenheter jämfört med köpaffärerna i oktober. På marknaderna där fonderna är verksamma var insynspersonerna i Australien och Storbritannien mest positiva sett till antalet köpaffärer, som uppgick till 78 procent. Störst ökning i andelen köp jämfört med förra månaden noterades i Malaysia då köpen steg till 66 procent från 54 procent i oktober.

INSIDE ACTIVE GLOBAL ökade andelsvärdet med 1,9 procent vilket var något sämre än index som steg med 2 procent. Fondens exponering mot innehavens noterade valutor gav fint bidrag efter fortsatt försvagning för kronan. Aktieinnehaven som verkar inom kraftförsörjning och dagligvaruhandeln bidrog mest till utvecklingen. Starkast kursutveckling hade sydkoreanska cement- och betongproducenten Ssangyong Cement Industrial Co som rusade med 26 procent. Aktiekursen fick under månaden stöd av flera köprekommendationer och en höjd riktkurs som motsvarar en uppsida på 39 procent. Bolagets insynspersoner har under året nettoköpt aktier för motsvarande 660 miljoner kronor samtidigt som aktiekursen har stigit till historiska höga nivåer efter en kursuppgång på 45 procent hittills i år. Det faktum att inga större vinsthemtagningar har skett förstärker vad såväl insynspersoner som analytiker signalerar – att aktien står inför en fortsatt kursuppgång.

INSIDE AUSTRALIA  hade en riktigt stark månad och avancerade 3,3 procent vilket var hela 3,8 procentenheter bättre än index. Fondens aktier i sektorerna hälsovård och råvaror gav störst bidrag till resultatet. Månadens relativt starka utveckling beror mestadels på att flera stora innehav, som inte är inkluderade i index, utvecklades mycket väl. Bland dessa återfinns största innehavet Integral Diagnostics som är verksam inom medicinsk diagnostik. Den enskilt mest kurspåverkande nyheten var ett uppköpserbjudande från branschkonkurrenten Capitol Health som innebar en premie på 30 procent jämfört med stängningskursen dagen före budet. Aktiekursen steg med 23 procent samma dag som budet presenterades och 34 procent i november. Det australiensiska insiderkollektivet tillhör ett av världens mest positiva och har varit det under en längre period. I november var närmare 8 av 10 insynsaffärer köp och den positiva synen som insiders har till de egna bolagen ökar förväntningarna om fortsatt högre börskurser.

INSIDE CANADA  sjönk med 0,7 procent att jämföra med en uppgång på 0,3 procent för index. Fondens innehav i telekomsektorn samt i konjunkturkänsliga bolag gav månadens största bidrag medan industriaktierna agerade sänke. Aktien med starkast kursutveckling var råvarutillverkaren Teck Resources som steg med drygt 12 procent efter att bolaget annonserat en höjd utdelning samt återköp av aktier för motsvarande 3,2 miljarder kronor. Största positiva bidraget till utvecklingen gav klädtillverkaren Aritzia som steg med drygt 10 procent sedan ett holding bolag, kontrollerat av bolagets grundare och vd, köpt aktier för omkring 20 miljoner kronor. I den kanadensiska insynshandeln noterades stora nettoköp i råvaru- och energibolag och nettoförsäljningarna skedde i konjunkturkänsliga bolag. Vid utgången av månaden var drygt 25 procent av fondens medel allokerade mot råvarusektorn.

INSIDE HEDGE  redovisade en värdeminskning på -1,4 procent vilket var 1,3 procentenheter sämre än index. Störst bidrag gav fondens placering med exponering mot oljepriset, Bull Olja X3, som steg med närmare 16 procent efter stark prisutveckling på olja. Av fondens aktieinnehav utvecklades fritidsfordonsföretaget Dometic Group mest positivt och steg med 10 procent efter flertalet köprekommendationer. Aktien stärktes ytterligare sedan den amerikanska konkurrenten Thor Industries redovisat rekordstarka siffror för räkenskapsårets första kvartal och gav därmed ett lyft till bolagen som verkar i samma bransch. Sedan bolaget avknoppades från Electrolux för drygt två år har insynsköpen avverkat varandra och bland köparna återfinns bland andra vd och finanschef. Trots att en styrelseledamot sålde av hela sitt innehav under första kvartalet håller fonden fast vid sin positiva syn på aktien och var vid utgången av november bland de tio största innehaven.

INSIDE SWEDEN  sjönk med 2 procent när Stockholmsbörsens hade årets sämsta månad och tappade 3,6 procent. Fondens månadsresultat var emellertid 1,5 procentenheter bättre än index. Fonden lyckades undvika de stora kursfallen i hälsovård och kraftförsörjning som var månadens sämsta sektorer. Istället var stor del av fondens medel placerade i bolag som verkar inom konsumenttjänster vilka utvecklades minst dåligt. Innehavet med störst bidrag till resultatet och som hade starkast kursutveckling var spelbolaget Nordic Leisure som steg med 26 procent. Bolaget redovisade i mitten av månaden ett resultat för tredje kvartalet som överträffade marknadens förväntningar. Ett par dagar efter att rapporten släpptes köpte en styrelseledamot aktier för drygt 700 000 kronor. När insynspersoner köper efter en positiv rapport och på högre kursnivåer brukar det innebära en fortsatt uppsida i aktiekursen.

INSIDE USA  adderade 2,3 procent till andelsvärdet när USA-börserna noterade nya rekordnivåer. Samtliga sektorer utvecklades positivt och Dow Jones-indexet passerade för första gången rekordnivån 24 000. Värdet på index ökade med 2.8 procent. Aktiviteten bland amerikanska insynspersoner var den högsta på fem månader. Köpandelen låg strax under snittet för året. Försäljningarna dominerade insynshandeln, nettoköp noterades endast på telekomsektorn. Största nettoförsäljningarna skedde på sektorerna industri, teknik och finans. De flesta aktierna utvecklades positivt och mest bidrog innehaven som verkar inom kraftförsörjning och konsumenttjänster. Innehavet som utvecklades starkast var USA:s största husbyggare, DR Horton, vars aktiekurs steg med 16 procent sedan resultatet för tredje kvartalet var högre än väntat. Bolaget redovisade en intäktsökning på 11 procent jämfört med samma period förra året samt ökad orderingång.

Erik Lidén, ansvarig förvaltare
David Unver, förvaltare

Nyhetsarkiv

Här finner ni alla publicerade nyheter om Insiderfonder AB.

HÅLL DIG UPPDATERAD:

prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna från Insiderfonder skickade direkt till dig. Du anmäler dig till nyhetsbrevet genom att fylla i din e-postadress ovan och skicka den till oss. Vi samlar bara in och lagrar uppgifter om dig som är nödvändiga för att genomföra utskicken. Det betyder att vi lagrar din epostadress och i vissa fall även ditt namn. Genom att fylla i dina uppgifter samtycker du till att vi lagrar uppgifterna och du har därmed ingått ett kostnadsfritt prenumerationsavtal med Insiderfonder. Du kan alltid avregistrera dig från dessa utskick och därmed få dina uppgifter raderade.

RISKINFORMATION Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Top