Article Image

FÖRVALTARKOMMENTAR NOVEMBER 2016

STARK TREND HOS INSIDERS I AUSTRALIEN OCH SYDKOREA

Trump vann det amerikanska presidentvalet och skapade inledningsvis stor osäkerhet på marknaderna. När osäkerheten släppte vände aktiemarknaderna och steg kraftigt. Råvarumarknaden, främst metall och koppar, hade en stark prisutveckling efter vallöften om ökade investeringar i amerikansk infrastruktur. Även industri- och finansrelaterade aktier utvecklades väl, då bland annat banker sannolikt kommer gynnas av minskade regleringar med republikanerna vid makten. Guldet, som anses vara en säker hamn i osäkra tider, sjönk kraftigt i takt med att aktiemarknaderna utvecklades i motsatt riktning. Oljepriset rusade i slutet av månaden sedan länderna i OPEC kommit överens om nedskärningar i produktionen.

Sentimentet bland världens insiders sjönk marginellt i november. Det tolkar vi som ett positivt tecken. Att insiders köplust är intakt även på stigande aktiekurser ger vanligtvis en fingervisning om fortsatt stigande börser – en indikation på att nya börsåret sannolikt inleder positivt. Insynspersonerna i Australien hade en köpandel på hela 75 procent och fortsätter därmed vara positivast på de marknader där fonderna är verksamma. Även i Sydkorea är trenden hos insiderkollektivet positiv. Sentimentet steg för fjärde månaden i rad och i november uppgick köpandelen till drygt 74 procent – sådan hög andel köp har inte registrerats sedan maj 2012.

INSIDE HEDGE hade det motigt och sjönk med 4,4 procent vilket var 4,3 procentenheter sämre än index. Svag prisutveckling på guld i kombination med stark utveckling på fondens korta positioner bidrog till det negativa utfallet. Fondens långa positioner hade generellt en mindre bra månad vilket försvagade resultatet ytterligare. Största positiva bidragsgivare var kriminalteknikbolaget Micro Systemation som rusade med drygt 25 procent. Kursuppgången fick stöd av nyheten att bolaget tillsammans amerikanska branschkollegan Berla startar ett strategiskt samarbete och erbjuder en banbrytande kriminalteknisk lösning för mobiltelefoner och bilar. Aktiekursen har på två månader stigit med drygt 40 procent. Med den starka tillväxten och de goda marginalerna som rapporterades för tredje kvartalet finns det anledning att se en fortsatt uppsida. Vid utgången av november var Micro Systemation fondens fjärde största innehav.

INSIDE SWEDEN sjönk med 0,8 procent att jämföra med en uppgång på drygt 1,4 procent för index. Fondutvecklingen missgynnades när inget utav innehaven var exponerade mot varken energi eller råvaror, som tillhörde de sektorer på börsen som agerade draglok. Fondens främsta sänke var tillverkaren av kycklingprodukter, Scandi Standard, som sjönk med 15 procent. Nedgången berodde främst på att bolaget lämnade en vinstvarning sedan en fågelinfluensa riskerar slå hårt mot resultatet. Det var istället glädjande att fondens största innehav, telekombolaget Ericsson, steg med 9 procent – en liten revansch för den senaste tidens svaga utveckling. Störst bidrag till fondens utveckling gav ovan nämnda Micro Systemation.

INSIDE AUSTRALIA tappade 0,9 procent vilket var 2,8 procentenheter sämre än index. Främsta orsaker till den negativa värdeutvecklingen var den förhållandevis höga exponeringen mot hälsovård som tillhörde förlorarsektorerna samtidigt som portföljens teknikrelaterade aktier hade svag en månad. Insiders fortsätter att öka sina innehav på den australiensiska aktiemarknaden och i november uppgick köpandelen till höga 75 procent. Det ökar förväntansbilden om högre bolagsresultat på sikt och ger därmed ge stöd för starkare börsutveckling. Mest ökade insiders i metallföretaget tillika fondens sjunde största innehav, Fortescue Metals Group, som under månaden steg med 7 procent. Totalt uppgick köpen till 46 miljoner kronor varav 44 miljoner stod styrelseordföranden Andrew Forrest för. Starkast kursutveckling hade mineralexploateringsbolaget Galaxy Resources som steg med 23 procent efter såväl högre råvarupriser som fortsatta vinstökningar.

INSIDE CANADA steg med 4,3 procent medan index hade en värdeutveckling på +4,8 procent. Innehaven hade en bra månad och gynnades av den höga exponeringen mot råvaror, som lyftes efter amerikanska presidentvalet.  Resultatet hölls tillbaka av bolagen som hade exponering mot guld sedan priset på ädelmetallen sjönk kraftigt under månaden. Insiders var i köptagen i flera av fondens innehav. Bland dessa återfinns kol lagringsbolaget Westshore Terminals Investment där vd James Pattisons köpte för hela 248 miljoner kronor vid fyra olika tillfällen. Köpen, som utgör en ökning med drygt 20 procent från hans tidigare ägande, gjordes på historiskt höga nivåer efter en kursuppgång på 145 procent hittills i år. Bolaget har en rekordstor kassa och inga skulder vilket höjer förväntningarna om en kraftig ökning på utdelningen. Att vd ökar på historiskt höga kursnivåer är en stark positiv signal – en signal fonden tog fasta på och ökade innehavet under månaden.

INSIDE USA avancerade med hela 6,9 procent vilket var 1,3 procentenheter bättre än index. Resultatet i det amerikanska presidentvalet lyfte aktiemarknaden och sektorer som finans, råvaror och energi blev stora vinnare. Det gynnsamma månadsresultatet berodde främst på att närmare 50 procent av kapitalet var allokerat mot råvaru- och energibolag samtidigt som fonden lyckades undvika kursnedgångarna i sektorerna teknik och fastighet. Under månaden noterades en fortsatt försiktighet hos insiderkollektivet inte minst på grund av presidentvalet men också den eventuella räntehöjning i december som blir alltmer inprisad på marknaden. Flera av innehaven hade en stark månadsutveckling och det som gav störst bidrag till fondens avkastning var naturresursbolaget Freeport McMoran. Aktiekursen rusade med drygt 37 procent sedan bolagets underliggande tillgångar, med koppar och olja i spetsen, ökat kraftigt i värde.

INSIDE ACTIVE GLOBAL redovisade en värdeökning på +2,4 procent vilket var 1,1 procent sämre än index. Insynspersonerna i Sydkorea var mest positiva och fortsätter alltså att köpa på värderingar som är låga i förhållande till historiska värderingar. Vi noterar att vinsterna har ökat jämfört med föregående år och att investeringar i koreanska aktier bland annat ger en direktavkastning på omkring 2 procent. Sedan i juni då fonden investerade omkring 8 procent av kapitalet i Koreanska aktier har marknaden stigit med drygt 13 procent mätt i kronor. Vi står fast i vår positiva syn på koreanska aktier vilket insiders också gör – och visar – med de egna plånböckerna. Amerikanska aktier, främst råvarurelaterade, gav störst bidrag till fondens avkastning. De som gynnades mest av den starka prisutvecklingen på råvaror var redan nämnda Freeport McMoran som steg med 37 procent liksom sektorkollegan Steel Dynamics med en kursuppgång på +29 procent följt av ståltillverkaren Nucor Corp som ökade med 27 procent.

ERIK LIDÉN, ansvarig förvaltare
DAVID UNVER, förvaltare

Nyhetsarkiv

Här finner ni alla publicerade nyheter om Insiderfonder AB.

HÅLL DIG UPPDATERAD:

prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna från Insiderfonder skickade direkt till dig. Du anmäler dig till nyhetsbrevet genom att fylla i din e-postadress ovan och skicka den till oss. Vi samlar bara in och lagrar uppgifter om dig som är nödvändiga för att genomföra utskicken. Det betyder att vi lagrar din epostadress och i vissa fall även ditt namn. Genom att fylla i dina uppgifter samtycker du till att vi lagrar uppgifterna och du har därmed ingått ett kostnadsfritt prenumerationsavtal med Insiderfonder. Du kan alltid avregistrera dig från dessa utskick och därmed få dina uppgifter raderade.

RISKINFORMATION Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Top