Article Image

FÖRVALTARKOMMENTAR MARS 2018

Världens aktiemarknader fortsatte att utvecklas svagt i mars. Oro för ökad risk för handelskrig präglade börsmånaden sedan President Trump infört tullar på stål och aluminium. Trump föreslog även åtgärder riktade mot den kinesiska exporten vilket ökade osäkerheten för den globala handelspolitiken som därmed spädde på börsoron. Världsindex sjönk med närmare 2,5 procent i lokal valuta. Kronan fortsatte att tappa mot världens ledande valutor och handlades på de lägsta nivåerna sedan finanskrisen.

Världens insidersentiment steg med 6 procentenheter. Australiensiska insynspersoner fortsätter vara positivast på de marknader som fonderna är verksamma – andelen köp uppgick till 84 procent att jämföra med 79 procent förra månaden.  Störst ökning i andel köpaffärer jämfört med föregående månad noterades i Sydkorea, från 48 procent till 62 procent. I Sverige steg aktiviteten samtidigt som köpaffärerna dominerade insynshandeln. Svenska insynspersonerna tenderade att öka i bolag verksamma på sektorerna industri, hälsovård och fastigheter och nettosålde aktier relaterade till konsumentvaror, finans och råvaror.

INSIDE ACTIVE GLOBAL sjönk med 1,5 procent vilket var i linje med utvecklingen för jämförelseindex. Valutaexponeringen hade positiv inverkan på resultatet när kronan försvagades mot samtliga av fondinnehavens noterade valutor. Mest stärktes koreanska wonen och pundet med 4 respektive 3 procent. Fondens amerikanska aktier bidrog mest positivt till utvecklingen och på sektornivå var kraftförsörjning- och hälsovårdsinnehaven största bidragsgivarna. Sämre gick det för de teknik- och finansrelaterade aktierna vilka var bidragande till månadens svaga resultat. Starkast utveckling hade brittiska läkemedelstillverkaren Hikma Pharmaceuticals som steg med 37 procent efter att resultatet för det sista halvåret för det brutna räkenskapsåret 2017 var i linje med förväntningarna. Ökad lönsamhet, bättre marginaler och vd-byte gjorde att aktien uppgraderades av internationella storbanker.

INSIDE AUSTRALIA hade liksom den australiensiska aktiemarknaden en tuff månad. Fonden hade en värdeutveckling på -4,7 procent vilket var 0,3 procentenheter bättre än index. Den ökade risken för ett handelskrig mellan USA och största exportpartnern Kina skapade stor osäkerhet på marknaden och samtliga sektorer på Sydneybörsen utvecklades negativt. Fondens innehav i energi var enda positiva bidragsgivaren på sektornivå. De råvaru- och hälsovårdsrelaterade aktierna tillhörde kursförlorarna. Största bidragsgivaren blev aluminiumproducenten South32 som steg med drygt 6 procent efter återköp av aktier. Under månaden ökade fonden sina innehav på råvarusektorn i takt med att kurserna sjönk samt i sällanköpsvaror medan exponeringen mot hälsovårdsaktier skalades ned.

INSIDE CANADA sjönk med 1,7 procent vilket var 1,5 procentenheter sämre än index. Fondens teknik- och telekomrelaterade aktier gav det positiva bidraget till utvecklingen medan innehaven på sektorerna sällanköpsvaror och industri var månandens sänken. Största positiva bidragsgivare var metanolproducenten Methanex Corp som steg med drygt 11 procent sedan återköp av aktier annonserats. Under månadens sista handelsdag spekulerades det att Methanex blivit föremål för uppköp av det amerikanska kväve- och fosfatgödselproducenten CF Industries, vilket fick aktiekursen att stiga med ytterligare 5 procent. I den kanadensiska insynshandeln noterades stora nettoköp i finansrelaterade bolag samt på råvarusektorn. Sammantaget dominerades handeln av säljaffärer. Störst försäljningar skedde i bolag på sektorerna hälsovård, energi och industri.

INSIDE HEDGE sjönk med 2,8 procent medan värdet på dess index var närmare oförändrat. Fondens oljeplacering steg med 17 procent och gav det största positiva bidraget till utvecklingen sedan sektorn tillhörde månadens kursvinnare på Stockholmsbörsen. Bland innehaven bidrog de fastighet- och telekomrelaterade aktierna positivt och sänken var sällanköpsvaror, teknik och industri. Starkast utveckling bland fondens aktieinnehav hade hälsovårdsföretaget Karo Pharma som steg med 12 procent. Bland kurspåverkande nyheter återfinns förvärv av produktportfölj från det danska läkemedelsföretaget LEO Pharma. Styrelseordförande Anders Lönner köpte aktier för 104 miljoner kronor och ökade sitt innehav med 34 procent – en månad före delårsrapporten för första kvartalet.

INSIDE SWEDEN sjönk med 1,8 procent och värdet på fondens jämförelseindex minskade med 1,3 procent. Positiva bidragsgivare var innehav på sektorerna fastigheter, energi och telekom. De konsumentvarurelaterade innehaven påverkade månadsresultatet mest negativt och stod nästan för hela den negativa utvecklingen. Detaljhandelskedjan Clas Ohlson och bilåterförsäljaren Bilia, för att nämnda några, sjönk med 13 respektive 11 procent efter sämre resultat och marginaler samt svag tillväxt. Främst bidrog oljebolaget Lundin Petroleum som steg med drygt 12 procent efter ett stigande oljepris samt att dess helägda dotterbolag Lundin Norway framgångsrikt slutfört en utvärderingsborrning i norska delen av Nordsjön. Vd Alex Schneiter sålde aktier för motsvarande 14 miljoner kronor vilket innebär en minskning av innehav med drygt 20 procent.

INSIDE USA steg med 0,8 procent och överträffade index med 2,4 procentenheter. Fondens förhållandevis låga exponering mot tekniksektorn gjorde att resultatet inte påverkades i lika stor utsträckning av teknikbolagens kursfall som det gjorde för index. Teknikbolagen utgör störst andel och uppgår till en fjärdedel av indexvärdet. Främst bidrog fondens kraftförsörjning- och hälsvårdsinnehav medan de råvarurelaterade bolagen redovisade svag utveckling. Största bidragsgivaren var telekomservicebolaget Shenandoah Telecommunications vars aktiekurs steg med 12 procent. Bolaget redovisade ett högre nettoresultat för fjolårets fjärde kvartal och lyckades vända förlusten från 2016 till vinst på 61 miljoner USD. Resultatet gynnades av den senaste skattelagsförändringen i USA efter bland annat en omvärdering av uppskjutna skattefordringar och skulder.

ERIK LIDÉN, ansvarig förvaltare
DAvid Unver, förvaltare

Nyhetsarkiv

Här finner ni alla publicerade nyheter om Insiderfonder AB.

HÅLL DIG UPPDATERAD:

prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna från Insiderfonder skickade direkt till dig. Du anmäler dig till nyhetsbrevet genom att fylla i din e-postadress ovan och skicka den till oss. Vi samlar bara in och lagrar uppgifter om dig som är nödvändiga för att genomföra utskicken. Det betyder att vi lagrar din epostadress och i vissa fall även ditt namn. Genom att fylla i dina uppgifter samtycker du till att vi lagrar uppgifterna och du har därmed ingått ett kostnadsfritt prenumerationsavtal med Insiderfonder. Du kan alltid avregistrera dig från dessa utskick och därmed få dina uppgifter raderade.

RISKINFORMATION Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Top