Article Image

FÖRVALTARKOMMENTAR MARS 2017

Blandad utveckling för fonderna

Efter stark inledning på börsåret avslutade fonderna första kvartalet med en blandad utveckling – tre av sex fonder hade positiv värdeutveckling och två utvecklades bättre än index.  De hälsovårdsrelaterade innehaven gav störst positivt bidrag till månadens resultat medan fastighetsaktierna agerade sänke. Det globala insiderkollektivet nettosålde aktier under månaden och endast var femte aktieaffär på världens börser var köp. Största nettoförsäljningarna skedde på den kanadensiska aktiemarknaden. Torontobörsen har haft en positiv värdeutveckling 11 av de senaste 13 månaderna och att en vinsthemtagning skulle komma den närmaste tiden var således inte oväntat.

INSIDE HEDGE minskade med 3,3 procent medan nedgången för index stannade vid -0,1 procent. Resultatet straffades av att fondens oljeplacering sjönk kraftigt efter fall i oljepriset. Bland aktieinnehaven utvecklades de hälsovårdsrelaterade allra starkast medan fondens placeringar på fastighetssektorn utvecklades i motsatt riktning. Mest positivt bidrog skidanläggningsbolaget Skistar som steg med 12 procent efter att såväl intäkter som resultat ökat trots en något lägre bokningsingång. I slutet av månaden fick aktien en höjd riktkurs till en nivå som skulle innebära en uppsida på drygt 14 procent vilket gav ytterligare bränsle till aktiekursen.

INSIDE SWEDEN sjönk med 1,1 procent jämfört med en uppgång på 2,1 procent för jämförelseindex. Aktiviteten och andelen insynsköp ökade för andra månaden i rad på Stockholmsbörsen där 6 av 10 affärer summerades till köp. Bland innehaven noterades störst nettoköp i fastighetsbolaget Wallenstam för närmare 17 miljoner kronor. Storägaren och vd Hans Wallenstam köpte för drygt 15 miljoner kronor och styrelseordförande Christer Villard ökade sitt befintliga innehav med 20.000 aktier motsvarande 1,4 miljoner kronor. Köpen sker drygt en månad före rapporten för första kvartalet. Förutom redan nämnda Skistar bidrog butikskedjan Swedol mest till fondens resultat efter en kursuppgång på 11 procent sedan försäljningen i februari ökat med 75 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

INSIDE AUSTRALIA adderade 0,8 procent till andelsvärdet jämfört med index som steg med 1,4 procent. Innehaven hade generellt en god utveckling där de hälsovårdsrelaterade aktierna gav störst bidrag till avkastningen. Hälsa- och skyddslösningsbolaget Ansell hade starkast utveckling och steg med drygt 13 procent sedan nya möjligheter att avyttra det olönsamma verksamhetsområdet kondomtillverkning blivit aktuellt igen. Australiensiska insynspersoner köpte i större utsträckning än de sålde då 7 av 10 affärer var köp under mars. I insynshandeln noterades stora köp av ordförande och storägaren Gerald Harvey i fondinnehavet och franchisebolaget Harvey Norman Holdings. Köpen, fördelade på fyra transaktioner, uppgick till motsvarande 170 miljoner kronor och det var första gången på nio år som Harvey köpte. En insynsperson som ökar vid flera tillfällen under en kort tidsperiod efter lång tid av passivitet är ofta en god signal – en signal som fonden tog fasta på och ökade sitt innehav under månaden.

INSIDE CANADA avancerade med 2,1 procent vilket var 2,4 procentenheter bättre än fondens jämförelseindex. Innehaven utvecklades väl och placeringarna i bolag verksamma på råvarusektorn hade stark värdeutveckling under månaden. Bland dessa återfinns gruvbolaget Ivanhoe Mines som steg med 21 procent efter nya och lyckade borresultat på befintligt exploateringsområde. Bolaget redovisade under månaden en förlust för fjärde kvartalet men räknar med fortsatt stigande metallpriser under andra kvartalet vilket kommer gynna resultatet. Marknaden ändrade snabbt fokus och aktiekursen utvecklades positivt.

INSIDE USA minskade med 1,5 procent och index sjönk med 1 procent. Fondens teknikrelaterade aktier utvecklades mest positivt och starkast utveckling bland innehaven hade elektronikkomponenttillverkaren Jabil Circuit efter en värdeutveckling på +13 procent. Aktiekursen nådde tioårshögsta när bolaget överträffade vinstförväntningarna i det andra kvartalet för det brutna räkenskapsåret. Amerikanska insynspersoners agerande var fortsatt försiktigt även om sentimentet steg i mars. I månadens insynshandel noterades fortsatta nettoköp i bolag på energi- och råvarusektorn. Fonden låg under månaden fast i sin allokering och hade vid månadsskiftet fortsatt övervikt mot just energibolag.

INSIDE ACTIVE GLOBAL redovisade en värdeökning på 1,1 procent och utvecklades 1,3 procentenheter bättre än index. För andra månaden i rad var det fondens teknikrelaterade aktier som uppvisade starkast utveckling och i topp hamnade det sydkoreanska nätverks- och lagringslösningsbolaget Openbase.  Aktiekursen klättrade med 56 procent efter vinstökning för fjolåret, högre orderingång och fortsatt stark efterfrågan på bolagets tjänster. På de marknader som fonden är verksam noterades stora insynsköp i Sydkorea. Insynspersonerna ökade för tredje månaden i rad efter fortsatt attraktiv värdering på sydkoreanska aktier. Bland fondens sydkoreanska innehav var aktiviteten högst i industribolaget Hanwha Corporation med idel köp för närmare 40 miljoner kronor. Under månaden noterades tio köptransaktioner och samtliga insynspersoner, däribland vice vd och flertalet verksamhetschefer, köpte privat.

ERIK LIDEN, ansvarig förvaltare
David Unver, förvaltare

Nyhetsarkiv

Här finner ni alla publicerade nyheter om Insiderfonder AB.

HÅLL DIG UPPDATERAD:

prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna från Insiderfonder skickade direkt till dig. Du anmäler dig till nyhetsbrevet genom att fylla i din e-postadress ovan och skicka den till oss. Vi samlar bara in och lagrar uppgifter om dig som är nödvändiga för att genomföra utskicken. Det betyder att vi lagrar din epostadress och i vissa fall även ditt namn. Genom att fylla i dina uppgifter samtycker du till att vi lagrar uppgifterna och du har därmed ingått ett kostnadsfritt prenumerationsavtal med Insiderfonder. Du kan alltid avregistrera dig från dessa utskick och därmed få dina uppgifter raderade.

RISKINFORMATION Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Top