Article Image

FÖRVALTARKOMMENTAR MAJ 2018

Samtliga fonder redovisade positiv utveckling och 3 av 6 fonder utvecklades bättre än index. Världsmarknaderna hade mer blandade utvecklingar efter politisk osäkerhet i Italien och stigande räntor i USA. Världens insiderkollektiv sålde i större utsträckning och gjorde färre köpaffärer. Koreanska insynspersoner var mer positiva sett till andelen köpaffärer och hade det högsta sentimentet på de marknader som fonderna är verksamma. Även i USA noterades en ökning i andelen köpavslut och uppmättes till högsta nivån under året. Sammantaget var insynsaktiviteten på världens börser låg i maj.

INSIDE ACTIVE GLOBAL steg med 0,6 procent medan index steg med 1,1 procent. Kronan stabiliserades efter flera månader av försvagning mot flera av världens ledande valutor. Fondens valutaexponering bidrog således inte till resultatet i samma utsträckning den gjort den senaste tiden. På sektornivå gav teknik och råvaror störst bidrag till utvecklingen. Starkast utveckling hade den malaysiska halvledartillverkaren Unisem som steg med 35 procent. Kursuppgången kom i samband med att bolaget genomförde återköp av aktier. Återköpen skedde inom prisintervallet 2,17-2,18 MYR vilket var 24 procent över stängningskursen från förra månadsskiftet.

Inside Active Global blev övertagande fond i fusionen med Inside Australia som genomfördes 1 juni. Det innebär att fonden i början av juni kommer äga australiensiska aktier. Efter drygt en vecka kommer exponeringen mot australiensiska aktier att vara normaliserad

INSIDE AUSTRALIA steg med 1,2 procent och index steg med 1,5 procent. Främsta bidragande aktien i fonden var butikskedjan Super Retail Group som steg med drygt 19 procent efter att ha rapporterat fortsatt stark försäljningstillväxt. Kursuppgången fick aktien att stiga till högsta nivån på tre år.

Vid månadsskiftet genomfördes en fusion mellan Inside Australia och Inside Active Global där förstnämnda slutade att upphöra från och med den 1 juni. Syftet är att effektivisera förvaltningen och skapa förutsättningar till god avkastning av fondens medel. Under fjolåret steg Inside Active Global 10,5 procent vilket var 2,3 procentenheter bättre än index. I år har fonden stigit med 3,8 procent. Vi ser med stor spänning fram emot det fortsatta arbetet med Inside Active Global och hälsar nya andelsägare välkomna. Mer information finner ni här.

INSIDE CANADA steg med 2,9 procent vilket var något bättre än index som steg med 2,8 procent. Fondens aktier hade generellt positiva utvecklingar under månaden, endast ett fåtal innehav hade en värdeutveckling under noll-strecket. De industri- och råvarurelaterade aktierna utvecklades mest positivt och blev månadens största bidragsgivare. Främst bidrog metanolproducenten Methanex vars aktievärde steg med 14 procent. Priset på metanol fortsätter att stiga liksom aktiekursen som steg tio dagar i streck – den längsta sviten på drygt 11 år. Ökad tillgång till gas har ökat bolagets produktion vilket gynnat bolagets försäljning och resultatutveckling samtidigt som efterfrågan på metanol är fortsatt hög. Det starka kassaflödet har bland annat använts till aktieåterköp då 5 procent av alla utestående aktierna köptes på den öppna marknaden.

INSIDE HEDGE steg med 4,2 procent vilket var 4,3 procentenheter bättre in index. Fondens telekom- och teknikinnehav gav störst bidrag till resultatet. Av innehaven utvecklades internetoperatören Bahnhof mest positivt och steg med 30 procent efter nya rekord för såväl omsättning som rörelseresultat under första kvartalet. Fortsatt stark tillväxt och marginalförbättringar bidrog också till att rapporten mottogs positivt av marknaden. För tredje månaden i rad utvecklades fondens oljeplacering starkt och steg med 17 procent. Den senaste tidens starka oljeprisutveckling grundar sig i bland annat utbudsstörningar vilket har oroat marknaden men har istället fått priset att skjuta i höjden. Oljeplaceringen har stigit med 74 procent de senaste tre månaderna.

INSIDE SWEDEN steg med 2,5 procent och slog index med 2,6 procentenheter. Fondens förhållandevis höga exponering mot sällanköpsvaror samt låga exponering mot finanssektorn var främsta orsaker till att resultatet överträffade index. Förstnämnda utvecklades positivt samtidigt som fonden undvek flera kursfall på finanssektorn. Fondens industrirelaterade aktier gav störst bidrag till resultatet och bland dessa utvecklades Bravida Holding starkast. Installationsbolaget redovisade ett rörelseresultat som överlag var bättre än marknadsförväntningarna. Orderstocken var 20 procent högre jämfört med samma period förra året och nettoomsättningen ökade med 11 procent. Svenska insidersentimentet sjönk något och uppgick till 67 procent jämfört med 71 procent i april. Aktiviteten mättes till den högsta nivån för året när närmare 1.000 insynsaffärer registrerades.

INSIDE USA steg med 2,0 procent vilket var 1,0 procentenhet sämre än index. Fondens innehav på sektorerna hälsovård och kraftförsörjning påverkade resultatet mest positivt medan de telekomrelaterade aktierna var största negativa bidragsgivarna. Exponeringen mot fondens teknikaktier utvecklades sämre än sektorn vilket var främsta anledningen till fondens underavkastning gentemot index. Månadens största bidragsgivare var telekombolaget Alaska Communications Systems Group som gick mot strömmen och steg med drygt 15 procent. Bolaget redovisade ett rörelseresultat som var 13 procent högre jämfört fjolårets första kvartal. Vinsten blev 2,1 MUSD att jämföra med förlust på 0,7 MUSD för samma period. Aktiviteten bland amerikanska insynspersoner minskade medan antalet köpaffärer ökade med en procentenhet till 18 procent vilket innebär årshögsta.

Erik Lidén, ansvarig förvaltare
David Unver, förvaltare

Nyhetsarkiv

Här finner ni alla publicerade nyheter om Insiderfonder AB.

HÅLL DIG UPPDATERAD:

prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna från Insiderfonder skickade direkt till dig. Du anmäler dig till nyhetsbrevet genom att fylla i din e-postadress ovan och skicka den till oss. Vi samlar bara in och lagrar uppgifter om dig som är nödvändiga för att genomföra utskicken. Det betyder att vi lagrar din epostadress och i vissa fall även ditt namn. Genom att fylla i dina uppgifter samtycker du till att vi lagrar uppgifterna och du har därmed ingått ett kostnadsfritt prenumerationsavtal med Insiderfonder. Du kan alltid avregistrera dig från dessa utskick och därmed få dina uppgifter raderade.

RISKINFORMATION Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Top