Article Image

FÖRVALTARKOMMENTAR MAJ 2017

Fondernas resultat överträffade index

Fonderna utvecklades bättre än marknaderna de är verksamma på då 5 av 6 fonder överträffade index och en fond utvecklades jämsides i maj. Resultatet för fonderna var generellt positivt med värdestegring för 4 av 6 fonder. De teknikrelaterade innehaven var månadens stora bidragsgivare medan fondernas valutaexponering och råvaruinnehav bidrog negativt till månadsresultatet.

Insidersentimentet på världens börser sjönk marginellt jämfört med föregående månad. Köpandelen uppgick till drygt 30 procent i maj vilket var något högre än snittet för året och i linje med snittet de senaste tio majmånaderna. Nettoförsäljningar skedde främst i finansrelaterade aktier, vilka tillsammans med energi tillhörde förlorarsektorerna på världens aktiemarknader. På de marknader där fonderna är verksamma noterades högre andel köp i Australien. Aktiemarknaden hade en svag månad och sjönk med omkring 6 procent omräknat till kronor och de australiensiska insynspersonerna kunde tanka innehav på billigare kursnivåer. Aktiviteten bland svenska insynspersoner steg kraftigt i maj efter att rapportperioden avslutats och handelsförbudet hävts. I insynshandeln noterades att 6 av 10 affärer gjordes med köpknappen vilket är samma andel köp som de senaste två majmånaderna.

INSIDE HEDGE steg med 3,3 procent efter en sammantaget god utveckling för aktieinnehaven. Fondens placeringar mot utvecklingen i guld- och oljepriset utvecklades dock svagare och höll tillbaka resultatet. Index sjönk med 0,1 procent. Största bidraget till fonden gav teknikbolaget HMS Network som steg med 15 procent under månaden. Kursuppgången kom efter insynsaffär av dotterbolagschef som felaktigt registrerades som en köptransaktion på närmare 179 000 aktier istället för 17 aktier ifrån ett aktiesparprogram. Aktiekursen sjönk när felet upptäcktes och korrigerades hos Finansinspektionens insynsregister men tog ny fart igen när aktien omnämndes i en artikel i slutet av månaden som börsvinnare i den digitala framtiden. Vid utgången av månaden var HMS-aktien fondens största innehav.

INSIDE SWEDEN redovisade en värdeökning på +4,9 procent och utvecklades hela 3,2 procentenheter bättre än index. Fondinnehaven utvecklades starkt och det var de teknikrelaterade aktierna som gav det största bidraget till månadsavkastningen. Bland teknikinnehaven bidrog redan nämnda HMS Network mest till resultatet och starkast kursutveckling hade online-sportbutiken Sportamore. Under månaden köpte vd, ordförande och marknadschef via ett gemensamt kontrollerat bolag aktier för drygt 4,2 miljoner kronor. Under månaden vann bolaget priset som Årets e-handel av Sveriges största handelsgala efter att ha visat stark tillväxttakt och sund ekonomisk utveckling. Aktiekursen steg sex handelsdagar i rad efter prisvinsten och avslutade månaden med en uppgång på 23 procent.

INSIDE AUSTRALIA utvecklades jämsides med index och sjönk med 6,5 procent. Australiensiska aktiemarknaden hade sin svagaste månad på 16 månader efter att finanssektorn, som utgör störst vikt i index, drog ned sentimentet. Fonden hade under månaden låg exponering mot finansrelaterade aktier och kunde därmed undvika större delen av prisfallet men resultatet fick istället stryk av portföljens råvaruinnehav. Föregående månads kursvinnare, skogsbruksföretaget Quintis tappade omkring 70 procent av börsvärdet sedan företagets två största kunder avslutat parternas leveransavtal och slutat köpa företagets produkter. Aktien handelsstoppades på Sydneybörsen i mitten av månaden. Störst positivt bidrag gav mjukvarulösningsföretaget iSentia Group som ökade med drygt 21 procent sedan företaget redovisat bättre försäljning än marknadsförväntningarna.

INSIDE CANADA sjönk med 1,7 procent under månaden – ett resultat som var drygt 0,7 procentenheter bättre än index. Kanadensiska dollarn försvagades mot kronan för fjärde månaden i rad och gav ett negativt bidrag till andelsvärdet.  I månadens insynshandel noterades fortsatta köp i innehavet och kollagringsbolaget Westshore Terminal. Vd, finanschef och storägare köpte aktier för motsvarande 110 miljoner kronor i maj och i den övriga insynshandeln har det varit idel köp sedan slutet av januari i fjol.  Aktiekursen har under året haft det tufft på Toronto-börsen och har sjunkit med omkring 15 procent. De fortsatta köpen signalerar att ledning och storägare fortsätter ha en positiv tilltro på bolaget och aktien. Fonden tog fasta på insynsagerandet och ökade sitt innehav under månaden. Starkast utveckling bland innehaven hade guldprospekteringsbolaget Kinross Gold som avancerade 23 procent. I början av månaden steg aktiekursen med 11 procent sedan resultatet för första kvartalet överträffade marknadens vinstförväntningar och kursen fortsatte att stiga när aktien sedan fick flertalet köprekommendationer från såväl banker som analyshus.

INSIDE USA steg marginellt med 0,1 procent men utvecklades 0,9 procentenheter bättre än index. Fondens innehav utvecklades väl och de energirelaterade portföljsaktierna gav störst bidrag till resultatet. Dollarn, som fortsatte att försvagas mot kronan för tredje månaden i rad, tappade närmare 2 procent och påverkade resultatet negativt. Störst köp av innehavens insynspersoner gjorde ordförande Jeffrey Immelt i det diversifierade industribolaget Generel Electric. Köpet är hans andra sedan han tillträdde som ordförande 2001 vilket är en positiv signal efter en lång frånvaro som aktiv aktieägare i det egna bolaget. Beloppet uppgick till motsvarande 2,5 miljoner kronor vilket mer än dubblade hans tidigare innehav.  Aktien dalade under månaden och köpen skedde således på billigare kursnivåer vilket fonden tog rygg på och ökade innehavet. Fondens största bidragsgivare var hem- och verktygsåterförsäljaren Newell Brands efter värdeökning på drygt 11 procent efter att bolaget redovisat ett starkt första kvartal och annonserat en utdelningsökning på 21 procent.

INSIDE ACTIVE GLOBAL adderade 0,2 procent till andelsvärdet och hade en utveckling som var 0,3 procentenheter högre än index. Fondens teknikrelaterade aktier uppvisade starkast utveckling för fjärde månaden i rad och exponeringen mot koreanska aktier gav störst positivt bidrag till resultatet. Koreanska insynspersoner köpte i större utsträckning än de sålde i maj och har gjort så sedan i slutet av januari. Marknaden har stigit med 16 procent sedan årsskiftet och det positiva insidersentiment som nu råder bland koreanska insynspersoner vittnar om fortsatt god börsutveckling. Teknikbolaget KC Tech, som tillhörde vinnarna på den koreanska börsen, steg med närmare 30 procent efter att aktien fick köprekommendationer samt en riktkurs som ger en genomsnittlig uppsida på drygt 50 procent.  Fonden ökade exponeringen mot koreanska aktier under månaden men passade på att ta hem en del av vinsten i KC Tech-aktien.

ERIK LIDÉN, ansvarig förvaltare
DAVID UNVER, förvaltare

Nyhetsarkiv

Här finner ni alla publicerade nyheter om Insiderfonder AB.

HÅLL DIG UPPDATERAD:

prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna från Insiderfonder skickade direkt till dig. Du anmäler dig till nyhetsbrevet genom att fylla i din e-postadress ovan och skicka den till oss. Vi samlar bara in och lagrar uppgifter om dig som är nödvändiga för att genomföra utskicken. Det betyder att vi lagrar din epostadress och i vissa fall även ditt namn. Genom att fylla i dina uppgifter samtycker du till att vi lagrar uppgifterna och du har därmed ingått ett kostnadsfritt prenumerationsavtal med Insiderfonder. Du kan alltid avregistrera dig från dessa utskick och därmed få dina uppgifter raderade.

RISKINFORMATION Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Top