FÖRVALTARKOMMENTAR JUNI 2018

Fondernas utvecklingar var blandade – 3 av 5 fonder redovisade positiv värdeutveckling varav två utvecklades bättre än index. Utvecklingen på världens börser var också blandad och präglades av fortsatt oro för det upptrappade handelskriget. Åtgärder som framförallt USA har riktat möttes under månaden av motåtgärder från påverkande länder. Europeiska centralbanken lämnade räntan orörd men kommunicerade samtidigt att stödköpsprogrammet börjar lida mot sitt slut. Den amerikanska motsvarigheten, Federal Reserves, höjde styrräntan vilket var i linje med marknadsförväntningarna. Ny prognos tyder på totalt fyra höjningar under 2018 mot tidigare tre höjningar som kommunicerades i mars. Bland vinnarmarknaderna återfinns Australien, Kanada och USA medan de största kursnedgångarna noterades på de asiatiska börserna och framförallt Singapore och Kina.

Världens insidersentiment steg och uppmättes till den högsta nivån under året. Köpandelen uppgick till 46 procent att jämföra med 40 procent i maj och 39 procent som avser snittet under halvåret. Nettoförsäljningar fortsätter att dominera världens insynshandel och har gjort så från juli i fjol. På de marknader som fonderna är verksamma skedde nettoköp i Malaysia och Sverige. Svenska insynspersoner hade dessutom högst andel köpaffärer vilka uppgick till 69 procent.

INSIDE ACTIVE GLOBAL steg med 0,2 procent medan dess index steg med 1,3 procent. Kronans utveckling mot världens ledande valutor var stabil men försvagades mot såväl dollarn som euron vilket gav ett positivt bidrag till fondens utveckling.  Fondens innehav i hälsovård och kraftförsörjning hade störst positiv påverkan på resultatet medan de råvaru- och teknikrelaterade aktierna var månadens negativa bidragsgivare. Starkast utveckling hade olje- och gasbolaget Viper Energy Partners som steg med drygt 20 procent utan att några större kurspåverkande nyheter presenterades. I början av månaden nedgraderades dock aktien efter osäkerhet kring bolagets fortsatta tillväxt. Insynspersoner har inte sålt aktier i det egna bolaget sedan noteringen på Nasdaq-börsen 2014. Insynspersoner på övriga marknader där fonden verkar gjordes flest köp i Malaysia och Sydkorea efter breda nedgångar.

INSIDE CANADA steg med 1,5 procent vilket var 0,1 procentenhet bättre än index. Fondens teknik- och finansaktier var största kursvinnarna och stod för närmare hälften av bidraget till resultatet. Månadens negativa bidragsgivare återfinns i bolag som verkar på sektorerna industri och dagligvaror. Högst värdeutveckling hade guldproducenten Kirkland Lake Gold som steg med 17 procent sedan bolaget höjt sin utdelning med 7 procent samt ändrat sin utdelningspolicy till kvartalsvisa utdelningar. Kanadensiska insynspersonernas aktivitet på Toronto-börsen sjönk men fortsätter göra fler köpaffärer än försäljningar. Storleken på försäljningarna var dock betydligt större och dominerar alltjämt insynshandeln. Nettoförsäljningarna uppgick till 5,4 miljarder kronor. Nettoköp skedde på sektorerna finans, fastigheter och kraftförsörjning för motsvarande en kvarts miljard kronor, de två sistnämnda på högre kursnivåer.

INSIDE HEDGE sjönk med 0,4 procent vilket var 0,3 procentenheter sämre än index. Fondens guldplacering var största negativa bidragsgivare efter svag prisutveckling på ädelmetallen under månaden. På sektornivå tillhörde hälsovård, telekom och industri positiva bidragsgivarna. Fondens negativa exponering mot finanssektorn och främst banksektorn missgynnade resultatet efter positiv utveckling för storbankerna. Av fondens innehav utvecklades modekedjan KappAhl mest positivt och steg med drygt 34 procent. Stark försäljning i maj gav ett bra kvartal där försäljningen ökade med 2,1 procent och en förbättrad marginal efter effektivt varuflöde och mindre reaförsäljning. I april ökade största ägaren Mellby Gård AB sitt befintliga innehav med ytterligare två miljoner aktier för närmare 50 miljoner kronor.

INSIDE SWEDEN sjönk med 0,9 procent och värdet på index steg med 0,3 procent. Innehaven på sektorerna industri och energi utvecklades mest positivt medan sänken var dagligvaror och fastigheter. Mot index tappade fonden mest i sektorerna finans och teknik. Största bidragsgivare var fettkoncernen AAK som steg med 7 procent. I början av månaden tecknades ett exklusivt distributionsavtal med en ledande arabisk leverantör av livsmedel- och dryckesingredienser. AAK-aktien har hittills haft ett fint år på börsen och fonden har minskat sin position i takt med att insynspersonerna har börjat skala ned sina innehav. Svenska insynspersoner var positiva mätt i andelen köpaffärer och sentimentet uppgick till 69 procent. I insynshandeln gjordes nettoköp för motsvarande 1,6 miljarder kronor varav 800 miljoner köpte styrelseordförande Stefan Person aktier för i klädjätten Hennes & Mauritz.

INSIDE USA steg med 2,6 procent vilket var 0,6 procentenheter bättre än index. Innehav på sektorerna hälsovård och kraftförsörjning utvecklades bättre än aktierna i index och bidrog därmed till månadens överavkastning. Starkast utvecklades det biofarmaceutiska bolaget Regeneron Pharmaceuticals som steg med närmare 17 procent efter höjd riktkurs och köprekommendationer. Aktiviteten bland amerikanska insynspersoner sjönk liksom antalet köpaffärer jämfört med årshögsta som registrerades i maj. I månadens insynshandel gjordes månadens tredje största nettoköp i fondens innehav i smak- och doftleverantören för livsmedelsindustrin, International Flavors & Fragrances. Insynspersoner köpte för drygt en miljard kronor fördelade på 11 köptransaktioner. Fonden gjorde nyinvestering i mars efter att insynspersoner även då ökade sina innehav kraftigt.

ERIK liden, ansvarig förvaltare
David Unver, förvaltare

Nyhetsarkiv

Här finner ni alla publicerade nyheter om Insiderfonder AB.

HÅLL DIG UPPDATERAD:

prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna från Insiderfonder skickade direkt till dig. Du anmäler dig till nyhetsbrevet genom att fylla i din e-postadress ovan och skicka den till oss. Vi samlar bara in och lagrar uppgifter om dig som är nödvändiga för att genomföra utskicken. Det betyder att vi lagrar din epostadress och i vissa fall även ditt namn. Genom att fylla i dina uppgifter samtycker du till att vi lagrar uppgifterna och du har därmed ingått ett kostnadsfritt prenumerationsavtal med Insiderfonder. Du kan alltid avregistrera dig från dessa utskick och därmed få dina uppgifter raderade.

RISKINFORMATION Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Top