Article Image

FÖRVALTARKOMMENTAR JUNI 2017

5 av 6 fonder slog index under börshalvåret

Fonderna utvecklades generellt svagt liksom de flesta av världens aktiemarknader under juni månad. Världens insiderkollektiv sålde i större uträckning än de sålde och aktiveten sjönk. Insidersentimentet var dock högre i juni än snittet för halvåret. Samtliga fonder låg under månaden fast i sin allokering och endast smärre justeringar gjordes. De hälsovårdsrelaterade innehaven gav tillsammans med fondernas konjunkturkänsliga bolag störst positivt bidrag till utvecklingen. Råvaruinnehaven liksom fondernas valutaexponering bidrog negativt till resultatet.

När börshalvåret summeras kan vi konstatera att perioden har varit gynnsam för våra fonder. 5 av 6 fonder utvecklades bättre än sina jämförelseindex.

INSIDE ACTIVE GLOBAL sjönk med 3,1 procent och jämförelseindex minskade med 2,6 procent. Fondens valutaexponering bidrog till det negativa utfallet efter att kronan stärkts mot samtliga av fondinnehavens noterade valutor. Insiders i Malaysia var mest positiva i förhållande till övriga insiders på marknader där fonden är verksam. Köpandelen uppgick till 51 procent vilket var strax över snittet för de senaste sex månaderna. Innehavet med starkast kursutveckling hade brittiska leverantören av specialdesignad elektronik, IQE, som steg med drygt 34 procent. Insiders har trots vinsthemtagningar den senaste tiden fortfarande ett stort ägande och IQE fortsätter därmed vara fondens största brittiska innehav.

Fondens värdeutveckling under första halvåret blev 6,2 procent vilket var 4,5 procentenheter bättre än index.

INSIDE AUSTRALIA ökade andelsvärdet med 4,2 procent och utvecklades 4,1 procentenheter bättre än index. Fonden tog därmed revansch efter föregående månads svaga utveckling. Fondens teknikrelaterade innehav gav störst positivt bidrag och starkast utveckling bland dessa – för andra månaden i rad – hade mjukvarulösningsföretaget iSentia Group som rusade med 48 procent. De kurspåverkande nyheterna var rekommendation av ratingjätten Morningstar, från tidigare behåll till köp samt dementerade rykten om att företaget skulle vara föremål för uppköp. Fonden skalade ner innehavet och tog hem en del av vinsten.

Fondens värdeutveckling under första halvåret blev -2,8 procent vilket var 2,3 procentenheter sämre än index.

INSIDE CANADA redovisade en svag värdeminskning på -0,7 procent medan index utvecklades sidledes under månaden. Insidersentimentet steg och noterade den näst högsta köpandelen för året då 51 procent av samtliga affärer på Torontobörsen var köp. Det går att jämföra med en köpandel på 45 procent som utgör snittet de senaste sex månaderna. Mest ökade insiders i bolag i industrisektorn vilken var en av vinnarsektorerna i juni. Fonden har sedan tidigare, i förhållande till index, en hög exponering mot just industribolag. Fondens mest lönsamma aktie blev det diversifierade finansbolaget och hypotekslångivaren First National Financial Corporation som steg med närmare 20 procent. Kursuppgången kom efter att Investmentbolaget Berkshire Hathaway med Warrent Buffet i spetsen köpt en andel på 38 procent i en konkurrent vilket höjde sentimentet i branschen.

Fondens värdeutveckling under första halvåret blev -0,9 procent vilket var 3,9 procentenheter bättre än index.

INSIDE HEDGE sjönk med 3,2 procent vilket var 3,1 procentenheter sämre än index sedan innehaven haft en blandad utveckling. De hälsovårdsrelaterade aktierna gav störst positivt bidrag medan fondens placeringar mot utveckling i såväl guld- som oljepriset hade en negativ påverkan på resultatet. Mest positivt bidrog online-sportbutiken Sportamore som steg med drygt 42 procent utan att några kurspåverkande nyheter presenterades. I insynshandeln noterades köp av nytillträdd ledamot och försäljning av teknikchef på historiskt höga kursnivåer. Även om insiderkollektivet är fortsatt positiva till den egna aktien minskade fonden sitt innehav i takt med att aktievärdet steg.

Fondens värdeutveckling under första halvåret blev +8,4 procent vilket var 8,8 procentenheter bättre än index.

INSIDE SWEDEN minskade med 2,3 procent och utvecklades 0,3 procentenheter sämre än index. Fondens innehav hade generellt en god värdeutveckling men resultatet hölls tillbaka när ett av fondens större innehav, konsultföretaget Acando, sjönk med drygt 14 procent. Fondens största bidragsgivare blev redan nämnda Sportamore följt av hälsovårdsföretaget Karo Pharma som steg med drygt 26 procent. Styrelseordförande Anders Löner köpte aktier vid tre tillfällen för motsvarande 24 miljoner kronor och ökade därmed sitt stora innehav med ytterligare 11 procent. Det är en mycket stark signal när ordförande ökar ett befintligt stort innehav och framförallt när det görs på stigande kursnivåer.

Fondens värdeutveckling under första halvåret blev +13,3 procent vilket var 2,5 procentenheter bättre än index.

INSIDE USA hade en värdeutveckling på -2,9 procent och index sjönk med 2,3 procent. Fondens innehav hade sammantaget en god utveckling med dollarns försvagning mot kronan med närmare 3 procent påverkade avkastningen negativt. I den amerikanska insynshandeln sålde insiders i större uträckning än de köpte. Insiders nettosålde främst i konjunkturkänsliga bolag men också i finans- och industrirelaterade bolag efter breda uppgångar under månaden.  Starkast kursutveckling hade logistikföretaget Fedex som rapporterade ett starkt fjärde kvartal samt högre marginaler och aktiekursen utvecklades +15 procent.

Fondens värdeutveckling under första halvåret blev 3,1 procent vilket var 2,3 procentenheter sämre än index.

ERIK LIDÉN, ansvarig förvaltare
David Unver, förvaltare

Nyhetsarkiv

Här finner ni alla publicerade nyheter om Insiderfonder AB.

HÅLL DIG UPPDATERAD:

prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna från Insiderfonder skickade direkt till dig. Du anmäler dig till nyhetsbrevet genom att fylla i din e-postadress ovan och skicka den till oss. Vi samlar bara in och lagrar uppgifter om dig som är nödvändiga för att genomföra utskicken. Det betyder att vi lagrar din epostadress och i vissa fall även ditt namn. Genom att fylla i dina uppgifter samtycker du till att vi lagrar uppgifterna och du har därmed ingått ett kostnadsfritt prenumerationsavtal med Insiderfonder. Du kan alltid avregistrera dig från dessa utskick och därmed få dina uppgifter raderade.

RISKINFORMATION Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Top