Article Image

FÖRVALTARKOMMENTAR JULI 2018

I juli noterades värdestegringar i fyra av fem fonder och lika många utvecklades bättre än index. Hedge och Sweden redovisade högst värdeutveckling och steg med 5,6 respektive 5,1 procent. USA slog index med hela 1,6 procentenheter och Active Global adderade 1,9 procent till andelsvärdet trots att fondens valutaexponering missgynnade månadsresultatet kraftigt. Endast Inside Canada redovisade negativ värdeutveckling och sjönk med 1 procent. Starka bolagsrapporter gav stöd till positiva börser i juli och världsindex steg med drygt 3 procent i lokal valuta.

Minskad aktivitet men större och fler köpaffärer präglade insynshandeln på världens börser. Insidersentimentet uppmättes till årshögsta och uppgick till 49 procent. Insynspersonerna i Sydkorea hade högsta köpandel på de marknader som fonderna är verksamma. Köpaffärerna uppgick till 80 procent av den totala insynshandeln vilket är den högsta köpandelen som någonsin har registrerats. Det är en ökning med 18 procentenheter jämfört med förra månaden. Sydkoreanerna har varit positiva sedan i april efter att spänningarna mellan Nord- och Sydkorea minskat. I Sverige noterades en minskad insynsaktivitet men andelen köp uppgick till 69 procent vilket var samma nivå som förra månaden. Svenska Insiderkollektivet nettoköpte för 1,4 miljarder kronor vilket främst berodde på fortsatta storköp av styrelseordförande Stefan Persson i klädjätten Hennes & Mauritz för drygt 1.6 miljarder kronor.

INSIDE ACTIVE GLOBAL steg med 1,9 procent vilket var 0,7 procentenheter bättre än index.  Kronan stärktes mot samtliga av innehavens noterade valutor och bidrog därmed negativt till avkastningen. Mest försvagades malaysiska ringit med 2,4 procent följt av pundet och dollarn som sjönk med 2,3 respektive 1,7 procent. Samtliga av fondens hälsovårdsrelaterade aktier utvecklades positivt och sektorn var största bidragsgivare i juli. Brittiska råvarubolaget Vedanta Resources utvecklades starkast och steg med 29 procent efter nyhet om uppköp. Bolaget meddelade i början av månaden att man kommit överens om villkoren för styrelseordförande tillika grundare att köpa ut bolaget från börsen. Enligt avtalet får aktieägarna betalt 8,25 pund för sina aktier samtidigt som de erhåller den tidigare kommunicerade utdelningen på 0,4 pund. Aktien steg med 26 procent på nyhetsdagen.

INSIDE CANADA sjönk med 1,0 procent medan dess jämförelseindex steg med 0,4 procent. Industrisektorn var största bidragsgivare för såväl fonden som för marknaden efter överlag starka kvartalsrapporter. Månadens negativa bidragsgivare var innehav verksamma på råvarusektorn. De flesta bolagen misslyckades att infria marknadens höga förväntningar samt att sjunkande råvarupriser förstärkte kursfallen. Mest positivt utvecklades industritjänstebolaget Toromont Industries efter en kursuppgång på drygt 18 procent och fick aktien att nå all-time-high. Uppgången kom i samband med resultatet för andra kvartalet som vida översteg analytikernas förväntningar. Kanadensiska insynspersoner var nettoköpare i juli och antalet köpaffärer steg till 64 procent jämfört med 55 procent i juni. Mest nettoköpte insynspersonerna aktier i råvarurelaterade bolag.

INSIDE HEDGE steg med 5,6 procent att jämföra med – 0,1 procent för index. Trots det starka resultatet hölls utvecklingen tillbaka av fondens olje- och guldplaceringar som sjönk med drygt 13 procent. Även fondens negativa exponering mot finansaktier bidrog negativt till avkastningen sedan sektorn som helhet steg med knappt 8 procent.  I övrigt utvecklades innehaven starkt efter en mycket positiv rapportperiod. Största bidragsgivarna var bolag som verkar inom dagligvaror. Starkast utvecklades medicinteknikföretaget Cellavision som steg med 30 procent efter ett starkt resultat för andra kvartalet. Företaget redovisade ökad nettoomsättning, organisk tillväxt och förbättrade marginaler. I mitten av månaden höjdes riktkursen och köprekommendation upprepades.

INSIDE SWEDEN steg med 5,1 procent och överträffade utvecklingen på index med 1 procentenhet. Bolagens kvartalsrapportering präglade börshumöret i juli. Rapporterna var generellt bättre än väntat och av fondens innehav rapporterade 7 av 10 bättre än förhandstipsen. Mest positivt utvecklades fondens fastighetsaktier tillsammans med de industrirelaterade innehaven. De förstnämnda utvecklades bättre än sektorn som helhet med närmare 1,2 procentenheter och bidrog därmed till månadens överavkastning. Största bidragsgivare var spelutvecklaren Evolution Gaming som redovisade såväl ökad omsättning som resultat med förbättrade marginaler och fortsatt stor efterfrågan. Aktien rusade med 11 procent på rapportdagen och steg totalt med 22 procent i juli. Fonden avyttrade hela innehavet i slutet av månaden efter stor insynsförsäljning på all-time-high nivåer.

INSIDE USA steg med 3,2 procent vilket var 1,6 procentenheter bättre än index. Rapportsäsongen i USA var mycket stark och drygt 80 procent av de rapporterande bolagen levererade bättre resultat är marknadens förväntningar. Av fondens innehav rapporterade 88 procent av bolagen bättre än förväntat och aktiekurserna steg i genomsnitt med 2,9 procent. På sektornivå utvecklades hälsovård och industri starkast medan teknikaktierna som helhet bidrog negativt. Tillverkaren av flygprodukter, Arconic, hade högst värdeutveckling av innehaven. I samband med rapporten för andra kvartalet redovisades högre omsättning och starkare orderingång än analytikernas estimat och fick kursen att stiga med 23 procent. Aktiviteten i den amerikanska insynshandeln noterades till årets lägsta nivå. Köpaffärerna uppgick till 17 procent vilket är något högre än årssnittet

ERIK LIDÉN, ansvarig förvaltare
DAVID UNVER, förvaltare

Nyhetsarkiv

Här finner ni alla publicerade nyheter om Insiderfonder AB.

HÅLL DIG UPPDATERAD:

prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna från Insiderfonder skickade direkt till dig. Du anmäler dig till nyhetsbrevet genom att fylla i din e-postadress ovan och skicka den till oss. Vi samlar bara in och lagrar uppgifter om dig som är nödvändiga för att genomföra utskicken. Det betyder att vi lagrar din epostadress och i vissa fall även ditt namn. Genom att fylla i dina uppgifter samtycker du till att vi lagrar uppgifterna och du har därmed ingått ett kostnadsfritt prenumerationsavtal med Insiderfonder. Du kan alltid avregistrera dig från dessa utskick och därmed få dina uppgifter raderade.

RISKINFORMATION Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Top