Article Image

FÖRVALTARKOMMENTAR JULI 2017

VÄRLDENS INSIDERS NETTOKÖPER

Fonderna hade en svag månad och världens aktiemarknader hade en blandad utveckling. Innehaven i de energi- och teknikrelaterade aktierna gav störst positivt bidrag till utvecklingen medan fondernas valutaexponering och hälsoaktier bidrog negativt till resultatet. Världens insidersentiment var den högsta på tolv månader och uppgick till relativt höga 46 procent. Insiderkollektivet var i juli nettoköpare och mest ökade de i cykliska och finansrelaterade bolag. Största nettoförsäljningar skedde i sektorerna fastighet och teknik. Högst köpandel hade australiensiska insiders jämfört med övriga insiders på marknader där fonderna är verksamma – närmare 9 av 10 affärer var köp. Störst ökning i andelen köp jämfört med förra månaden noterades i Sydkorea då köpen steg till 66 procent från 44 procent i juni.

INSIDE ACTIVE GLOBAL minskade andelsvärdet med 2 procent vilket var i linje med utvecklingen på index. Fondens valutaexponering var största negativa bidragsgivare då kronan förstärktes mot samtliga valutor som innehaven är noterade i. Dollarn och malaysiska Ringit sjönk mest och utvecklades ned med drygt 4 procent. Innehaven hade sammantaget en god utveckling och fondens exponering mot malaysiska aktier gav det största positiva bidraget till resultatet. Malaysiska datahanteringsbolaget Kronologi Asia utvecklades mest positivt av innehaven och steg med drygt 42 procent. Bolaget rapporterade en dubblad vinst för andra kvartalet jämfört med samma period förra året. Innan handelsförbudet trädde i kraft inför rapportperioden noterades köp på motsvarande 15 miljoner kronor av tillförordnad vd och två ledamöter. Sedan köpen har insynspersonerna sett sina placeringar stiga med drygt 50 procent i värde.

INSIDE AUSTRALIA utvecklades svagt negativt och andelsvärdet minskade med 0,3 procent och index sjönk med 0,1 procent. Utvecklingen på fondens innehav var blandad, de konjunkturkänsliga bolagen var mest lönsamma och aktierna på hälsovårdssektorn utvecklades svagare. Starkast kursutveckling hade franchise holdingbolaget Harvey Norman Holdings som steg med drygt 14 procent efter att försäljningen i detaljhandeln stigit. Australiensiska insynspersoner fortsätter vara positiva till de egna bolagen. I juli låg köpandelen på 87 procent och mest ökade insiders i råvarubolag – en sektor som haft det motigt den senaste tiden på grund av fallande råvarupriser. Vid utgången av månaden var 25 procent av kapitalet allokerat mot råvarubolag vilka utgjorde störst andel av fonden.

INSIDE CANADA sjönk med 1,3 procent och utvecklades 0,8 procentenheter sämre än index. Fonden avyttrade samtliga innehav på tekniksektorn och minskade samtidigt exponeringen i de råvaru- och finansrelaterade bolagen. Störst nettoökning gjordes i telekomsektorn samt i cykliska bolag. Fondens mest lönsamma placering var råvaruexploateringsbolaget Capstone Mining som steg med närmare 28 procent efter att resultatet för andra kvartalet var i linje med marknadens förväntningar. Bolagets insynspersoner har sedan i slutet av april tankat och köpt aktier för motsvarande 76 miljoner kronor. Bland köparna återfinns vd och ordförande vilket förstärker den positiva signalen ytterligare. Fonden hade vid utgången av månaden kvar sitt innehav i Capstone men tog hem en del av vinsten efter den fina kursutvecklingen.  

INSIDE HEDGE sjönk med 2,8 procent och utvecklades knappt 2,7 procent sämre än index. Nettoexponeringen mot energisektorn gav det största positiva bidraget till utvecklingen sedan fondens oljeplacering stigit med närmare 20 procent. I början av månaden gjorde fonden en nyinvestering i programvarubolaget Vitec Software Group vilket visade sig vara månadens mest lönsamma placering. Aktiekursen steg med drygt 18 procent efter en stark rapport för andra kvartalet. Bolaget redovisade högre rörelsemarginal och resultat samt en nettoomsättning som ökade med 22 procent. Två av fondens tre största innehav, It-bolaget Addnode och kriminalteknikbolaget Micro Systemation sjönk med 10 procent respektive 12 procent och hade störst negativ inverkan på månadsutvecklingen.

INSIDE SWEDEN hade en tuff månad och sjönk med 4,5 procent vilket var 1,5 procentenheter sämre än index. Under månaden avyttrades samtliga innehav på hälsovårdssektorn efter bred uppgång i branschen första halvåret. Andelen aktier i cykliska bolag ökades under månaden sedan sentimentet bland insiders just nu är positivt. Fondens kursvinnare blev redan nämnda Vitec Software efter uppgång på +18 procent. IT-konsultföretaget Acando gav fondens näst största bidrag och steg med drygt 3 procent. Svenska insynspersoner var nettoköpare när börsen både tappade fart och sjönk under månaden. Största insynsaffärerna gjordes i klädjätten Hennes & Mauritz för närmare 940 miljoner kronor av storägaren och styrelseordförande Stefan Persson via ägarbolaget Ramsbury Invest AB. Persson har konsekvent ökat sitt innehav sedan ett år tillbaka samtidigt som aktiekursen har dalat och kommit ner till mer attraktiva nivåer. Fonden tog rygg och köpte HM-aktien under månaden.

INSIDE USA redovisade en värdeminskning på -2,9 procent trots fin utveckling för de flesta av fondens innehav. Index sjönk med 2,4 procent. Dollarn fortsatte att försvagas mot kronan och har gjort så fem månader i rad. Det har gett en negativ inverkan på avkastningen, inte minst i juli när dollarn sjönk med drygt 4 procent. Inga större portföljförändringar gjordes under månaden förutom att fonden ökade något i bolag i dagligvaruhandeln. Största positiva bidragsgivare var sociala mediejätten Facebook som steg med 12 procent efter att ha levererat en rapport för andra kvartalet som var bättre än marknadens förväntningar. Resultatet ökades med drygt 70 procent jämfört samma period förra året och hade vid utgången av månaden ett marknadsvärde på över 500 miljarder dollar.

eRIK LIDÉN, ansvarig förvaltare
DAVID UNVER, förvaltare

Nyhetsarkiv

Här finner ni alla publicerade nyheter om Insiderfonder AB.

HÅLL DIG UPPDATERAD:

prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna från Insiderfonder skickade direkt till dig. Du anmäler dig till nyhetsbrevet genom att fylla i din e-postadress ovan och skicka den till oss. Vi samlar bara in och lagrar uppgifter om dig som är nödvändiga för att genomföra utskicken. Det betyder att vi lagrar din epostadress och i vissa fall även ditt namn. Genom att fylla i dina uppgifter samtycker du till att vi lagrar uppgifterna och du har därmed ingått ett kostnadsfritt prenumerationsavtal med Insiderfonder. Du kan alltid avregistrera dig från dessa utskick och därmed få dina uppgifter raderade.

RISKINFORMATION Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Top