Article Image

FÖRVALTARKOMMENTAR JANUARI 2018

Blandad inledning på nya börsåret

Det nya börsåret inleddes med stigande kurser på de flesta marknaderna och världsindex steg med 1,4 procent omräknat till kronor. Bland marknaderna som utvecklades svagare återfinns Australien, Kanada och Storbritannien. Fonderna och dess innehav på dessa marknader hade svårt att hålla emot och utvecklades svagt. Kronkursen stärktes mot flera ledande valutor och gav därmed ett negativt bidrag till utlandsfonderna. I den pågående rapportsäsongen har bolagen rapporterat blandade resultat med knapp fördel till bolagen med positivare resultat än marknadens förväntningar.

Världens insiders inledde året försiktigt när såväl aktivitet som sentiment sjönk. Det är inget ovanligt att insynsaktiviteten minskar i januari på grund av att handelsförbud råder inför rapportperioder. Var tredje insynsaffär på de globala aktiemarknaderna var köp vilket är en minskning med drygt 10 procentenheter jämfört med månaden innan. Brittiska insiders tillhörde de mest positiva på marknaderna som fonderna är verksamma. Köpandelen uppgick till 83 procent vilket är den näst högsta andelen som registrerats under en januarimånad.

INSIDE ACTIVE GLOBAL steg med 0,5 procent vilket var 0,9 procentenheter sämre än index. Fondens valutaexponering gav negativt bidrag efter månadens kronförstärkning mot framförallt dollarn och koreanska wonen som tappade 4 procent vardera. De råvarurelaterade aktierna gav störst bidrag till utvecklingen medan innehaven som verkar inom kraftförsörjning hade negativ inverkan på resultatet. Fondens största bidragsgivare var den amerikanska stålproducenten Commercial Metals Company som redovisade både ökad omsättning och vinst för räkenskapsårets första kvartal. Resultatet var 25 procent över konsensusförväntningarna och aktiekursen steg med 6 procent på rapportdagen och 16 procent i januari. Brittiska insiders var positiva och ökade sina innehav i bolag som verkar i dagligvaruhandeln och kraftförsörjning. Nettoförsäljningar skedde i sektorerna teknik och industri. I insynshandeln noterades även aktivitet i 15 av fondens brittiska innehav varav 13 var köp.

INSIDE AUSTRALIA sjönk med 1,7 procent vilket var 0,53 procentenheter sämre än index. Fondens råvaru- och finansaktier gav största positiva bidraget medan exponeringen mot sektorerna hälsovård och teknik var månadens negativa bidragsgivare. Främst bidrag mineralproducenten Gold Road Resources som steg med närmare 14 procent sedan bolaget rapporterat goda exploateringsresultat i ett av sina projekt, Gruyere Gold-projektet. Insiders på den australiensiska marknaden köpte i mindre utsträckning än normalt – 60 procent av insynsaffärerna var köp jämfört 80 procent som avser snittet de senaste 12 månaderna. Senast ett lägre sentiment registrerades var november 2004, då steg aktiemarknaden med 3 procent och köpandelen ökade med 13 procentenheter nästföljande månad. I fondens innehav skedde inga affärer av bolagens insynspersoner förutom att aktier från ett incitamentsprogram registrerades i råvarubolaget Rio Tinto Ltd.

INSIDE CANADA sjönk med 4,4 procent vilket var 1,1 procentenheter sämre än index. Kanadensiska aktiemarknaden hade en tuff månad och Toronto-börsen tappade 3,6 procent mätt i kronor. Med undantag för teknik så utvecklades samtliga sektorer negativt där energi och telekom var månadens sämsta. Liksom index utvecklades fondens teknikinnehav mest positivt och bidrog mest till utvecklingen medan de konjunkturkänsliga- och industriaktierna gav störst negativt bidrag. Fondens största bidragsgivare var den ledande program- och tjänsteleverantören Constellation Software som steg med 7 procent efter förvärv av det kanadensiska it-företaget Acceo Solutions. Bolaget meddelade att förvärvet kommer öka marginalerna och förväntas ge positiv effekt på resultatet direkt under 2018 och nästa år.

INSIDE HEDGE steg med 0,8 procent jämfört med index som hade en värdeutveckling på – 0,1 procent. Fondens placeringar med exponering mot såväl guld- som oljepriset gav fint bidrag till utvecklingen. Hennes & Mauritz negativa kursutveckling den senaste tiden har gett positivt bidrag till fonden som under fjolåret konsekvent haft en negativ position i klädjätten. I januari sjönk aktiekursen med ytterligare 18 procent efter att flertalet analyshus och banker sänkt såväl vinstutsikter som aktiens riktkurs. Rapporten för fjärde kvartalet kom ut något bättre än marknadens lågt ställda förväntningar men räckte inte för att vända den negativa trenden, istället rasade HM-aktien med närmare 11 procent på rapportdagen. Vid utgången av månaden var Hennes & Mauritz fondens största negativa innehav.

INSIDE SWEDEN sjönk med 2,3 procent att jämföra med index som steg med 1,6 procent. Den svaga utvecklingen beror mestadels på att fyra av fondens innehav vinstvarnade i januari vilket fick aktiekurserna att falla i snitt 16 procent vilket fonden hade svårt att återhämta ifrån. Innehav i sällanköpsvaror gav största positiva bidraget till fonden. Starkast utveckling hade spelbolaget LeoVegas som rusade med 31 procent, bland annat efter att ha ingått avtal med att förvärva en snabbväxande brittisk casinooperatör samt att flera analyshus och banker höjde riktkursen. Fonden tog hem vinsten och avyttrade hela innehavet efter fin uppgångsresa. Svenska insynspersoner inledde året med att fortsätta köpa i större utsträckning än de säljer – nära 6 av 10 insynsaffärer var köp. Med undantag för teknik och industri noterades nettoköp i samtliga sektorer och mest ökade insynspersonerna i finansrelaterade aktier.

INSIDE USA sjönk med 0,6 procent vilket var 2,4 procentenheter sämre än index. Fondens industriaktier gav störst positivt bidrag till utvecklingen medan innehaven som verkar inom kraftförsörjning var månadens negativa bidragsgivare. Fondens dollarexponering bidrog negativt till resultatet efter en försvagning på 4 procent. Störst positiv inverkan på resultatet hade det forskningsbaserade biofarmaceutiska företaget Giliead Sciences som steg med 12 procent. Flera analyshus köprekommenderade aktien samt höjde riktkursen till en nivå som ger en uppsida på 23 procent från stängningskursen den sista januari. Vinsthemtagningar dominerade insynshandeln som annars präglades av låg aktivitet på grund av bolagens handelsförbud under den pågående rapportperioden. Mest sålde insynspersoner i teknik- och finansrelaterade aktier och nettoköp skedde istället i bolag som verkar på telekomsektorn samt dagligvaror.

Erik lidén, ansvarig förvaltare
David Unver, förvaltare

Nyhetsarkiv

Här finner ni alla publicerade nyheter om Insiderfonder AB.

HÅLL DIG UPPDATERAD:

prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna från Insiderfonder skickade direkt till dig. Du anmäler dig till nyhetsbrevet genom att fylla i din e-postadress ovan och skicka den till oss. Vi samlar bara in och lagrar uppgifter om dig som är nödvändiga för att genomföra utskicken. Det betyder att vi lagrar din epostadress och i vissa fall även ditt namn. Genom att fylla i dina uppgifter samtycker du till att vi lagrar uppgifterna och du har därmed ingått ett kostnadsfritt prenumerationsavtal med Insiderfonder. Du kan alltid avregistrera dig från dessa utskick och därmed få dina uppgifter raderade.

RISKINFORMATION Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Top