Article Image

Förvaltarkommentar januari 2017

Positiv inledning på nya börsåret

Fonderna fick en bra start på det nya året – fem av sex fonder steg i värde och hade en värdeutveckling som var högre än index. De råvarurelaterade innehaven gav störst bidrag till fondernas utveckling medan innehaven i energisektorn och kronans förstärkning mot flera ledande valutor var månadens sänken.

Sentimentet bland världens insiders sjönk – endast var fjärde affär på de globala aktiemarknaderna var köp. Trots den relativt låga köpandelen är agerandet ingen svag signal utan innebär vanligtvis att insiders positionerar sig för fortsatta börsuppgångar i närtid. Och tvärtom – under perioder av svagare börsklimat tenderar köpandelen att stiga. Aktiviteten, mätt i antalet köp och säljaffärer, sjönk under månaden och noterades till den lägsta januarimånaden på 14 år. Aktiviteten brukar dock vara låg i januari, inte minst för det handelsförbud som råder inför rapportperioder.

INSIDE HEDGE steg med 0,9 procent vilket var drygt 1 procentenhet bättre än index. Flera av fondens större innehav hade en god utveckling och portföljens hälsovård- och teknikrelaterade innehav gav störst bidrag till avkastningen. Guldpriset, som straffades under fjolårets sista kvartal, återhämtade sig något under månaden och steg med närmare 6 procent. Det resulterade i att fondens placering mot guldpriset gav månadens tredje största bidrag. Mest positivt bidrog kriminalteknikbolaget Micro Systemation som ökade med 13 procent efter ett rekordår för såväl omsättning som resultat. Det redovisade resultatet efter skatt på drygt 17 miljoner kronor för fjärde kvartalet blev bolagets bästa någonsin. Vid utgången av januari var Micro Systemation fondens största innehav.

INSIDE SWEDEN adderade 0,9 procent att jämföra med en uppgång för index på +1,2 procent. Under månaden ökade fonden sin exponering mot tekniksektorn och skalade samtidigt ner innehaven i sektorerna hälsovård och fastigheter efter en uppjustering i värderingarna. Ökningen gynnade utvecklingen då de teknikrelaterade aktierna uppvisade en god utveckling under månaden och gav också störst bidrag till avkastningen. Förutom nämnda Micro Systemation gav datalagringsleverantören och fondens femte största innehav, Proact IT Group, fint bidrag efter en kursuppgång på drygt 7 procent. Under månaden förvärvades tyska Teamix, som förväntas påskynda bolagets tillväxt i Tyskland samt öka Proacts vinst per aktie.

INSIDE AUSTRALIA hade under månaden en värdeutveckling på +0,8 procent vilket var drygt 0,2 procentenheter bättre än index. Insiders fortsätter att öka sina innehav på den australiensiska aktiemarknaden och i januari uppgick köpandelen till höga 82 procent. Aktiemarknaden har de senaste tolv månaderna stigit med 12 procent och att insiders köper på högre kursnivåer är givetvis ett gott tecken för en fortsatt börsuppgång. En sektor där insiders har ökat de senaste månaderna är råvaror – vilket resulterat i att fonden fortsätter ha en övervikt mot just råvarubolag. Under månaden utvecklades de råvarurelaterade innehaven starkast, medan fondens hälsovårdsaktier gick åt motsatt riktning och höll tillbaka resultatet. Främst bidrog ståltillverkaren Bluescope Steel som klättrade med 21 procent sedan bolaget annonserat en uppjustering i sina vinstprognoser för det kommande halvåret.

INSIDE CANADA redovisade en värdeökning på 3 procent vilket var hela 2,9 procentenheter bättre än index. Under månaden ökade fonden i bolag verksamma på råvarusektorn och övervikten som fonden har i förhållande till jämförelseindex ökades därmed ytterligare. Ökningen var gynnsam eftersom de råvarurelaterade innehaven gav störst bidrag till månadsresultatet. Bland de bolag som fonden nettoköpte var gruvbolaget Ivanhoe Mines. Aktiekursen rusade med 56 procent efter stora borrframgångar i ett av bolagets viktigaste områden – Kamoa-Kakula projektet i Kongo. Fondens övriga innehav utvecklades generellt mycket väl men resultatet hölls något tillbaka när kanadensiska dollarn försvagades mot kronan med drygt 1 procent.

INSIDE USA minskade med 0,3 procent men utvecklades bättre än index med närmare 1,4 procentenheter. Insiders agerande på den amerikanska aktiemarknaden var fortsatt avvaktande och såväl sentiment som aktivitet sjönk i januari. Nettoköp av Insiders noterades i bolag verksamma på energisektorn som därmed kunde tanka sina innehav på billigare kursnivåer efter generella kursfall i energipriserna. Fonden tog fasta på agerandet och ökade exponeringen mot energibolag. Fondens innehav med starkast utveckling hade ädelmetallproducenten McEwen Mining som steg med 35 procent efter att priset på guld och silver steg med 6 respektive 8 procent. Fonden tog hem vinsten och avyttrade hela innehavet i slutet av månaden efter en kursutveckling på +175 procent under fjolåret.

INSIDE ACTIVE GLOBAL utvecklades med +0,2 procent jämfört med index som tappade 1,3 procent. Fondens innehav utvecklades väl men resultatet straffades när kronan stärktes mot flera ledande valutor, mest försvagades dollarn och pundet som tappade 4 respektive 3 procent. Fondens koreanska innehav hade generellt starkast kursutveckling, störst positivt bidrag gav portföljens teknik- och råvarurelaterade aktier. På de marknader där fonden är verksam var insiders i Sydkorea och Storbritannien mest positiva under en månad med förhållandevis låg aktivitet. Hög insideraktivitet noterades dock i malaysiska förpackningsbolaget tillika innehavet Unisem Berhad. Vd:n Sin Chia köpte både privat och via bolag aktier till ett sammanlagt värde av 6 miljoner kronor och aktien steg med 19 procent på nyheten. Under de senaste sex månaderna har insiders nettoköpt för motsvarande 93 miljoner kronor fördelade på 115 aktietransaktioner där 113 affärer gjordes med köpknappen.

Erik Lidén, ansvarig förvaltare
David Unver, förvaltare

Nyhetsarkiv

Här finner ni alla publicerade nyheter om Insiderfonder AB.

HÅLL DIG UPPDATERAD:

prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna från Insiderfonder skickade direkt till dig. Du anmäler dig till nyhetsbrevet genom att fylla i din e-postadress ovan och skicka den till oss. Vi samlar bara in och lagrar uppgifter om dig som är nödvändiga för att genomföra utskicken. Det betyder att vi lagrar din epostadress och i vissa fall även ditt namn. Genom att fylla i dina uppgifter samtycker du till att vi lagrar uppgifterna och du har därmed ingått ett kostnadsfritt prenumerationsavtal med Insiderfonder. Du kan alltid avregistrera dig från dessa utskick och därmed få dina uppgifter raderade.

RISKINFORMATION Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Top