Article Image

FÖRVALTARKOMMENTAR FEBRUARI 2018

Kurserna på världens börser sjönk i februari. Amerikansk statistik visade att lönerna ökade överraskande mycket och inflationsoro spreds på världens börser när marknadsräntorna steg. I mitten av månaden steg marknaderna men lyckades inte återhämta hela tappet och världsindex slutade med en nedgång på 4 procent i lokal valuta. Insynshandeln på världens börser präglades av försiktighet. Veckan före vändningen noterades en kraftig ökning i andelen insynsköp. Sammantaget var sentimentet något svagare än i januari. På de marknader där fonderna är verksamma var australiensiska insynspersoner fortsatt mest positiva – 8 av 10 affärer var köp. Störst ökning i andel köpaffärer jämfört med föregående månad noterades i Malaysia, från 52 procent till 71 procent.

INSIDE ACTIVE GLOBAL sjönk med 0,2 procent och index steg med 0,4 procent. Kronan försvagades mot samtliga valutor som fonden har exponering mot vilket gynnade resultatet. Starkast utvecklades dollarn och malaysiska ringit som stärktes med 5 procent vardera. Fondens teknik- och finansrelaterade aktier tillhörde kursvinnarna, medan innehav som verkar på sektorerna fastigheter och konsumtionsvaror påverkade utvecklingen negativt. Största bidragsgivare var brittiska programvaruleverantören Fidessa Group som rapporterade bättre försäljningssiffror för hela fjolåret och slog de högt ställda förväntningarna. Största kurslyftet kom i samband med ett bud från schweiziska Temenos Group AG som verkar i samma bransch och Fidessa-aktien rusade med 63 procent. I bolagets insynshandel har det skett 21 transaktioner i år, varav 20 köp. Bland köparna återfinns vd, operativ chef och flertal avdelningschefer.

INSIDE AUSTRALIA sjönk med 0,2 procent medan värdet på dess index steg med 1,1 procent. Fondens innehav i sektorerna hälsovård och fastighet gav största positiva bidraget, medan exponeringen mot telekom och finans var månadens negativa bidragsgivare. Främst bidrag läkemedelstillverkaren Mayne Pharma Group som steg med 11 procent. Investmentbolaget Berkshire Hathaway köpte en större post i det globala läkemedelsbolaget Teva Pharmaceuticals vilket bidrog till ett positivt sentiment i sektorn. I bolagets insynshandel noterades storköp under januari och februari för drygt 100 miljoner kronor på den öppna marknaden. Insynsköpen gjordes till en snittkurs på 0,68 AUD och i slutet av månaden stängde aktien på 0,73 – en värdeökning på 7 procent för insynspersonernas köp.

INSIDE CANADA var oförändrad i februari samtidigt som index sjönk med 2,5 procent. Fondens råvaru- och industrirelaterade aktier var månadens främsta bidragsgivare och innehaven i sektorerna finans och konsumtionsvaror utvecklades svagast. Fondens mest lönsamma placering var specialförpackningsbolaget CCL Industries som steg med 10 procent. Bolaget rapporterade ett starkt resultat för fjolårets fjärde kvartal vilket var bättre än konsensus. Bolaget växte såväl organiskt som genom förvärv och gynnades av rekordstark försäljning. Kanadensiska insynspersoner var sammantaget försiktiga, insynshandeln dominerades av fler försäljningar än köp. En grupp som dock köpte i större utsträckning var de med störst informationsövertag – ordförande, vd och finanschef – där andelen köp uppgick till 60 procent jämfört med 44 procent i januari.

INSIDE HEDGE hade en svag månad och sjönk med 4,8 procent vilket var 4,7 procentenheter sämre än index. Fondens innehav i hälsovård liksom Stockholmsbörsens hälsovårsbolag, var månadens sämsta bidragsgivare. Fonden har störst andel av tillgångarna placerade just på hälsovårdssektorn vilken slutade månaden med en nedgång på drygt 3 procent. Av fondens innehav utvecklades järnhandelskedjan Swedol bäst som redovisade en överraskande resultatförbättring för fjärde kvartalet. Fortsatt hög tillväxttakt, ökad omsättning och mindre nettoskuld bidrog till att aktien fick höjda rekommendationer till köp från tidigare behåll, dessutom höjdes riktkursen med 20 procent från stängningskursen vid utgången av månaden. Aktiekursen steg med 14 procent.

INSIDE SWEDEN sjönk med 1,1 procent och värdet på fondens jämförelseindex minskade med 0,7 procent. Fondens teknikaktier liksom Stockholmsbörsens tekniksektor utvecklades mest positivt när marknaden i sin helhet utvecklades svagt. Bästa aktien i fonden var flygbolaget SAS som redovisade ett resultat över marknadens förväntningar. Främsta skälet till att den förväntade förlusten var lägre berodde på att bolaget hade säsongsanpassat sina avgångar under mindre intensiva vintermånader. I den svenska insynshandeln noterades högre aktivitet och ett positivare sentiment bland insynspersonerna. Köpandelen uppgick till 76 procent vilket är en ökning med 18 procentenheter jämfört med i januari. Insynspersoners försäljningar var dock större än köpen då de nettosålde för 705 miljoner kronor under månaden.

INSIDE USA sjönk med 0,2 procent och index steg med 0,9 procent. Den amerikanska aktiemarknaden utvecklades svagt efter att statistik visade att lönerna steg överraskande mycket vilket orsakade inflationsoro och stigande marknadsräntor. Marknaden sjönk med närmare 4 procent men på grund av en dollarförstärkning på drygt 5 procent blev utvecklingen på USA-börserna, omräknat i kronor, positiv. Fonden största bidragsgivare blev det globala bioläkemedelsföretaget Bristol-Myers Squibb som steg med 12 procent. Största kurslyftet kom i samband med att Bristol tecknade ett avtal med ett branschföretag värt 3,6 miljarder dollar, för rätten till en experimentell cancermedicin. Aktien uppgraderades till köp kort efter att avtalet presenterades och riktkursen höjdes med 26 procent från stängningskursen i slutet av februari.

ERIK LIDén, ansvarig förvaltare
DAvid Unver, förvaltare

Nyhetsarkiv

Här finner ni alla publicerade nyheter om Insiderfonder AB.

HÅLL DIG UPPDATERAD:

prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna från Insiderfonder skickade direkt till dig. Du anmäler dig till nyhetsbrevet genom att fylla i din e-postadress ovan och skicka den till oss. Vi samlar bara in och lagrar uppgifter om dig som är nödvändiga för att genomföra utskicken. Det betyder att vi lagrar din epostadress och i vissa fall även ditt namn. Genom att fylla i dina uppgifter samtycker du till att vi lagrar uppgifterna och du har därmed ingått ett kostnadsfritt prenumerationsavtal med Insiderfonder. Du kan alltid avregistrera dig från dessa utskick och därmed få dina uppgifter raderade.

RISKINFORMATION Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Top