Article Image

Förvaltarkommentar februari 2017

Stark månad för fonderna

Fonderna hade i februari en stark värdeutveckling och fyra av sex fonder slog index. De hälsovårdrelaterade innehaven utvecklades starkast och blev februari månads största bidragsgivare. Fondernas valutaexponering hade en positiv inverkan på utvecklingen efter att flera ledande valutor steg i värde mot kronan.

Insidersentimentet noterades till den lägsta februarimånaden på tio år. Insynspersonernas aktivitet, mätt i antalet köp- och säljtransaktioner, var fortsatt försiktig när flera av världens aktiemarknader handlades på historiskt höga nivåer under månaden. De amerikanska indexen Dow Jones och S & P 500 nådde nya rekordnivåer och Stockholmsbörsens huvudindex OMSXPI tangerade sitt tidigare rekord. Insiderkollektivet tenderar att agera försiktigt under perioder av uppgång och aggressivt i tider med fallande kurser. Det svaga sentimentet i februari var således ingen större överraskning. Australiensiska insynspersoner fortsätter att öka sina innehav och var positivast på de marknader där fonderna är verksamma.  Köpandelen uppgick till 76 procent vilket var något högre än samma period föregående år.

INSIDE HEDGE utvecklades positivt för tredje månaden i rad och steg med 6,4 procent. Index tappade 0,1 procent. Fondens starka resultat fick stöd av näst största innehavet och systemutvecklingsbolaget Know IT som klättrade med hela 45 procent. Fjolåret blev ett rekordår, såväl resultat som omsättning var dem högsta som någonsin redovisats. Dessutom antog bolaget en utdelningspolicy som inriktar sig på att upprätthålla eller öka utdelningen varje år – en således positiv förväntansbild på marknadsutvecklingen de närmaste åren. Vd Per Wallentin köpte under fjolåret aktier för närmare 1 miljon kronor vid fem tillfällen till en snittkurs på knappt 60 kr. Vid månadsskiftet hade hans värde på köpen ökat med drygt 109 procent. Fondens guldplacering gav tredje största bidraget efter att priset på ädelmetallen stigit med närmare 7 procent under månaden.

INSIDE SWEDEN steg med 5 procent och hade en värdeutveckling som var 2,1 procentenheter bättre än börsen. Under månaden ökades andelen fastighetsaktier i portföljen och exponeringen mot cykliska bolag skalades ner. Fondens innehav utvecklades generellt mycket väl i februari där de teknikrelaterade aktierna gav störst bidrag till månadsresultatet. Högst värdestegring förutom nämnda Know It hade medicinteknikföretaget Raysearch Laboratories. Aktiekursen rusade med drygt 27 procent efter ett resultatrekord för helåret 2016 och omsättningsökning på 34 procent. Under månaden steg köpandelen bland insynspersoner till 51 procent vilket var en ökning med 10 procent jämfört med januari. Bland bolagen på Stockholmbörsen där insynspersonerna ökade återfinns klädkedjan och fondinnehavet MQ. Styrelseledamöterna Anna Qviberg Engelbretsen och Michael Olsson köpte aktier för drygt 12 miljoner kronor inför delårsrapporten som släpps 16 mars.

INSIDE AUSTRALIA redovisade en värdeökning på 2,8 procent men utvecklades 3,5 procentenheter sämre än index. Fondens resultat hölls tillbaka sedan mjukvarusystembolaget Isentia tappat drygt 40 procent av börsvärdet. Nedgången kom i samband med att bolaget flaggade för att 2017 års resultatprognoser inte kommer infrias. Månadens vinnaraktie blev det diversifierade investmentbolaget Seven Group Holdings som steg med 36 procent. Kurslyftet kom efter att vinstprognosen för 2017 höjdes sedan försäljningen på bolagets industritjänster ökat kraftigt. Mot slutet av månaden fortsatte uppgången när aktien fick en höjd riktkurs samt att bolaget flaggade för att utöka andelen återköp av aktier. Aktiviteten bland australiensiska insiders steg under månaden och andelen köp fortsatte att vara på en högre nivå än insynsförsäljningarna. I insynshandeln under februari noterades att insiders fortsatte öka innehaven på råvarusektorn – en sektor som fonden sedan tidigare har en övervikt mot i förhållande till index.

INSIDE CANADA adderade +0,5 procent till andelsvärdet och index steg med 1 procent. Insidersentimentet sjönk under månaden medan antalet insynsaffärer ökade med 33 procent jämfört med januari. Ökad aktivitet noterades i innehavet Algonquin Power & Utilities, som bland annat utvinner förnybar energi. Vd och finanschef, vice ordförande och vd för dotterbolag köpte aktier för 4 miljoner kronor. Det intressanta med affärerna är inte storleken på köpen, utan att finanschefen köpte sina första aktier samt att övriga agerade samtidigt –det är en positiv signal.  Köpen skedde dessutom drygt en månad före delårsrapporten för fjärde kvartalet i början av mars. Aktiekursen steg under månaden med närmare 7 procent. Starkast utveckling hade guldtillverkaren New Gold som steg med drygt 10 procent efter att priset på guld ökat i värde under månaden.

INSIDE USA avancerade med 7,5 procent och utvecklades 0,8 procentenheter bättre än index. Fondens innehav utvecklades mycket väl och den starka dollarn gav skjuts till resultatet. Den nytillträdde presidenten Trumps expansiva ekonomiska politik, med bland annat skattelättnader och enorma investeringar i infrastrukturen, har lett till kursrally och fått USA-börserna att handlas på rekordnivåer. Amerikanska insiders fortsatte att ta fasta på den politik som kommer föras de närmaste åren och i månadens insynshandel noterades en kraftig ökning i industrirelaterade bolag. Fondens förhållandevis höga exponering mot industribolag uppgick vid månadsskiftet till drygt 21 procent att jämföra med 13 procent av vikten i index. Bland kursvinnarna återfinns läkemedelstillverkaren Bristol Myers Squibb som efter köpkandidatsrykten ökade med 15 procent. I slutet av månaden köpte dessutom styrelseledamoten Theodore Rapp Samuels sina första aktier för motsvarande 6,5 miljoner kronor. Ett första köp av en styrelseledamot är ett gott tecken, att köpet dessutom sker på högre nivåer förstärker den positiva signalen.

INSIDE ACTIVE GLOBAL ökade med 6,6 procent vilket var 0,9 procentenheter mer jämfört med utvecklingen för index. Fondens exponering mot innehavens valutor gynnade resultatet efter att samtliga stärktes mot kronan. Mest stärktes koreanska wonen med 5,3 procent. Fondens innehav uppvisade goda resultat och endast ett fåtal utvecklades under noll-strecket. Portföljens teknikrelaterade aktier gav störst bidrag och i topp hamnade malaysiska teknikbolaget Dagang NeXchange. Aktiekursen rusade med 41 procent efter att bolaget rapporterade en vinstökning som var sex gånger större än fjolårets vinst samt en fördubbling av omsättningen för helåret 2016. Insynsköpen har de senaste 6 månaderna avlöst varandra och köpen motsvarar omkring 128 miljoner kronor. Mest har vd och storägaren Abdul Jalil Zainal köpt och hans ägande uppgick vid månadsskiftet till drygt 218 miljoner kronor. När en vd med befintligt stort ägande ökar på historiskt höga nivåer signalerar det att aktien inte är korrekt inprisat på marknaden och att aktiekursen står inför en fortsatt uppgång. Fonden tog fasta på signalen och ökade sitt innehav under månaden.

Erik Liden, ansvarig förvaltare
David Unver, förvaltare

Nyhetsarkiv

Här finner ni alla publicerade nyheter om Insiderfonder AB.

HÅLL DIG UPPDATERAD:

prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna från Insiderfonder skickade direkt till dig. Du anmäler dig till nyhetsbrevet genom att fylla i din e-postadress ovan och skicka den till oss. Vi samlar bara in och lagrar uppgifter om dig som är nödvändiga för att genomföra utskicken. Det betyder att vi lagrar din epostadress och i vissa fall även ditt namn. Genom att fylla i dina uppgifter samtycker du till att vi lagrar uppgifterna och du har därmed ingått ett kostnadsfritt prenumerationsavtal med Insiderfonder. Du kan alltid avregistrera dig från dessa utskick och därmed få dina uppgifter raderade.

RISKINFORMATION Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Top