Article Image

FÖRVALTARKOMMENTAR DECEMBER 2017

FYRA AV SEX FONDER SLOG INDEX UNDER 2017

Världens börser visade sammantaget god utveckling under årets sista månad. Mest positivt utvecklades de asiatiska marknaderna medan i Europa var utvecklingen mer blandad. Stockholmsbörsen hade en svag avslutning på året och sjönk med 1,2 procent efter nedgång de fyra sista handelsdagarna. USA-börserna steg men en sjunkande dollar gjorde att utvecklingen i svenska kronor blev negativ. Insidersentimentet steg i december. Drygt 42 procent av samtliga insynsaffärer på världens börser var köp vilket är en ökning med 3 procentenheter från i november. Månadens köpandel var dessutom högre än snittet som för året uppgick till 39 procent. På marknaderna där våra fonder är verksamma var australiensiska insynspersoner mest positiva sett till antalet köpaffärer.

När börsåret 2017 summeras kan det konstateras att fonderna uppvisade goda resultat. Samtliga fonder hade en positiv värdeutveckling och fyra av sex fonder utvecklades klart bättre än index. De två fonderna som inte utvecklades bättre – Inside Sweden och Inside USA – hamnade 0,1 respektive 0,5 procent efter index under 2017.

INSIDE ACTIVE GLOBAL sjönk med 1,4 procent vilket var något sämre än index som stannade vid minus 1,1 procent. Fondens exponering mot innehavens noterade valutor hade negativ inverkan på månadsresultatet sedan samtliga försvagades mot kronkursen. Innehaven på råvaru- och industrisektorn bidrog mest positivt till fondens utveckling medan de energirelaterade aktierna utvecklades svagt. Största bidragsgivare blev det amerikanska naturresursbolaget Freeport-McMoran som fick stöd av ett stigande kopparpris. Nyheten om att bolaget är nära ett avtal med Indonesien om kontrollen av Grasberggruvan, världens näst största koppargruva, fick aktiekursen att rusa. Vid utgången av månaden uppgraderades dessutom Freeport-aktien till köp vilket gav ytterligare bränsle till aktiekursen som avslutade månaden med en uppgång på +34 procent.

INSIDE AUSTRALIA steg med 1,9 procent medan värdet på dess index steg med 2,5 procent. Fondens råvaruaktier hade starkast kursutveckling medan hälsovårdsinnehaven hade störst negativ inverkan på resultatet. Bidrog mest gjorde koltillverkaren New Hope Corporation som steg med drygt 11 procent utan att några kurspåverkande nyheter presenterades. I den australiensiska insynshandeln fortsätter köpaffärerna vara i klar majoritet vilka uppgick till hela 81 procent. I insynshandeln noterades affärer i sju av fondens innehav – fem köp och två sälj. Störst köp gjordes i hälsovårdtjänsteföretaget Ramsay Health Care där den nytillträdde styrelseledamoten David Thodey köpte aktier för motsvarande 1,5 miljoner kronor och ökade sitt befintliga innehav med drygt 62 procent. Fonden ökade sitt innehav före köpet och låg sedan fast i sin position resten av månaden.

INSIDE CANADA steg med 2,0 procent vilket var 0,6 procentenheter bättre än index. Av fondens innehav uppvisade industri- och råvaruaktierna störst kursuppgångar. Starkast kursutveckling hade råvarutillverkaren Teck Resources som steg med 13 procent sedan priset på bland annat koppar ökat med 7 procent. Största bidragsgivare blev mjukvarutillverkaren Enghouse Systems som redovisade ett rekordår i samband med rapporten för bolagets fjärde kvartal. Högre marginaler, ökad kundstock och starkt kassaflöde bidrog till att kvartalsresultatet överträffade marknadens förväntningar vilket fick aktiekursen att stiga med närmare 12 procent. I insynshandeln noterades ökning av insynspersonernas innehav som nettoköpte aktier för närmare 10 miljarder kronor. Störst ökning gjordes i bolag som verkar på sektorerna industri och fastigheter.

INSIDE HEDGE redovisade en värdeökning på 2,6 procent efter gynnsam utveckling för såväl fondens positiva och negativa aktiepositioner som fondens certifikat med exponering mot guld- och oljepriset. Månadsresultatet var 2,7 procentenheter bättre än index. Näst största bidraget kom från fondens oljeplacering som steg med 13 procent. Innehavet med starkast kursutveckling var Hexatronic, systemleverantör inom fiberkommunikation, som steg med 26 procent. I början av månaden tecknade Hexatronic avtal om förvärv av amerikansk dukttillverkare. Aktien steg med 8 procent samma dag som nyheten presenterades och kursen utvecklades positivt 12 av månadens 19 handelsdagar. Vid utgången av månaden var Hexatronic-aktien fondens näst största innehav och gav det största bidraget till fondens avkastning.

INSIDE SWEDEN hade en värdeutveckling på +1,3 procent vilket var 2,6 procentenheter bättre än index. Den relativt starka utvecklingen berodde på att flera av de större innehaven tillhörde månadens vinnarsektorer samtidigt som fonden lyckades undvika kursfall i flera indextunga bolag. Fiberoperatören Bredband2 i Skandinavien var bland de mest lönsamma placeringarna i fonden efter en kursuppgång på 16 procent. Bland de kurspåverkande nyheterna återfinns vd Daniel Krook som köpte 2 miljoner aktier i början av månaden och ökade sitt redan stora innehav. Efter köpet äger vd 14 miljoner aktier vilket motsvarar 2 procent av bolagets röster och kapital. Vd-köpet utlöste en köpsignal och fonden ökade sitt innehav. Insynspersonerna på Stockholmsbörsen var generellt positiva då 72 procent av samtliga insynsaffärer var köp. Insynspersonerna nettoköpte aktier för drygt 5 miljarder kronor under december varav 3,5 miljarder kronor kom ifrån Stefan Perssons köp i Hennes & Mauritz.

INSIDE USA sjönk med 2,1 procent jämfört med minus 1,4 procent för index.
Innehaven utvecklades generellt positivt men resultatet hölls tillbaka av en svagare
dollar som sjönk 2,3 procent mot kronkursen. Av fondens innehav kom främsta
bidraget från naturresursbolaget Freeport-McMoran som rusade med 34 procent.
Nyheten om att bolaget varit i förhandlingar med Indonesien om kontrollen av
världens näst största koppargruva fick aktiekursen att rusa. Ett annat innehav som
bidrog till fondens utveckling var ståltillverkaren Steel Dynamics som steg med
drygt 12 procent efter uppgifter om att USA:s efterfrågan på stål växer. Kinas
handelsavdelning meddelade under månaden att landets stålproduktion befinner
sig i en avtagande trend och kan därför komma att öka stålimporten i högre
utsträckning, något som kan gynna Steel Dynamics export och försäljning.

Erik Lidén, ansvarig förvaltare
David Unver, förvaltare

Nyhetsarkiv

Här finner ni alla publicerade nyheter om Insiderfonder AB.

HÅLL DIG UPPDATERAD:

prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna från Insiderfonder skickade direkt till dig. Du anmäler dig till nyhetsbrevet genom att fylla i din e-postadress ovan och skicka den till oss. Vi samlar bara in och lagrar uppgifter om dig som är nödvändiga för att genomföra utskicken. Det betyder att vi lagrar din epostadress och i vissa fall även ditt namn. Genom att fylla i dina uppgifter samtycker du till att vi lagrar uppgifterna och du har därmed ingått ett kostnadsfritt prenumerationsavtal med Insiderfonder. Du kan alltid avregistrera dig från dessa utskick och därmed få dina uppgifter raderade.

RISKINFORMATION Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Top