Article Image

FÖRVALTARKOMMENTAR AUGUSTI 2017

Fonderna utvecklades sammantaget bättre än index

Världsindex sjönk med 1,6 procent mätt i kronor och aktiemarknaderna liksom fonderna hade en blandad utveckling. Fem av sex fonder utvecklades bättre än index.  Innehaven i de råvaru- och industrirelaterade aktierna gav störst positivt bidrag till utvecklingen. Exponeringen mot samtliga av fondinnehavens noterade valutor gav negativ inverkan på avkastningen då kronan fortsatte att stärkas mot världens ledande valutor. Finans tillhörde de sämre sektorerna på såväl världens börser som för fonderna. Andelen köp av världens insiders fortsatte i augusti vara relativt hög och uppgick till 43 procent. Storleken på köpen var i förhållande till insiderförsäljningarna dock blygsamma och världens insiderkollektiv nettosålde i augusti. Största nettoförsäljningar skedde i sektorerna hälsovård och teknik. Högst köpandel hade svenska insiders jämfört med övriga insiders på marknader där fonderna är verksamma – 8 av 10 affärer var köp.

INSIDE ACTIVE GLOBAL sjönk med 1,7 procent och utvecklades nästan i linje med index som tappade 1,6 procent. Fondens exponering mot innehavens noterade valutor var månadens största sänke efter fortsatt stark utveckling för kronan. Hittills i år har dollarn och pundet i förhållande till kronan sjunkit med 13 respektive 9 procent vilket alltså haft en negativ effekt på resultatet. Bland innehaven hade finansaktierna svagast utveckling. Bättre gick det för fondens innehav i tekniksektorn som tillsammans med de energirelaterade aktierna utvecklades starkast. Sydkoreanska insiders var mest positiva till de egna bolagen jämfört med de marknader där fonden placerar. Andelen köpaffärer i förhållande till samtliga insideraffärer uppgick i augusti till 74 procent. Det är den högsta köpandelen sedan maj 2012. Nyinvesteringen i den sydkoreanska elektroniktillverkaren Cowell Fashion var månadens mest lönsamma placering efter att aktiekursen klättrade med 52 procent – utan att några kurspåverkande nyheter presenterades.

INSIDE AUSTRALIA redovisade en värdeminskning på -2,0 procent trots fin utveckling för de flesta av fondens innehav. Resultatet var 0,5 procentenheter bättre än index som sjönk med 2,5 procent. Australiensiska dollarn tappade drygt 2 procent mot kronan och påverkade fondens avkastning negativt. Australiensiska insiders fortsätter att köpa i de egna bolagen i större utsträckning än de säljer – 75 procent av samtliga insynsaffärer var köp. Insiders köpte aktier i 9 av fondens 29 innehav och insynsköpen gav skjuts till aktiekurserna då samtliga av dessa utvecklades positivt när marknaden i sin helhet utvecklades svagt. Starkast bland innehaven gick guldproducenten Northern Star Resources, vars aktiekurs steg med 20 procent. Bolaget redovisade en rekordvinst för det brutna räkenskapsåret 2017 vilket resulterade i en ny utdelningspolicy – 6 procent av resultatet ska lämnas i utdelning från tidigare 4 procent. Till följd av den nya policyn fick aktien flertalet köprekommendationer vilket gav ytterligare bränsle till kursen i slutet av månaden.

INSIDE CANADA steg med 1,9 procent efter stark månad för innehaven och utvecklades hela 3,5 procentenheter bättre än index. Den goda utvecklingen i förhållande till index berodde mestadels på att fonden under månaden saknade innehav i månadens sämsta sektorer – hälsovård, energi och fastighet. Istället gynnades fonden av övervikten mot vinnarsektorerna råvaror, industri och teknik. I insynshandeln noterades stora nettoköp i just energi- och fastighetssektorn och därmed kunde insiders öka i de egna bolagen på billigare nivåer. Största nettoförsäljningar skedde i cykliska bolag samt i bolag verksamma på råvarusektorn. För andra månaden i rad blev råvaruexploateringsbolaget Capstone Mining fondens största bidragsgivare och steg med drygt 23 procent. Aktiekursen steg på nyheten att flera analyshus behåller sina köprekommendationer i samband med det positiva resultatet för andra kvartalet och konsensus är att aktiekursen har uppsida på omkring 50 procent de närmaste 12 månaderna. Insynspersonerna, framförallt vd och ordförande, är sedan tidigare mycket positivt inställda till den egna aktien – och inget i insynshandeln visar att förutsättningarna har ändrats.

INSIDE HEDGE adderade 0,4 procent till andelsvärdet medan index sjönk med 0,1 procent. Fondens innehav i teknik- och råvarurelaterade aktier gav största positiva bidraget till utvecklingen medan finansaktierna hade generellt en svag månad. Starkast utveckling och störst bidrag gav fondens placering med exponering mot guldpriset som steg under månaden. Månadens näst lönsammaste placering blev fondens största innehav, it-bolaget Addnode Group, som steg med närmare 7 procent. Kurspåverkande nyheterna var att Addnode förvärvat ytterligare två bolag och fortsätter därmed att växa genom förvärv – helt i enlighet med bolagets strategi. Förvärven – Service Works Group, ett brittisk programvarubolag verksamt inom fastighetsförvaltning samt Intrinsys, som säljer programvara och tjänster för att hantera produktivcykler – väntas ge positiv inverkan på resultatet inom överskådlig framtid.

INSIDE SWEDEN sjönk med 0,3 procent vilket var 0,6 procentenheter bättre än index. Majoriteten av fondens innehav hade en negativ värdeutveckling. De teknikrelaterade aktierna gav störst positivt bidrag medan innehaven i finanssektorn utvecklades i motsatt riktning. Aktien med starkast kursutveckling blev järnhandelskedjan Swedol som steg med 12 procent sedan försäljningen i juli ökat med närmare 13 procent jämfört med samma månad i fjol. Största bidragsgivare blev redan nämnda it-bolaget Addnode Group som steg med knappt 7 procent. Svenska insiders var fortsatt i köptagen när såväl aktivitet som köpandel ökade under månaden. Insidersentimentet uppgick till 79 procent och senast köpandelen var högre en enskild månad var i juni 2013. I insynshandeln noterades sammantaget nettoköp för andra månaden i rad och mest ökade insiders i både finansrelaterade och cykliska bolag. Nettoförsäljningar skedde i bolag verksamma i detalj- och dagligvaruhandeln samt tekniksektorn.

INSIDE USA hade en värdeminskning på -0,9 procent jämfört med en nedgång för index på -1,4 procent. De flesta av innehaven utvecklades positivt men den svaga dollarutvecklingen fortsätter påverka fondens avkastning negativt. Dollarn har tappat mot kronan de sex senaste månaderna och i augusti försvagades den ytterligare med två procent. Innehaven i sektorerna energi och industri gav största bidraget till fondens utveckling. Bland dessa återfinns elbolaget PNM Resources med en kursuppgång på 7 procent. Förutom att aktien fick flertalet rekommendationer under månaden hade inga andra kurspåverkande nyheter presenterats. Amerikanska insiders var mer köpsugna än på länge och aktiviteten nästan dubblades jämfört med förra månaden. Även om nettoförsäljningarna dominerade insynshandeln köpte insiders i större utsträckning där 3 av 10 affärer var köp – den högsta köpandelen på 20 månader. Största försäljningarna skedde i månadens vinnarsektorer, teknik och hälsovård. Fortsatt försiktigt agerande, sett till antalet transaktioner och storleken på affärerna, uppvisar insiders i energisektorn som hittills haft ett tufft år.

Erik Lidén, ansvarig förvaltare
David Unver, förvaltare

Nyhetsarkiv

Här finner ni alla publicerade nyheter om Insiderfonder AB.

HÅLL DIG UPPDATERAD:

prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna från Insiderfonder skickade direkt till dig. Du anmäler dig till nyhetsbrevet genom att fylla i din e-postadress ovan och skicka den till oss. Vi samlar bara in och lagrar uppgifter om dig som är nödvändiga för att genomföra utskicken. Det betyder att vi lagrar din epostadress och i vissa fall även ditt namn. Genom att fylla i dina uppgifter samtycker du till att vi lagrar uppgifterna och du har därmed ingått ett kostnadsfritt prenumerationsavtal med Insiderfonder. Du kan alltid avregistrera dig från dessa utskick och därmed få dina uppgifter raderade.

RISKINFORMATION Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Top