Article Image

FÖRVALTARKOMMENTAR AUGUSTI 2016

AUSTRALIENSISKA INSIDERS FORTSÄTTER ÖKA

Efter kraftiga börsuppgångar i juli hade världens aktiemarknader en blandad utveckling i augusti. Världsindex sjönk med omkring 1 procent och de ledande valutorna försvagades mot kronan.  Vinnarna blev oljebolagen som gynnades av ett stigande oljepris och bankaktier efter förhoppning om att globala räntor nått sin nedre gräns.

Sentimentet hos världens insiders sjönk som väntat under månaden efter att börserna steg på bred front i juli samt att aktier blivit något dyrare. Sammantaget var sentimentet det lägsta för året och för det samlade insiderkollektivet noteras en viss försiktighet. På marknaderna där fonderna är verksamma är australiensiska insiders fortsatt positivast. I och med sättningen på den australiensiska aktiemarknaden under månaden kunde insiders dessutom tanka sina innehav på billigare kursnivåer. Agerandet har under året varit genomgående positivt och de australiensiska insynspersonerna signalerar att det är fortsatt mycket kvar till toppnoteringar på börsen.

INSIDE HEDGE utvecklades runt noll-strecket vilket var 0,1 procentenheter bättre än index. Fondens innehav hade en blandad utveckling – de med störst inverkan på avkastningen var industribolagen som uppvisade god utveckling medan bolag verksamma på råvarusektorn utvecklades i motsatt riktning. Fondens största bidragsgivare var säkerhetslösningsbolaget Troax som steg med 19 procent. Under månaden rapporterades resultatet för andra kvartalet vilket kom in något lägre än väntat men en stark orderingång, ökning av marknadsandelar samt en organisk tillväxt på 10 procent gav stöd till kursuppgången.

INSIDE SWEDEN hade en värdeutveckling på +1,6 procent vilket var knappt en procent sämre än index. Fonden har under året konsekvent legat lågt exponerad mot banker vilka tillhört de svagare bolagen på Stockholmsbörsen men i augusti steg bankaktierna kraftigt vilket missgynnade fonden något. Bland innehaven som utvecklades allra starkast finns redan nämnda Troax men också bostadsutvecklaren Besqab som hade en värdeökning på +16 procent under månaden.

INSIDE AUSTRALIA sjönk med 5,9 procent efter svag utveckling för såväl fondens innehav som för den australiensiska aktiemarknaden i sin helhet. Fonden utvecklades 2,9 procent sämre än index vilket främst berodde på att portföljens relativt höga exponering mot råvarubolag hade en riktigt svag månad. Fonden har trots den svaga augustimånaden överträffat sitt jämförelseindex med närmare 9,5 procentenheter hittills i år. Fondens vinnaraktie blev skydd- och säkerhetslösningsföretaget Ansell som ökade med 16 procent i värde. Aktiekursen steg på nyheten om planer att avyttra det verksamhetsområde som tillverkar kondomer i syfte att istället fokusera på sina mer lönsamma områden – företagets industri- och medicinenheter.

INSIDE CANADA redovisade en värdeminskning på -0,7 procent att jämföra med +0,7 procent för index. Fondens relativt höga andel av råvarubolag var portföljens negativa bidragsgivare medan industribolagen gav störst positivt bidrag. Under månaden var Insiders särskilt aktiva i fondinnehavet tillika månadens vinnaraktie, kollagerföretaget Westshore Terminals Investment, som steg med 17 procent. Insiderköp för motsvarande 111 miljoner kronor registrerades där varje transaktion genomfördes på högre kursnivåer under månaden. Uppgången fick stöd av en köprekommendation och höjd riktkurs vilket alltså överensstämmer med insiders syn att aktien är fel prissatt av marknaden.

INSIDE USA minskade med 3,2 procent vilket var 2,4 procentenheter sämre än index. Trots en negativ marknadsutveckling noterades nya rekordnivåer för Nasdaq-börsen och storbolagsindexet S&P 500 under månaden. Insidersentimentet i augusti låg på samma nivå för årssnittet och likt det globala kollektivet är de amerikanska insynspersonernas agerande försiktigt. Fallande råvarupriser bidrog till att majoriteten av fondens innehav verksamma på energi- och råvarusektorn utvecklades negativt tillsammans med telekombolagen. Fondens teknikföretag gav störst positivt bidrag till avkastningen och allra starkast utvecklades fiberlösningsföretaget Lumos Network som steg med 18 procent efter en vinsttillväxt på 10 procent under andra kvartalet.

INSIDE ACTIVE GLOBAL sjönk med 1,6 procent och utvecklades 0,8 procentenheter sämre än index. Insiders i Korea var för andra månaden i rad positivast bland de insynspersoner där fonden är verksam. Ett stigande insidersentiment på en stigande aktiemarknad är ett starkt tecken på fortsatta kursuppgångar vilket är just det koreanska insiders har signalerat i år. Fonden har sedan två månader tillbaka investerat omkring 8 procent av kapitalet i Korea och aktiemarknaden har under samma period stigit med drygt 10 procent mätt i kronor. Bland innehaven hade det brittiska holdingbolaget Standard Life starkast utveckling och ökade med drygt 20 procent. Bolagets kapital ökade med 6 procent och rapporterade för andra kvartalet en vinstökning på 18 procent vilket var betydligt högre än vad marknaden väntat sig.

ERIK LIDÉN, ansvarig förvaltare

Nyhetsarkiv

Här finner ni alla publicerade nyheter om Insiderfonder AB.

HÅLL DIG UPPDATERAD:

prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna från Insiderfonder skickade direkt till dig. Du anmäler dig till nyhetsbrevet genom att fylla i din e-postadress ovan och skicka den till oss. Vi samlar bara in och lagrar uppgifter om dig som är nödvändiga för att genomföra utskicken. Det betyder att vi lagrar din epostadress och i vissa fall även ditt namn. Genom att fylla i dina uppgifter samtycker du till att vi lagrar uppgifterna och du har därmed ingått ett kostnadsfritt prenumerationsavtal med Insiderfonder. Du kan alltid avregistrera dig från dessa utskick och därmed få dina uppgifter raderade.

RISKINFORMATION Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Top