Article Image

FÖRVALTARKOMMENTAR APRIL 2018

Världens börser utvecklades positivt efter flera månader av svag utveckling. Stark rapportperiod och minskad geopolitisk oro bidrog till lugnare börser och god utveckling på världens marknader. I USA steg bolagsvinsterna och närmare 8 av 10 bolag redovisade bättre resultat än marknadsförväntningarna. I Sverige agerade verkstadsbolagen draglok medan banksektorn var månadens sänke. Riksbanken behöll styrräntan på fortsatt rekordlåg nivå och fick kronan att försvagas ytterligare mot samtliga av världens ledande valutor. Det gynnade fonderna som redovisade starka månadsresultat med avkastningar i spannet +7,4 till +3,7 procent.

Världens insidersentiment steg för andra månaden i rad och uppmättes till årshögsta. Köpen uppgick till 45 procent av samtliga insynsaffärer gjorda på världens börser – en ökning med 9 procentenheter från förra månaden. Med undantag för Malaysia steg insidersentimentet på samtliga marknader där fonderna är verksamma. Positivast var australiensiska insynspersoner med en köpandel på 87 procent. I förhållande till föregående månads andel insynsköp noterades störst ökning bland brittiska insynspersoner som gjorde 28 procent fler köpaffärer. Köpen utgjorde knappt 69 procent av den totala insynshandeln på Londonbörsen. Svenska insynspersoner nettoköpte aktier för 2,2 miljarder kronor vilket främst berodde på styrelseordförande Stefan Perssons stora köp i Hennes & Mauritz för motsvarande 2,4 miljarder kronor.

INSIDE ACTIVE GLOBAL steg med 4,4 procent medan index steg med 5,9 procent. Kronan fortsatte att försvagas och främst gynnades fondens höga exponering mot amerikanska aktier då dollarn steg med närmare 5 procent. På sektornivå gav råvaror och kraftförsörjning största bidraget till fondens resultat. Negativa bidragsgivare var begränsade till tekniksektorn i främst Sydkorea och Malaysia. Starkast utveckling hade det sydkoreanska cement- och betongproducenten Ssangyoung Cement Industrial som steg med 37 procent. Såväl aktien som sektorn steg på förhoppning om återupptagande av affärsrelationer mellan Nord- och Sydkorea sedan spänningarna minskat mellan länderna. Insidersentimentet i Sydkorea uppmättes till årshögsta då närmare 70 procent av samtliga insynsaffärer var köp. Största affärerna skedde på industrisektorn där insynspersonerna nettoköpte för drygt 2 miljarder kronor.

INSIDE AUSTRALIA steg med 6,6 procent medan värdet på dess jämförelseindex steg med 7,2 procent. Risken för handelskrig mellan största exportpartnern Kina och USA trappades ned och investerarna på australiensiska aktiemarknaden var betydligt mer optimistiska jämfört med förra månaden. Den tilltagande optimismen var märkbar på insynspersonernas agerande som trots börsuppgång på drygt 4 procent fortsatte att köpa i större utsträckning än de sålde. Drygt 87 procent av samtliga insynsaffärer var köp jämfört med 85 procent i mars när börsen sjönk med nära 5 procent. Fondens innehav på sektorerna råvaror och konsumentvaror gav främsta bidraget till utvecklingen. Fondens största bidragsgivare var råvarubolaget Finders Resources som steg med 30 procent efter uppköpsbud från Eastern Fields Developement.

iNSIDE CANADA steg med 6,3 procent vilket var 0,8 procentenheter sämre än index. De industri- och finansrelaterade aktierna bidrog mest positivt till utvecklingen medan fondens innehav som verkar inom konsumentvaror höll tillbaka resultatet. Största bidragsgivare var transport- och logistikföretaget TFI International som steg med 18 procent. Resultatet för första kvartalet slog analytikernas höga förväntningar när intäkterna ökade med 56 procent och rörelsemarginalen nästan fördubblades. Aktien uppgraderades till köp och riktkursen höjdes med 19 procent från stängningskursen i slutet av april. Insidersentimentet uppmättes till årshögsta och steg med 10 procentenheter jämfört med månaden innan och uppgick till 55 procent. Även om insynspersonerna gjorde fler köpaffärer så var försäljningarna större – aktier för motsvarande 3,5 miljarder kronor nettosåldes i april.

INSIDE HEDGE steg med 7,4 procent vilket var 7,5 procentenheter bättre in index. För andra månaden i rad gav fondens oljeplacering största positiva bidraget till avkastningen sedan priset på olja stigit med närmare 11 procent. Det bidrog bland annat till att olje- och gasbolagen tillhörde månadens vinnare på Stockholmsbörsen. På sektornivå var största bidragsgivare hälsovårdsinnehaven som stod för närmare hälften av bidraget till månadsresultatet. Av fondens innehav utvecklades bioteknikläkemedelsbolaget Swedish Orphan Biovi starkast och steg med 27 procent. Bolaget redovisade en omsättningsökning på 41 procent vilket var hela 8 procentenheter högre än konsensus. Vidare höjdes årets rörelseprognos med drygt 10 procent vilket fick aktiekursen att stiga med 12 procent på rapportdagen.

INSIDE SWEDEN steg med 6,9 procent och överträffade utvecklingen på index som uppgick till +4,4 procent. Innehaven på fastighetssektorn gav största bidraget till fondens avkastning då samtliga utvecklades positivt och steg i genomsnitt med 9 procent. Månadens sänken blev bankerna som redovisade fallande vinster och avmattad tillväxt efter fortsatt oron på bostadsmarknaden. Största bidragsgivare var polymertillverkaren Hexpol som steg med 20 procent efter att ha rapporterat ett resultat som var i linje med förväntningarna för första kvartalet. Flera banker höjde sina aktierekommendationer samt att riktkursen höjdes i snitt med 22 procent. Svenska insynspersoner var fortsatt positiva sett till andelen köp som uppgick till 72 procent. Största köpen registrerades i klädjätten Hennes & Mauritz där styrelseordförande Stefan Persson köpte aktier för 2,4 miljarder kronor.

INSIDE USA steg med 3,7 procent och fondens index steg med 5,0 procent. Fonden tappade mark mot index efter fortsatt undervikt mot tekniksektorn när de största teknikbolagen under månaden rapporterade generellt starka kvartalsresultat. De Innehav som verkar på sektorerna kraftförsörjning och råvaror gav främsta bidraget till utvecklingen medan fondens industrirelaterade aktier bidrog negativt. Bidrog mest gjorde sjukförsäkringsbolaget UnitedHealth Group som steg med drygt 15 procent efter att ha överträffat analytikernas estimat. Bolaget redovisade en vinstökning på 35 procent för första kvartalet jämfört med samma period föregående år vilket bland annat bidrog till såväl köprekommendationer som höjd riktkurs. Aktiviteten bland amerikanska insynspersoner minskade medan köpandelen ökade med 2 procentenheter till 17 procent och årshögsta.

ERIK LIDÉN, ansvarig förvaltare
DAvid Unver, förvaltare

Nyhetsarkiv

Här finner ni alla publicerade nyheter om Insiderfonder AB.

HÅLL DIG UPPDATERAD:

prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna från Insiderfonder skickade direkt till dig. Du anmäler dig till nyhetsbrevet genom att fylla i din e-postadress ovan och skicka den till oss. Vi samlar bara in och lagrar uppgifter om dig som är nödvändiga för att genomföra utskicken. Det betyder att vi lagrar din epostadress och i vissa fall även ditt namn. Genom att fylla i dina uppgifter samtycker du till att vi lagrar uppgifterna och du har därmed ingått ett kostnadsfritt prenumerationsavtal med Insiderfonder. Du kan alltid avregistrera dig från dessa utskick och därmed få dina uppgifter raderade.

RISKINFORMATION Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Top