Article Image

FÖRVALTARKOMMENTAR APRIL 2017

God utveckling på världens börser

Fonderna hade i april en god värdeutveckling – fyra av sex fonder steg i värde och utvecklades bättre än index. De teknikrelaterade fondinnehaven utvecklades starkast och gav störst positiv inverkan på månadens resultat. Fondernas valutaexponering liksom råvaruinnehaven bidrog istället negativt till utvecklingen.

Insidersentimentet på de globala aktiemarknaderna steg under månaden och riskaptiten ökade, främst inför första omgången av det franska presidentvalet. Viss vinsthemtagning av insynspersoner noterades i slutet av månaden efter kursrallyt på de europeiska börserna. Rapportperioden gav stöd åt positiva börser som lyfte efter ett sammantaget starkt kvartal för bolagen.

INSIDE HEDGE ökade med 4,5 procent medan index sjönk med 0,1 procent. Majoriteten av fondens innehav redovisade starka kvartalsrapporter vars resultat överträffade marknadens förväntningar. Mest överraskade IT-konsulten Know IT som dubblade resultatet jämfört med samma period föregående år och redovisade en omsättning som rekordökade. Aktiekursen steg med 16 procent på rapportdagen och avslutade månaden med en uppgång på 13 procent. Starkast utveckling hade fondens största innehav, kriminalteknikbolaget Micro Systemation som steg med drygt 22 procent efter att man rapporterat i linje med marknadens förväntningar.

INSIDE SWEDEN avancerade med 5,6 procent efter en stark månad för innehaven då 25 av portföljens 28 bolag hade positiv värdeutveckling. Resultatet var drygt 1,2 procentenheter bättre än index. Fondens teknik- och hälsovårdsrelaterade aktier gav störst bidrag till avkastningen.  Bland teknikinnehaven noterades starkast utveckling för kriminalteknikbolaget Micro Systemation där aktiekursen utvecklades +22 procent. God tillväxt, rekordomsättning och ett ökat resultat redovisades i rapporten för första kvartalet. Av fondens hälsovårdsaktier gav Biogaia ett fint bidrag till utvecklingen efter en kursuppgång på 7 procent, bland annat efter att bolaget tecknat avtal att sälja probiotika under sitt eget varumärke på tre nya marknader.

INSIDE AUSTRALIA sjönk med 4,4 procent jämfört med en nedgång för index på -1,8 procent. Fondens förhållandevis höga exponering mot råvarubolag gav negativt bidrag till utvecklingen. Även australiensiska dollarn påverkade fonden negativt efter att ha tappat 3,1 procent mot kronan under månaden. Bland innehaven som hade starkast utveckling återfinns skogsbruksföretaget Quintis som steg med drygt 15 procent efter att resultatet i delårsrapporten ökat med på 73 procent jämfört med samma period i fjol. Insidersentimentet steg med 10 procentenheter från i mars till höga 78 procent. Australiensiska insiderkollektivet konstateras tillhöra de positivaste bland världens insynspersoner. Köpandelen har varit en bra bit över 60 procent över en lång period vilket är en stark signal på att marknaden står inför kursuppgångar.

INSIDE CANADA minskade med 4,0 procent vilket var 0,8 procentenheter sämre än index. Kanadensiska dollarn sjönk kraftigt mot kronan, motsvarande 3,7 procent vilket gav ett negativt bidrag till andelsvärdet. Innehaven med exponering mot råvarusektorn utvecklades mest negativt efter svag prisutveckling på bland annat mineraler och koppar. Majoriteten av fondens råvarubolag rapporterade sammantaget svaga kvartalssiffror och höll tillbaka resultatet ytterligare. Mest positivt bidrog möbeltillverkaren Richelieu Hardware som steg med 11 procent. De kurspåverkande händelserna under månaden var högre nettointäkter under första kvartalet samt ett uppköp av en lokal möbeldistributör – Weston Premium Woods, vilket är ett i raden av planerade förvärv under 2017.

INSIDE USA adderade 0,4 procent till andelsvärdet jämfört med en knapp uppgång på 0,1 procent för index. Dollarn försvagades mot kronan för andra månaden i rad och höll tillbaka resultatet något. Bland fondens innehav utvecklades de teknikrelaterade aktierna mest positivt vilka gav störst bidrag till utvecklingen. I månadens insynshandel noterades fortsatta vinsthemtagningar och amerikanska insiders nettosålde just teknikaktier efter god kursutveckling senaste kvartalet. Googles moderbolag och fondens största innehav Alphabet levererade en stark rapport för första kvartalet och aktiekursen steg med 9 procent. I rapporten redovisades bland annat en högre tillväxt och en växande försäljning samt stigande rörelsemarginaler.

INSIDE ACTIVE GLOBAL redovisade en värdeökning på 1,3 procent och utvecklades 0,9 procentenheter bättre än jämförelseindex. Insiderkollektivet i Malaysia ökade mest i de egna bolagen jämfört med insiders på övriga marknader som fonden är verksam på. Köpandelen ökade med 4 procentenheter från i mars och uppgick till 53 procent och marknaden steg med närmare 2 procent. Ett stigande sentiment på en positiv börs är vanligtvis ett gott tecken. Fondens exponering mot just malaysiska aktier gynnade utvecklingen mest och teknik var för tredje månaden i rad den sektorn som gav störst bidrag till månadsresultatet. Malaysiska online-transaktionstjänstebolaget GHL Systems hade starkast kursutveckling bland innehaven och rusade med 44 procent sedan största aktieägaren Actis Stark annonserat ett uppköpserbjudande. Priserbjudandet föll inte styrelsen och marknaden i smaken vilket drev upp kursen till rekordnivåer under månaden.

eRIK LIDÉN, ansvarig förvaltare
David Unver, förvaltare

Nyhetsarkiv

Här finner ni alla publicerade nyheter om Insiderfonder AB.

HÅLL DIG UPPDATERAD:

prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna från Insiderfonder skickade direkt till dig. Du anmäler dig till nyhetsbrevet genom att fylla i din e-postadress ovan och skicka den till oss. Vi samlar bara in och lagrar uppgifter om dig som är nödvändiga för att genomföra utskicken. Det betyder att vi lagrar din epostadress och i vissa fall även ditt namn. Genom att fylla i dina uppgifter samtycker du till att vi lagrar uppgifterna och du har därmed ingått ett kostnadsfritt prenumerationsavtal med Insiderfonder. Du kan alltid avregistrera dig från dessa utskick och därmed få dina uppgifter raderade.

RISKINFORMATION Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Top