Article Image

FEBRUARI 2016

6 AV 7 FONDER SLOG INDEX NÄR MARKNADERNA VÄNDE UPPÅT

Efter två raka månader av negativ utveckling på världens börser steg aktiekurserna på bred front under februari.  Marknaderna andades optimism igen efter förväntningar om nya stöd från Europeiska centralbanken samtidigt som den amerikanska motsvarigheten, FED, avvaktar med sina räntehöjningar. Riksbanken sänkte reporäntan med 0,15 procentenheter till rekordlåga minus 0,5 procent.

Insidersentimentet steg under månaden och var den positivaste februarimånaden på sju år då värderingarna på världens börser var som attraktivast. Även om värderingarna har kommit upp rejält sedan dess finns det anledning att vara fortsatt optimistisk på aktiemarknaden, inte minst för det rekordlåga ränteläget och att alternativet till just aktier är fortsatt få.

Stockholmsbörsen hade en värdeutveckling på +2 procent i februari efter vändning från -7 procent i mitten av månaden. SCIENTIA HEDGE utvecklades knappt 0,4 procentenheter bättre än börsen och fick draghjälp av guldet som steg med 11 procent. Bland aktieinnehaven bidrog medicinteknikföretaget Elekta mest till fondens avkastning efter en kursökning på drygt 19 procent. Insynspersonerna i bolaget har varit idel positiva de senaste två åren och även om senaste kvartalsrapporten kom ut långt under förväntningarna har aktien – av insideragerandet att döma – mycket kvar att ge.

INSIDE SWEDEN adderade 1,1 procent vilket var knappt en procent sämre än index. Fonden straffades av största innehavet Rottneros som tappade 11 procent under månaden. Massatillverkaren hade ett rekordår under 2015 men levererade en rapport för fjärde kvartalet som marknaden ratade efter att bolaget presenterade siffror som var sämre än väntat. Bland glädjeämnena återfinns förutom nämnda Elekta även Raysearch Laboratories från samma bransch och läkemedelstillverkaren Recipharm som steg med 18 respektive 17 procent

INSIDE ASIA steg med 0,5 procent vilket var 1,5 procentenheter bättre än index. Fondens filippinska innehav bidrog mest till fondens avkastning. På de marknaderna som fonden är verksam på var insynspersonerna i Hong Kong mest positiva där andelen köp i februari uppgick till hela 86 procent vilket kan jämföras med 50 procent samma månad föregående år. Insynspersonerna var särskilt i köptagen i Hong Kong baserade banken tillika innehavet Bank of East Asia där bland andra styrelseordförande David Li köpte drygt 5 miljoner aktier till ett värde av 135 miljoner kronor. Aktiekursen steg med drygt 9 procent när köpen offentliggjordes.

INSIDE AUSTRALIA sjönk med 0,3 procent men presterade drygt 1,5 procent bättre än jämförelseindex. Främsta bidragande aktien i portföljen var största innehavet och guldproducenten Northern Star Resources som ökade med 32 procent efter ett stigande guldpris. Insidersentimentet i Australien befinner sig i en stigande trend och under månaden var 7 av 10 affärer köp. Senast andelen köp var så hög under en februarimånad var för sex år sedan mitt under en pågående finanskris. Det är en stark indikation på att australiensiska aktiemarknaden står inför en period av kursuppgångar.

INSIDE CANADA steg med 7,8 procent och utvecklades hela 4,3 procent bättre än index. Fondens innehav i råvarusektorn bidrog mest till utvecklingen. Den positiva prisutvecklingen på råvaror gynnade framförallt råvarutillverkaren och portföljinnehavet Teck Resources vars aktiekurs rusade med hela 50 procent. Kronan försvagades mot den kanadensiska dollarn med 3,7 procent vilket också gynnade fondens avkastning.

INSIDE USA avancerade 2 procent vilket var 2,6 procent bättre än jämförelseindex under månaden och 4,6 procent hittills i år. Den positiva utvecklingen i förhållande till index beror mestadels på att fonden har undvikit placeringar i finansbolag som senaste tiden har utvecklats negativt och istället haft en övervikt mot telekom som tillhört vinnarsektorerna. De amerikanska insynspersonerna har med sina ageranden de senaste 6 månaderna tydligt signalerat att värderingen på finansbolagen är höga efter en lång period av kursuppgångar. Bland innehaven utvecklades telekomföretaget Centurylink starkast och steg med 20 procent efter att rapporten för fjärde kvartalet slog marknadens förväntningar.

INSIDE ACTIVE GLOBAL ökade med 1,6 procent och presterade drygt 2,6 procentenheter bättre än sitt jämförelseindex. Portföljens kanadensiska aktier hade störst inverkan på fondens goda utveckling medan innehaven i råvarusektorn ökade mest i värde. Vinnaraktierna blev råvarubolagen Freeport-McMoran med en värdeökning på +66 procent följt av redan nämnda Teck Resources på 50 procent samt McEwen Mining som steg med 49 procent. Fonden låg för övrigt fast i sin exponering och inga större justeringar gjordes under månaden. Vid månadsskiftet var 43 procent av fondens kapital placerat i Europa, 27 procent i Nordamerika, 10 i Australien och resterande delen i Asien.

erik lidén, förvaltare
David Unver, bitr. förvaltare

Nyhetsarkiv

Här finner ni alla publicerade nyheter om Insiderfonder AB.

HÅLL DIG UPPDATERAD:

prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna från Insiderfonder skickade direkt till dig. Du anmäler dig till nyhetsbrevet genom att fylla i din e-postadress ovan och skicka den till oss. Vi samlar bara in och lagrar uppgifter om dig som är nödvändiga för att genomföra utskicken. Det betyder att vi lagrar din epostadress och i vissa fall även ditt namn. Genom att fylla i dina uppgifter samtycker du till att vi lagrar uppgifterna och du har därmed ingått ett kostnadsfritt prenumerationsavtal med Insiderfonder. Du kan alltid avregistrera dig från dessa utskick och därmed få dina uppgifter raderade.

RISKINFORMATION Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Top