Article Image

FÖRVALTARKOMMENTAR DECEMBER 2016

FYRA AV SEX FONDER SLOG INDEX UNDER 2016

I december höjde den amerikanska centralbanken, FED, som väntat styrräntan. Höjningen på 0,25 procentenheter prisades in inför räntebeskedet och orsakade således ingen oro på marknaden. Riksbanken lät istället sin styrränta ligga kvar på fortsatt rekordlåga minus 0,5 procent vilket fick kronkursen att stärkas mot världens ledande valutor.

När börsåret 2016 summeras står det klart att det sammantaget var ett bra år för våra fonder. Fem av sex fonder hade en positiv värdeutveckling varav fyra utvecklades bättre än sina jämförelseindex.

INSIDE HEDGE hade en bra månad och redovisade en avkastning på +3,7 procent vilket var 3,8 procentenheter bättre än index. Flera av fondens största innehav utvecklades väl och där portföljens teknikbolag gav störst bidrag till avkastningen. Energipriserna steg i december liksom fondens oljeplacering – och gav det näststörsta bidraget till månadsresultatet. Placeringen mot utveckling i oljepriset har under året varit mycket gynnsam för fonden även om vissa perioder präglats av kraftigt volatila rörelser. Bland innehaven med störst inverkan på avkastningen återfinns datalagringsleverantören Proact IT Group som steg med närmare 10 procent. De nyheter som hade kurspåverkande effekt var att modeföretaget Gant effektiviserat sin IT-drift med lösning från Proact samt att bolaget återköpt aktier.

INSIDE SWEDEN adderade 3,7 procent vilket var 0,8 procentenheter bättre än index. Av fondens 25 innehav utvecklades 20 innehav positivt och kunde därmed bidra till en god månadsavkastning. Fyra av fondens största innehav hade en genomsnittlig värdeutveckling på +7,7 procent – samtliga verksamma på tekniksektorn, som bortsett från energi, blev vinnarsektorn på Stockholmsbörsen. Fondens främsta bidragsgivare var telekombolaget Ericsson som steg med närmare 13 procent efter bland annat köprekommendationer av såväl inhemsk som utländsk bank. Aktiekursen hade vid utgången av året tagit igen stora delar av det kraftiga raset som inträffade i slutet av oktober, sedan en tredjedel av börsvärdet förlorades efter en negativ vinstvarning. Insiders köpte i samband raset Ericsson-aktier för motsvarande 50 miljoner kronor – fonden tog rygg och tankade aktier – vilket nu går att summera till en god investering för andelsägarna.

INSIDE AUSTRALIA sjönk med 1 procent att jämföra med en knapp uppgång för index. Majoriteten av innehaven hade en bra månad och allra starkast gick portföljens aktier verksamma på sektorn sällanköp. Orsaker till den negativa avkastningen berodde dels på en försvagning i australiensiska dollarn med 4 procent och dels på innehavet och medicinföretaget Sirtex Medical, som kraftigt reviderade ned sina prognoser inför 2017. Nyheten om ett betydligt sämre resultat under 2017 gjorde att investerarna flydde aktien och kursen rasade med 50 procent. Mest positivt bidrog råvarubolaget Galaxy Resources, vars aktiekurs rusade med hela 22 procent. Galaxy tecknade ett avtal som förbinder redan befintliga kinesiska kunder att köpa 120 000 ton av Litium, ett metalliskt grundämne som spås ha en fortsatt stark prisutveckling de närmaste 2-3 åren.

INSIDE CANADA hade en svag negativ värdeutveckling på -0,7 procent jämfört med index som sjönk med 0,5 procent. Fondens innehav hade en genomsnittlig positiv värdeutveckling på omkring +1,2 procent men straffades av försvagningen i kanadensiska dollarn som minskade med 2 procent mot kronan. Portföljens råvarubolag uppvisade breda uppgångar medan de industrirelaterade aktierna höll tillbaka resultatet. Största bidraget gav exploateringsbolaget Capstone Mining som rusade med drygt 21 procent. Inga bolagsrelaterade nyheter var kurspåverkande utan uppgången berodde på fortsatt positiv trend i råvarupriser.

INSIDE USA utvecklades sidledes och avslutade månaden något sämre än index som steg med knappt 0,2 procent. Börsrallyt på den amerikanska aktiemarknaden kom av sig under månaden vilket också noterades i antalet insidertransaktioner och sjunkande sentiment i december. Amerikanska bolag har den senaste tiden uppvisat stark tillväxt och vinsterna väntas öka de kommande kvartalen, vilket tillsammans med ovissheten kring presidentvalet dragit ned insidersentimentet de senaste tre månaderna. Fondens energirelaterade bolag hade bredast uppgång och det var kraftverksutrustningsbolaget Ormat Technologies som hade störst inverkan på resultatet med en kursuppgång på drygt 12 procent. Under månaden signerades ett avtal värt 36 miljoner dollar avseende tjänster inom energidrift och bygg av nytt kraftverk i delstaten Nevada. Vid utgången av december var Ormat Technologies fondens tredje största innehav.

INSIDE ACTIVE GLOBAL minskade marginellt och sjönk med 0,3 procent jämfört med index som steg med 0,7 procent. Resultatet straffades av att valutorna som fondens innehav noteras i försvagades mot kronan. Mest tappade koreanska wonen och brittiska pundet mot kronan med 3,8 respektive 2,7 procent. Fondens koreanska innehav steg mest i värde medan portföljens energi- och teknikrelaterade aktier gav störst bidrag till utvecklingen. Den koreanska utrustningstillverkaren inom energibranschen, KC Tech, rusade med närmare 20 procent efter såväl högre riktkurs som köprekommendation från investmentbolag. Ytterligare ett koreanskt innehav som under månaden fick köprekommendation var mobilkomponenttillverkaren Partron Co vilket fick investerarna att handla upp kursen med 17 procent. Vid utgången av året utgjorde amerikanska och brittiska aktier störst andel och motsvarade 65 procent av fondens värde. Resterande kapital ligger investerat i Sydkorea, Malaysia, Kanada, Australien och övriga Europa.

Erik Lidén, ansvarig förvaltare
David Unver, förvaltare

Nyhetsarkiv

Här finner ni alla publicerade nyheter om Insiderfonder AB.

HÅLL DIG UPPDATERAD:

prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna från Insiderfonder skickade direkt till dig. Du anmäler dig till nyhetsbrevet genom att fylla i din e-postadress ovan och skicka den till oss. Vi samlar bara in och lagrar uppgifter om dig som är nödvändiga för att genomföra utskicken. Det betyder att vi lagrar din epostadress och i vissa fall även ditt namn. Genom att fylla i dina uppgifter samtycker du till att vi lagrar uppgifterna och du har därmed ingått ett kostnadsfritt prenumerationsavtal med Insiderfonder. Du kan alltid avregistrera dig från dessa utskick och därmed få dina uppgifter raderade.

RISKINFORMATION Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Top