Article Image

APRIL 2016

INSIDE CANADA I TOPP

Världens aktiemarknader hade en blandad utveckling under april. Marknader med energitunga bolag utvecklades positivt och gynnades av ett stigande oljepris. Kronan förstärktes och fick stöd av att Riksbanken lät styrräntorna ligga stilla – i linje med europeiska centralbankens agerande i april.

Det globala insidersentimentet steg med 4 procentenheter under månaden och var den näst positivaste april-månaden på över ett decennium. Insynspersonerna i Australien bidrog mest till det stigande sentimentet där hela 73 procent av samtliga affärer var köp.

Nyhetsflödet på Stockholmsbörsen dominerades av en pågående rapportflod där fyra av tio rapporterande bolag i april slog förväntningarna. Bolagen i energisektorn agerade draglok medan teknikbolagen utvecklades svagt när Stockholmsbörsen steg med 0,9 procent.

SCIENTIA HEDGE utvecklades för tredje månaden i rad bättre än börsen och steg med 1,6 procent. Fondens oljeplacering rusade med 46 procent och gav störst bidrag till utvecklingen.  Flera av fondens största innehav hade en bra månad – bland andra massatillverkaren Rottneros som ökade med 12 procent och tog en liten revansch efter ett svagt fjärde kvartal 2015. Insynspersonerna i bolaget har varit idel positiva sedan december 2014 och totala insiderägandet har ökats med 6 procent hittills i år.

INSIDE SWEDEN adderade 0,3 procent efter en blandad utveckling för fondens innehav. Bland de som utvecklades positivast återfinns medicinteknikföretagen Vitrolife och Cellavision med en värdeökning på 16 respektive 15 procent.  Vitrolife redovisade en försäljningsökning samt en högre tillväxt under första kvartalet medan kursutvecklingen i Cellavision fick stöd av en köprekommendation inför kvartalsrapporten i maj. Fondutvecklingen hölls tillbaka av både spelbolaget Betsson och läkemedelsbolaget Recipharm som hade en svag månad och sjönk med 14 respektive 11 procent.

INSIDE ASIA sjönk med 3,7 procent efter en tuff månad på de asiatiska marknaderna. De valutor som innehaven är noterade i tappade mot kronan vilket påverkade fondutvecklingen negativt. Innehaven i Singapore höll sig över noll-strecket medan de koreanska utvecklades åt motsatt riktning. I Korea noterades en ökning i insidersentimentet där insynspersonerna tog tillfället i akt och köpte på lägre nivåer. En koreansk aktie som utmärkte sig var teknikjätten Samsung SDI med en värdeutveckling på +15 procent. Bidragande orsaker till uppgången var en köprekommendation med höjd riktkurs samt höga förväntningar på kvartalsrapporten som släpptes i slutet av månaden.

INSIDE AUSTRALIA hade ytterligare en bra månad och steg med 3,4 procent vilket var 1,5 procentenheter bättre än index och totalt +8,2 procent hittills i år. Främst bidrog guldexploateringsföretaget Perseus Mining och metallbolaget Fortescue Metals Group till fondens avkastning med en värdeökning på 43 respektive 34 procent. Under månaden ökade insiders sina innehav i Perseus-aktien på nivåer som var 40 procent högre än från årsskiftet. Att insiders köper på högre nivåer har ett starkt värde, det signalerar ofta att värderingen på aktien inte är korrekt inprisat på marknaden. Insidersentimentet i Australien befinner sig i en positiv trend och som nämnts tidigare är det en stark indikation på fortsatt stigande aktiekurser framöver.

INSIDE CANADA hade starkast utveckling av fonderna och avancerade hela 8,1 procent – drygt 2,4 procent bättre än index. Fondens innehav i råvarusektorn bidrog mest till fondens avkastning. Ett innehav som placerat sig på vinnartoppen de senaste månaderna är råvarutillverkaren Teck Resources, som sedan årsskiftet rusat med 190 procent. Bolaget redovisade en vinstökning på 38 procent under första kvartalet – och tillsammans med stigande råvarupriser fick aktiekursen fortsatt bränsle under månaden och steg med 55 procent.

INSIDE USA hade en värdeutveckling på +0,3 procent i april att jämföra med index som sjönk med 0,5 procent. Fonden låg under månaden fast i sin allokering och övervikten mot telekom har lönat sig. Sektorn har tillhört vinnarna under året och bidragit till att fonden har utvecklats drygt 5,2 procentenheter bättre än index under 2016. Innehavet med starkast utveckling var medicintillverkaren St Jude Medical som steg med 39 procent. Främsta orsaken till kursuppgången var ett generöst uppköpserbjudande från amerikanska läkemedelstillverkaren Abbot Laboratories – en affär värd 25 miljarder US-dollar.

INSIDE ACTIVE GLOBAL sjönk med 0,9 procent efter en svag månad för innehaven i tekniksektorn. Bättre gick det för fondens innehav exponerade mot energisektorn efter kraftiga prisstegringar under månaden. På de marknader där fonden är verksam var brittiska insiders mest positiva. Insidersentimentet steg med 8 procentenheter i april och ingen större ökning har hittills registrerats under en enskild månad. Sentimentet i USA låg ungefär på samma nivå som de senaste sex april-månaderna. Bland innehaven tillhörde amerikanska gasbolaget Oneok Inc vinnarna och steg med 23 procent. Inga större förändringar skedde i portföljen under månaden och USA-innehaven utgör fortsatt störst andel i fonden.

ERIK LIDÉN, förvaltare
David Unver, bitr. förvaltare

Nyhetsarkiv

Här finner ni alla publicerade nyheter om Insiderfonder AB.

HÅLL DIG UPPDATERAD:

prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna från Insiderfonder skickade direkt till dig. Du anmäler dig till nyhetsbrevet genom att fylla i din e-postadress ovan och skicka den till oss. Vi samlar bara in och lagrar uppgifter om dig som är nödvändiga för att genomföra utskicken. Det betyder att vi lagrar din epostadress och i vissa fall även ditt namn. Genom att fylla i dina uppgifter samtycker du till att vi lagrar uppgifterna och du har därmed ingått ett kostnadsfritt prenumerationsavtal med Insiderfonder. Du kan alltid avregistrera dig från dessa utskick och därmed få dina uppgifter raderade.

RISKINFORMATION Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Top