Article Image

FÖRVALTARKOMMENTAR DECEMBER 2018

Årets sista månad kännetecknades av rejäla börsnedgångar. De europeiska och nordamerikanska marknaderna föll kraftigt medan flera tillväxtmarknader klarade sig över noll-strecket. I USA ökade oron för en svagare konjunktur samtidigt som amerikanska centralbanken mitt i under turbulensen höjde räntan. Även om höjningen var väntad var mottagandet bland investerarkollektivet mindre positivt samtidigt som Donald Trump öppet kritiserade Feds besked. I Europa var Brexit i fortsatt fokus tillsammans en svagare konjunktur efter att det europeiska inköpschefsindex för såväl industri- som tjänstesektorn sjönk. I Sverige höjde Riksbanken räntan för första gången på sex år men reaktionerna på börsen förblev odramatiska. Kronan stärktes mot samtliga av världens ledande valutor, mest mot australiensiska dollarn med drygt 6 procent. Amerikanska dollarn och euron försvagades med 2,8 respektive 1,5 procent.

Insidersentimentet på världens marknader nådde årets näst högsta nivå då 61 procent av alla insynsaffärer på de globala börserna var köp. Senast andelen insynsköp var högre under en decembermånad var 2002, då uppgick den till 67 procent. Insynspersonerna nettoköpte aktier på sektorerna fastigheter och telekom medan största försäljningarna registrerades i hälsovård- och teknikrelaterade aktier. På marknaderna där våra fonder placerar var svenska och brittiska insynspersoner mest i köptagen. Drygt 82 procent av samtliga affärer var köp vilket var årets högsta nivå på börserna i Stockholm och London.

När börsåret 2018 summeras kan det konstateras att fonderna liksom världens börser uppvisade svaga resultat. Fyra av fem fonder hade negativ värdeutveckling.

INSIDE ACTIVE GLOBAL hade liksom världsindex sämsta månaden för året och sjönk med 7,4 procent. Resultatet var dock hela 2,4 procentenheter bättre än index. På sektornivå gav finans och konsumentvaror största bidraget till överavkastningen medan industriaktierna var största sänken. Under månaden sänktes exponeringen mot aktiemarknaden och fortsatte därmed att minska risken i fondens allokering. Månadens starkaste aktie var malaysiska franchisebolaget 7-Eleven Malaysia Holdings som steg med 16 procent. Resultatet för tredje kvartalet var bättre än väntat med en vinst som var 13 procent högre än motsvarande period föregående år. Vidare planeras en fortsatt expansion och 200 nya butiker väntas öppna under 2019. I årets insynshandel har 178 transaktioner registrerats varav 171 köpaffärer. Majoriteten av affärerna har vd stått för och nettoköpt för motsvarande 2 miljarder kronor.

INSIDE CANDA sjönk med 7,2 procent vilket var årets svagaste månad. Fonden lyckades trots detta prestera hela 3,2 procentenheter bättre än index. Mätt i kronor hade indexutvecklingen den sämsta månaden sedan oktober 2008, då sjönk värdet med 18 procent. Innehaven på sektorerna finans, energi och råvaror gav största bidraget till fondens överavkastning. Fonden har under året konsekvent varit överviktad mot råvarusektorn vilket gav utdelning i december. Mest positivt utvecklades guldproducenten Kirkland Lake Gold som steg med drygt 29 procent. Kursuppgången kom i samband med att Kirkland-aktien nämndes i en stor marknadsanalys som en stark aktiekandidat med kraftig uppsida. Bland annat väntas produktionstillväxten att öka med 15 procent under 2019 samtidigt som bolaget kommunicerade att utdelningen höjs med 38 procent.

INSIDE HEDGE hade svårt att hålla emot börsfallet och utvecklingen stannade vid minus 2,4 procent. Stockholmsbörsen hade sin näst svagaste månad för året och sjönk med 6,0 procent. Största sänken på börsen var konsumentrelaterade aktier samt bolag med exponering mot råvarusektorn. Fondens guldplacering gav största positiva bidraget efter en värdestegring på drygt 5 procent för ädelmetallen. Fondens negativa positioner på sektorerna industri och finans gav månadens positiva bidrag efter större kursnedgångar. Bland aktieinnehaven tillhörde kriminalteknikföretaget Micro Systemation och fiberoperatören Bredband2 i Skandinavien de som trotsade börsutvecklingen och steg med 6 respektive 5 procent. Inget av bolagen släppte några kurspåverkande nyheter.

INSIDE SWEDEN sjönk med 7,3 procent medan utvecklingen på dess index var minus 6,0 procent. Fondens råvaru- och teknikrelaterade innehav utvecklades sämre än sina respektive sektorer som helhet och var månadens negativa bidragsgivare. Fondens aktier med exponering mot sektorerna finans och dagligvaror hade högre avkastning än sina sektorkollegor och gav därmed en överavkastning under månaden. Mest positivt utvecklades fastighetsbolaget FastPartner som steg med drygt 4 procent efter pressmeddelanden att bolaget köpt fastigheter i Malmö, Täby och Solna. I december köpte svenska insynspersoner i större utsträckning än vad de har gjort på hela året. Köpaffärerna uppgick till 82 procent jämfört med 71 procent som är snittet under 2018. Största nettoköp skedde på energisektorn och försäljningarna dominerades på teknik.

INSIDE USA hade tillsammans med index den tuffaste månaden sedan fondstart. Fonden sjönk med 11 procent och index med 11,3 procent. Bland förklaringarna till den svaga utvecklingen är penningpolitiska åtstramningar, handelskonflikter och räntehöjning men också vinsthemtagningar och global riskminskning. Att dollarn försvagades med 3 procent förstärkte nedgången i kronor. Fondens finansaktier gav främsta bidraget till överavkastningen medan de industrirelaterade innehaven var största negativa bidragsgivarna. Av innehaven utvecklades dejting online bolaget Match Group mest positivt och steg med 4 procent. Attraktivare värdering efter kursnedgång på 22 procent i november, positiv prognos för 2019 samt ny riktkurs som motsvarar drygt 20 procent uppsida uppges vara anledningarna till att aktien trotsade börsnedgången.

Erik liden, ansvarig förvaltare
david Unver, förvaltare

Nyhetsarkiv

Här finner ni alla publicerade nyheter om Insiderfonder AB.

HÅLL DIG UPPDATERAD:

prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna från Insiderfonder skickade direkt till dig. Du anmäler dig till nyhetsbrevet genom att fylla i din e-postadress ovan och skicka den till oss. Vi samlar bara in och lagrar uppgifter om dig som är nödvändiga för att genomföra utskicken. Det betyder att vi lagrar din epostadress och i vissa fall även ditt namn. Genom att fylla i dina uppgifter samtycker du till att vi lagrar uppgifterna och du har därmed ingått ett kostnadsfritt prenumerationsavtal med Insiderfonder. Du kan alltid avregistrera dig från dessa utskick och därmed få dina uppgifter raderade.

RISKINFORMATION Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Top