Article Image

FÖRVALTARKOMMENTAR JUNI 2016

6 AV 7 FONDER SLOG INDEX UNDER BÖRSHALVÅRET

Juni månad kännetecknades av kraftiga svängningar. Månaden inleddes med stigande aktiekurser när den amerikanska centralbanken, FED, annonserade att marknaden kan förvänta sig gradvisa räntehöjningar framöver. Mot slutet av månaden föll världens aktiemarknader mycket kraftigt när britterna röstade för ett EU-utträde vilket bland annat fick pundet att störtdyka till lägsta noteringen mot dollarn på 30 år. Investerarna sökte sig till tryggare hamnar och däribland guldet som i svenska kronor steg med drygt 10 procent. Efter två handelsdagar av fallande kurser kunde marknaderna återhämta större delen av tappet.

Agerandet bland världens insiders var något avvaktande inför omröstningen men tog rejäl fart efter att lämna-sidan drog längsta strået. I takt med att aktiekurserna sjönk ökades köplusten hos Insiders som tankade sina innehav på billigare nivåer. Juni månads aktivitet bidrog till att insidersentimentet under första halvåret blev det starkaste sedan finanskrisen. Det är en stark indikation på att världens insynspersoner fortsatt är optimistiska till aktier som tillgångsslag.

När börshalvåret summeras kan det konstateras att det har varit en mycket gynnsam period för våra fonder. 6 av 7 fonder utvecklades bättre än sina jämförelseindex.

SCIENTIA HEDGE steg med 1 procent vilket var drygt 1 procentenhet bättre än index. Fondens placeringar med exponering mot guldpriset utvecklades väl då guldpriset i svenska kronor steg med 10 procent. Aktieinnehaven utvecklades också väl och kunde stå emot svängningarna på marknaden. Bland innehaven som trotsade marknaden och steg mest återfinns gruvbolaget Boliden med en värdeutveckling på +10 procent. Aktiekursen fick stöd av högre pris på basmetaller samt höjd riktkurs av utländsk storbank.

Fondens värdeutveckling under första halvåret blev +1,6 procent vilket var 1,9 procentenheter bättre än index.

INSIDE SWEDEN sjönk med 2,2 procent men lyckades överträffa index med hela 1,4 procentenheter efter att fondens innehav stod emot marknadssvängningarna relativt väl. De innehav som gav störst bidrag till fondens utveckling var förutom nämnda gruvbolaget Boliden också medicinteknikföretaget Vitrolife. En kombination av förvärv av två tyska laserproducenter, ökad bredd i produktportföljen samt köprekommendation med höjd riktkurs fick Vitrolife-aktien att stiga med omkring 9 procent under månaden.

Fondens värdeutveckling under första halvåret blev -5,8 procent vilket var 2,2 procentenheter sämre än index.

INSIDE ASIA ökade med 3,2 procent i värde under månaden vilket var drygt en halv procent sämre än index. På marknaderna där fonden är verksam noterades en fortsatt ökning i det koreanska insidersentimentet som just nu är i en stigande trend. Sentimentet har stigit fyra månader i rad – i juni köpte insiders när marknaden steg med närmare 6 procent. Att insynspersoner köper på högre nivåer är en tydlig signal på att aktievärderingarna på marknaden inte är korrekt prissatta. Under månaden utvecklades fondens största innehav, filippinska fastighetsutvecklaren SM Prime Holding starkast och steg med 14 procent efter nyheten om nya miljardinvesteringar i shoppingcenter och hotell. Bolagets insiders har varit idel positiva och har hittills i år köpt aktier för motsvarande 100 miljoner kronor.

Fondens värdeutveckling under första halvåret blev +2,2 procent vilket var 0,2 procentenheter bättre än index.

INSIDE AUSTRALIA adderade 3,4 procent och slog index med 1,5 procentenheter under månaden. Det australiensiska insidersentimentet är fortsatt positivt – 7 av 10 affärer gjordes med köpknappen under juni. Det är en ökning med drygt 20 procentenheter från i maj då det sjönk efter fyra raka månader av stigande sentiment. Fondens innehav i råvarusektorn – som under månaden utgjorde näst störst vikt i fonden – bidrog mest till utvecklingen. Fonden gynnades främst utav guldexploateraringsbolaget Ramelius Resources som till följd av ett högre pris på guld steg med 18 procent. Metallbolaget Fortescue Metals Group steg också med närmare 18 procent efter stigande basmetallpriser.

Fondens värdeutveckling under första halvåret blev +10,7 procent vilket var 10,3 procentenheter bättre än index.

INSIDE CANADA hade en bra månad och steg med 4,7 procent och presterade hela 2,9 procentenheter bättre än index. Kanadensiska insidersentimentet steg för varje vecka under juni och var sammantaget det högsta på fyra månader. Fondens innehav i råvarusektorn bidrog mest till fondens avkastning. Ett innehav som fortsätter placera sig på vinnartoppen är råvarutillverkaren Teck Resources som rusade med 35 procent och hela 220 procent sedan årsskiftet. Fonden har hittills i år haft en relativ hög vikt i råvaror samt undvikit att investera i bolag exponerade mot hälsovård som har tillhört förlorarsektorerna. Det har visat sig varit en mycket bra allokeringsstrategi vilket gynnat avkastningen starkt och bidragit till att fonden har slagit index 4 av 6 månader.

Fondens värdeutveckling under första halvåret blev +20,7 procent vilket var 7,0 procentenheter bättre än index.

INSIDE USA hade starkast utveckling av fonderna och steg med 5,9 procent vilket var hela 4 procentenheter bättre än index. Aktiviteten bland amerikanska insynspersonerna låg på samma nivå som föregående månad. Sammantaget har inget starkare insidersentiment under ett enskilt halvår registrerats de senaste 13 åren – endast under finanskrisen, då värderingarna var rejält attraktiva, var sentimentet högre. Innehaven i sektorerna energi och telekom gav störst bidrag till fondens avkastning. Månadens vinnaraktie blev telekomservicebolaget och näst största innehavet Shenandoah Telecommunications, som trots en sänkt rekommendation steg med 22 procent.

Fondens värdeutveckling under första halvåret blev +11,4 procent vilket var 9,0 procentenheter bättre än index.

INSIDE ACTIVE GLOBAL hade en värdeutveckling på +1,7 procent att jämföra med +0,5 procent för index. De amerikanska telekombolagen hade en god utveckling under månaden och bidrog mest till avkastningen. På de marknader där fonden är verksam var brittiska insiders aktivast och rejält i köptagen. Sentimentet steg och var den positivaste juni-månaden på 8 år. Efter Brexit-omröstningen noterades en kraftig ökning och köpandelen uppgick till 74 procent jämfört med 53 procent veckan innan. De innehav som hade störst värdeutveckling under månaden var förutom nämnda Shenandoah Telecommunications också japanska internetannonsbolaget Cyberagent och brittiska tobaksbolaget Brittish American Tobacco som steg med 17 respektive 15 procent. Vid halvårsskiftet låg fonden för övrigt fast i sin exponering och amerikanska aktier utgjorde fortsatt störst andel i fonden.

Fondens värdeutveckling under första halvåret blev +3,0 procent vilket var 3,4 procentenheter bättre än index.

Erik Lidén, ansvarig förvaltare

Nyhetsarkiv

Här finner ni alla publicerade nyheter om Insiderfonder AB.

HÅLL DIG UPPDATERAD:

prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna från Insiderfonder skickade direkt till dig. Du anmäler dig till nyhetsbrevet genom att fylla i din e-postadress ovan och skicka den till oss. Vi samlar bara in och lagrar uppgifter om dig som är nödvändiga för att genomföra utskicken. Det betyder att vi lagrar din epostadress och i vissa fall även ditt namn. Genom att fylla i dina uppgifter samtycker du till att vi lagrar uppgifterna och du har därmed ingått ett kostnadsfritt prenumerationsavtal med Insiderfonder. Du kan alltid avregistrera dig från dessa utskick och därmed få dina uppgifter raderade.

RISKINFORMATION Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Top