SÅ FUNGERAR INSIDERMODELLEN®


Med stöd av ett omfattande regelverk
identifierar Insidermodellen mönster i insiderhandeln som vår forskning har visat vara mycket vinstgivande att följa. Detta resulterar i ett urval av aktier som över tid sannolikt kommer att utvecklas bättre än börsen.

InsiderModellen bearbetar dagligen information om insiderhandel i börsnoterade bolag som publiceras via offentliga register. Placeringsbesluten genereras i en helt automatiserad process – fri från känslomässig påverkan.

InsiderModellen tar sin utgångspunkt i att börsnoterade företags ledande befattningshavare vet bättre än andra hur det är ställt med företaget och dess framtidsutsikter. Placeringsbesluten tas med stöd av modellens regelverk som bygger på omfattande vetenskaplig forskning. Regelverket utgörs av drygt 100 parametrar vars samverkan bedöms i realtid. Modellen söker systematiskt efter mönster i insiderhandeln som vi med lång historik kunnat vetenskapligt belägga som särskilt vinstgivande att följa. Modellen kan också avstå från att placera i en aktie där insiders har ett stort ägande men där de löpande har gjort försäljningar.

InsiderModellen tar sin utgångspunkt i att börsnoterade företags ledande befattningshavare vet bättre än andra hur det är ställt med företaget och dess framtidsutsikter

Målsättningen är att uppnå högsta möjliga riskjusterade avkastning. Detta säkerställs genom att förvaltningen sker på ett kostnadseffektivt sätt och likt insiders gör få, men väl avvägda, omplaceringar.

InsiderModellen består av fyra steg som beskrivs nedan.

1.

Steg 1:

Inhämtning från offentliga register

Första steget består av inhämtning av insiders aktieaffärer. Varje dag offentliggörs insiderhandel i börsnoterade bolag av landets tillsynsmyndighet – i Sverige av Finansinspektionen. I andra länder finns liknande myndigheter. Denna information analyseras sedan av Insidermodellen.

2.

Steg 2:

Urval och viktning

I andra steget väljer modellen bort aktier med låg dagsomsättning för att inte bli kurspåverkande vid köp/försäljning. Därefter beslutas vilka placeringar som ska göras. En placering kan endast ske om analysen finner ett sådant handelsmönster som tidigare har beskrivits. Investeringsbesluten föregås av en avancerad analys med ett omfattande regelverk som grund. Hur regelverket är utformat är hemligt, men Insidermodellen studerar noga hur varje enskild insider agerar samt hur insiders i varje bolag agerar inbördes och som grupp.

3.

Steg 3:

Instruktion

Det tredje steget säkerställer att föreslagna affärer från föregående steg genomförs på ett disciplinerat sätt med ett minimum av kostnader. Vi tror att det är viktigt att hålla nere kostnaderna i förvaltningen för att skapa en högre avkastning för andelsägarna. Resultatet är ett komplett investeringsunderlag där det framgår vilka transaktioner som ska genomföras och hur de ska genomföras.

4.

Steg 4:

Investering (manuellt steg)

Steg fyra består av genomförandet av placeringarna utifrån underlaget från föregående steg.

HÅLL DIG UPPDATERAD:

prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna från Insiderfonder skickade direkt till dig. Du anmäler dig till nyhetsbrevet genom att fylla i din e-postadress ovan och skicka den till oss. Vi samlar bara in och lagrar uppgifter om dig som är nödvändiga för att genomföra utskicken. Det betyder att vi lagrar din epostadress och i vissa fall även ditt namn. Genom att fylla i dina uppgifter samtycker du till att vi lagrar uppgifterna och du har därmed ingått ett kostnadsfritt prenumerationsavtal med Insiderfonder. Du kan alltid avregistrera dig från dessa utskick och därmed få dina uppgifter raderade.

RISKINFORMATION Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Top