HISTORIEN OM INSIDER:


Historien börjar en vårdag.
På ena sidan av bordet sitter en nydisputerad ekonomie doktor och på den andra en doktorand i finansiell ekonomi. Tillsammans funderar de över att genomföra en vetenskaplig studie med målet att publicera den i en internationell tidskrift. Det hade kunnat vara en vanlig forskningsplan kollegor emellan. Det hade kunnat leda till en meriterande publikation. Det skulle bli så mycket mer. Våren 2005 är i antågande.

Bara några veckor tidigare hade Erik Lidén försvarat sin avhandling på Handelshögskolan i Göteborg. Avhandlingen, som bl.a. utvärderade hur bra aktietipsen i tidningarna är, väckte stor uppmärksamhet eftersom råden från ett stort antal tidningar och tidskrifter detaljgranskades. Efter avhandlingen var det dags för Erik att fundera över nya forskningsprojekt men för doktoranden Markus Rosenberg var situationen en annan. Efter avklarade forskarkurser var det hög tid att börja arbetet med avhandlingen. Ett samarbete med Erik Lidén var en intressant väg att gå. Och de kände redan varandra väl. Ett par år tidigare hade Erik agerat handledare och bollplank till Markus när han skrev sin magisteruppsats.

Lidén och Rosenberg hade observerat att den tidigare forskningen led av svagheter som sannolikt innebar felaktiga slutsatser.

Insiders som vägledare?

Att utvärdera hur framgångsrika insiders är i sina egna aktieaffärer är inget nytt forskningsområde. Men Lidén och Rosenberg hade observerat att den tidigare forskningen led av svagheter som sannolikt innebar att man hade kommit till felaktiga slutsatser.

För bra för att vara sant

Den vetenskapliga frågeställningen Lidén och Rosenberg ställde sig var: hur skickliga är egentligen insiders i sina egna investeringar? I en första omgång utvärderades insiders aktieaffärer under perioden 1994- 2005. Totalt granskades över 100,000 aktieaffärer av insiders och vid tidpunkten var studien den tredje största genom tiderna och den största utanför USA. På försommaren 2007 såg man siffror som var för bra för att vara sanna. Insiders lyckades uppnå hela fyra gånger så hög avkastning som börsen. Lidén och Rosenberg hade starka tvivel till resultaten och skulle ägna över 1 år på att försöka slå hål på dem.

Publicering eller kommersialisering?

När forskarduon hade säkrat att resultaten stämde insåg de att resultaten med hög sannolikhet skulle publiceras i någon av de främsta internationella vetenskapliga tidskrifterna. De ställdes då i en svår situation. Skulle de publicera resultaten eller använda resultaten och sin nyvunna kunskap kommersiellt? Till slut fattade de beslutet att bygga en förvaltningsmodell utmed kunskapen. Beslutet innebar att Rosenberg gav upp sina forskarstudier. Ett år senare hade man lagt grunden till Insidermodellen som följer den offentliga informationen om insiders aktieaffärer. Modellen utvärderar samtliga aktieaffärer som insiders gör men agerar endast på en mycket liten del av dessa affärer – de som avslöjar mönster som är extra vinstgivande att agera på. Scientia numera Insiderfonder tar form.

Ett år senare hade man lagt grunden till InsiderModellen som följer den offentliga informationen om insiders aktieaffärer.

Det är nu maj 2008 och bolaget Lidén, Rosenberg & Partners Fonder Aktiebolag bildas. Namnet kom senare att ändras till Scientia Fund Management vilket alltså idag är Insiderfonder. En utvecklare anställdes för att färdigställa modellen och under sommaren 2008 ansökte bolaget om tillstånd att bedriva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder in till Finansinspektionen. Nio månader senare, den 24 mars 2009, tilldelades bolaget tillstånd att bedriva fondverksamhet.

Scientia startar fonder…

Den 1 juni 2009 startar Scientia förvaltningen av Scientia Alpha I, som sedan ändrar namn till Scientia Hedge. Scientia Hedge kommer att placera efter Insidermodellen samt i råvaror. Fondutbudet utökas den 1 oktober 2010 med fonden Scientia Sverige som uteslutande placerar efter Insidermodellen.
Den första fonden som placerar efter insiders utanför Sveriges gränser startas den 15 september 2011 – Scientia Asien.

Den 24 augusti 2012 tar vi steget ut i världen med fonderna Inside Australia, Inside Canada, Inside UK, Inside USA, Inside USA Small Cap samt Inside Active Global.
Samtidigt ändrar Scientia Sverige och Scientia Asien namn till Inside Sweden och Inside Asia.

Fortsättning följer

Namn

Erik Lidén

Utbildning

Ekonomie Doktor, Handelshögskolan i Göteborg Civilekonom, Handelshögskolan i Göteborg Kandidatexamen Maskinteknik, Chalmers Tekniska Högskola

Intressen

Fondbolaget, näringsliv och familj.

Vision

Att förtjäna kundens förtroende - varje dag

HÅLL DIG UPPDATERAD:

prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna från Insiderfonder skickade direkt till dig. Du anmäler dig till nyhetsbrevet genom att fylla i din e-postadress ovan och skicka den till oss. Vi samlar bara in och lagrar uppgifter om dig som är nödvändiga för att genomföra utskicken. Det betyder att vi lagrar din epostadress och i vissa fall även ditt namn. Genom att fylla i dina uppgifter samtycker du till att vi lagrar uppgifterna och du har därmed ingått ett kostnadsfritt prenumerationsavtal med Insiderfonder. Du kan alltid avregistrera dig från dessa utskick och därmed få dina uppgifter raderade.

RISKINFORMATION Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Top