Ladda ner Säljanmälan

När du vill sälja dina fondandelar gör du det genom att följa anvisningarna i säljanmälan. Utbetalningen av dina pengar från försäljningen görs inom 3 bankdagar från det att försäljningen är registrerad.

RISKINFORMATION Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Top