Ladda ner Köpanmälan

När du har bestämt dig för att köpa fondandelar i våra fonder efter insiders fyller du in en köpanmälan. Innan du blir kund bör du ta del av informationen om våra fonder. Informationsbroschyr, faktablad och fondbestämmelser kan du hitta under respektive fond. Insiderfonder behandlar personuppgifter på lagligt och korrekt sätt. Vi samlar bara in och lagrar uppgifter om dig som är nödvändiga enligt gällande regelverk och krav för att inleda en affärsförbindelse med dig. Uppgifterna som du lämnar behandlas för administration, annan förberedelse, fullgörande av ingångna avtal samt kunna fullgöra våra förpliktelser enligt lag. Uppgifter som du lämnar lagras och behandlas i minst 5 år efter att du har upphört som kund och högst 10 år om det har funnits misstanke om brott. Insiderfonder anlitar ett antal tjänsteleverantörer som fungerar som personuppgiftsbiträden och som kan komma att behandla dina personuppgifter. Med de som agerar personuppgiftsbiträden finns separata avtal som reglerar personuppgifter. I vissa fall kan dock en delning komma ett ske på grund av skyldigheter enligt lag, t ex med Skatteverket eller Polismyndigheten.

RISKINFORMATION Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Top