Article Image

SEPTEMBER 2015

Finansmarknadernas nervositet inför den förväntande räntehöjningen i USA dämpades när amerikanska centralbanken sköt på höjningen efter oro över den kinesiska tillväxten. Även Riksbanken lämnade styrräntan oförändrad på -0,35 procent samtidigt som de pågående obligationsköpen fortsätter på samma nivå. Världens aktiemarknader hade ytterligare en svag månad och världsindex sjönk med närmare 4,8 procent mätt i svenska kronor. Vinnarmarknaden i september blev Korea med knappt en procentenhet över noll-strecket medan övriga marknader som fonderna är verksamma på utvecklades svagt.

Stockholmsbörsen sjönk med drygt 4,4 procent efter bland annat fallande råvarupriser. Under månaden ökade såväl SCIENTIA HEDGE och INSIDE SWEDEN sina innehav i finanssektorn samtidigt som fonderna minskade exponeringen i teknik- och telekomsektorerna. SCIENTIA HEDGE sjönk med knappt 0,6 procent men utvecklades drygt 3,8 procentenheter bättre än börsen trots svag prisutveckling för både guld och olja. INSIDE SWEDEN tappade 2,9 procent men presterade drygt 1,5 procentenheter bättre än index. Kursvinnaren i båda fonderna blev skidföretaget Skistar som steg 17 procent efter flera köprekommendationer. Även Elos Medtech bidrog positivt till fondernas utveckling och steg med 14 procent efter en bra start för förvärvet Onyx Medical vars resultat överträffade analytikernas förväntningar.

Börserna i Asien hade det fortsatt motigt i september och Asien-index föll med närmare 3 procentenheter. INSIDE ASIA hade en värdeutveckling på -4,4 procent vilket var knappt 1,5 procentenheter sämre än index. Innehaven i Korea utvecklades starkast medan de i Filippinerna och Singapore utvecklades svagt. Vinnaraktien blev koreanska teknikjätten Samsung SDI som klättrade 28 procent under månaden efter köprekommendation från den franska storbanken BNP Paribas. Nyheten om att bolaget ska börja sälja hybridfordonsbatterier till lyxbilsföretaget Bentley gav sedan ytterligare bränsle till kursutvecklingen.

INSIDE AUSTRALIA sjönk med knappt 2,9 procent vilket var drygt 3,3 procentenheter bättre än index. Fonden har på två månader utvecklats hela 7,9 procentenheter bättre än sitt jämförelseindex. Den förhållandevis låga allokeringen mot energisektorn – som under månaden tappade hela 14 procent – bidrog starkt till fondens positiva relativa utveckling. Främsta bidragande aktien i portföljen var största innehavet och telekomföretaget TPG Telecom som steg med 16 procent.

Den kanadensiska aktiemarknaden hade en besvärlig månad och backade drygt 6,4 procent. Innehaven i INSIDE CANADA hade också det tufft och fonden tappade 7,9 procent. Under månaden ökade fonden sin exponering mot industri- och råvarusektorn och minskade samtidigt innehaven i sektorerna sällanköp, energi, hälsovård och teknik.

Räntebeskedet präglade nyhetsflödet i USA och den uteblivna höjningen spädde på osäkerheten på marknaderna och de amerikanska börserna avslutade månaden i rött. INSIDE USA sjönk 3,7 procent vilket var marginellt bättre än index. Bland ljusglimtarna återfinns tobaksföretaget Reynolds American som gick mot strömmen och steg med 7 procent. Reynolds förväntas generera högre vinster de närmaste kvartalen efter förvärvet av tobaksföretaget Lorillard i juli.

INSIDE ACTIVE GLOBAL sjönk med 5,2 procent vilket var 0,4 procentenheter sämre än index. Under månaden ökade vi exponeringen något mot japanska aktier och minskade exponeringen mot Schweiz och Storbritannien. Ökningen gör Japan till den enskilt största landsexponeringen i fonden och utgjorde vid månadsskiftet drygt 20 procent av kapitalet.

Erik Lidén, ansvarig förvaltare
David Unver. bitr. förvaltare

Nyhetsarkiv

Här finner ni alla publicerade nyheter om Insiderfonder AB.

HÅLL DIG UPPDATERAD:

prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna från Insiderfonder skickade direkt till dig. Du anmäler dig till nyhetsbrevet genom att fylla i din e-postadress ovan och skicka den till oss. Vi samlar bara in och lagrar uppgifter om dig som är nödvändiga för att genomföra utskicken. Det betyder att vi lagrar din epostadress och i vissa fall även ditt namn. Genom att fylla i dina uppgifter samtycker du till att vi lagrar uppgifterna och du har därmed ingått ett kostnadsfritt prenumerationsavtal med Insiderfonder. Du kan alltid avregistrera dig från dessa utskick och därmed få dina uppgifter raderade.

RISKINFORMATION Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Top