Article Image

SEPTEMBER 2014

Fonderna stod emot

September inleddes med räntesänkning från Europeiska centralbanken vilket fick de globala aktiemarknaderna att reagera positivt.  Glädjen blev dock kortvarig bland annat på grund av kommande räntehöjningar från Federal Reserve vilket sänkte riskaptiten på världens börser, som generellt hade en svag utveckling under månaden.

Sex av nio fonder slog sina respektive jämförelseindex under månaden.

Den kanadensiska aktiemarknaden hör till årets bästa och Inside Canada har hittills haft en värdeutveckling på omkring 21 procent. I september utvecklades fonden negativt första gången på åtta månader och sjönk med 1,4 procent, vilket ändå var 2,1 procent bättre än jämförelseindex.

Inside Asia tappade 2 procent men utvecklades knappt 1 procent bättre än index under månaden. Innehaven i Indien och Korea bidrog positivt till fondens utveckling medan Hong Kong och Singapore gick svagast. Innehav som utmärkte sig var Indiens största mobiltelefonföretag Bharti Airtel, som steg omkring 10 procent efter försäljningen av 3 500 telekommunikationstorn för 1 miljard US-dollar. Även Koreanska biologiföretaget Celltrion gick starkt och klättrade drygt 17 procent. I början september begärde Celltrion i domstol ett godkännande att få sälja Remsina i USA – komplicerat framtaget läkemedel för bland annat slemhinneläkning. Ett fördelaktigt domslut skulle kraftigt öka försäljningen.

Svagast gick Inside Australia som föll med 6,9 procent vilket trots det var omkring två procentenheter bättre än jämförelseindex. Den australiensiska aktiemarknaden har varit mycket volatil i år och hade sin sämsta månad för året samtidigt som den australiensiska dollarn försvagades mot kronan med 2,4 procent. Fondens fjärde största innehav, TPG Telecom, steg med 13 procent sedan bolagets marginaler har ökat till 15 procent.

Desto bättre gick det för Inside USA som hade en positiv värdeutveckling på 2,5 procent vilket var 0,9 procent bättre än index. Fonden har gått bättre än sitt jämförelseindex fem månader i rad. Bland innehaven gick logistikföretaget Fedex bäst som rapporterade bättre försäljningssiffror än väntat och steg drygt 9 procent under månaden. Förutom en förstärkt dollarkurs med 4,6 procent hade storbolagen generellt en svag positiv månad.

Även mindre amerikanska bolag hade en tuff månad och småbolagsindex tappade 2,2 procent. Som ett resultat av detta Glädjande var att Inside USA Small Cap gick 0,7 procent bättre än sitt jämförelseindex. Fondens större innehav hade dålig månad men kompenserades av stora uppgångar för ett par av de mindre innehaven. Exempelvis steg säkerhetssystemtillverkaren Vasco Data Security och servertillverkaren Super Micro Computer med 27 respektive 20 procent.

Inside UK sjönk med 1,1 procent vilket var 0,8 procent bättre än jämförelseindex vilket berodde på att fondens största innehav, kryssningsfartygföretaget Carnival Plc, steg med 10 procent.

Inside Active Global tappade knappt 2 procent där japanska och franska börsen tillhörde de bättre medan den brittiska föll tillbaka. De förändringar som har gjorts i fonden under månaden består i en försäljning av samtliga innehav i Schweiz på grund av nu alltför höga värderingar på denna marknad. Samtidigt ökade vi innehaven i USA och Japan.

Stockholmsbörsen rörde sig sidledes under månaden medan Scientia Hedge och Inside Sweden sjönk 7,6 respektive 2,5 procent. Stora innehav i fonderna såsom verkstadsbolaget Sandvik, lastbilstillverkaren Volvo och industriföretaget Indutrade hade en riktigt dålig månad. De förstnämnda föll 6,6 respektive 6 procent och Indutrade tappade hela 9 procent. Priset på guld sjönk under månaden vilket också fick en negativ påverkan på värdeutvecklingen för Hedge.

Erik Lidén, ansvarig förvaltare

Nyhetsarkiv

Här finner ni alla publicerade nyheter om Insiderfonder AB.

HÅLL DIG UPPDATERAD:

prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna från Insiderfonder skickade direkt till dig. Du anmäler dig till nyhetsbrevet genom att fylla i din e-postadress ovan och skicka den till oss. Vi samlar bara in och lagrar uppgifter om dig som är nödvändiga för att genomföra utskicken. Det betyder att vi lagrar din epostadress och i vissa fall även ditt namn. Genom att fylla i dina uppgifter samtycker du till att vi lagrar uppgifterna och du har därmed ingått ett kostnadsfritt prenumerationsavtal med Insiderfonder. Du kan alltid avregistrera dig från dessa utskick och därmed få dina uppgifter raderade.

RISKINFORMATION Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Top