Article Image

OKTOBER 2015

Ljusning för världens aktiemarknader

Efter två månader av dämpat börshumör hade världens aktiemarknader medvind i seglen och uppvisade breda uppgångar. Europeiska centralbanken, ECB, lämnade dörren för nya stimulanser efter den senare tidens mer försiktiga ekonomiska återhämtning. Marknaderna i eurozonen reagerade positivt på nyheten vilket resulterade i stigande aktiekurser. Riksbanken lämnade styrräntan oförändrad på -0,35 procent men utökar sina obligationsköp till 65 miljarder kronor från tidigare 30 miljarder. Beskedet eldade på Stockholmsbörsen ytterligare samtidigt som kronan försvagades mot så gott som alla större valutor.

Samtliga fonder utvecklades starkt och fyra av sju slog sina respektive jämförelseindex.

Bolagens kvartalsrapporter dominerade nyhetsflödet på Stockholmsbörsen och drygt 65 procent av bolagen rapporterade bättre kvartalssiffror än väntat. Börsen steg med 6,9 procent och bolagen i dagligvarusektorn agerade draglok. SCIENTIA HEDGE utvecklades 0,2 procentenheter bättre än börsen och ökade under månaden med 7,1 procent stärkt av fondens största innehav BillerudKorsnäs. Pappersbolagets rapport för tredje kvartalet levererades långt över analytikernas förväntningar och steg med 5,7 procent på rapportdagen och hela 29 procent under månaden.

INSIDE SWEDEN adderade 7,7 procent och presterade knappt 0,8 procentenheter bättre än index efter riktigt stark månad för fondens innehav. Förutom största innehavet BillerudKorsnäs bidrog även metallföretaget Boliden som rusade med 25 procent sedan brittiska gruv- och råvaruhandelsbolaget Glencore aviserat en minskning av sin zinkproduktion.

De asiatiska marknaderna revanscherade sig rejält efter en period med negativt börsklimat främst på grund av Kinas ekonomiska tillväxttakt. Vinnarmarknaden blev Korea med en värdeutveckling på +13,9 procent mätt i kronor. INSIDE ASIA avancerade 7,1 procent där innehaven i Hong Kong och Filippinerna bidrog mest till fondens utveckling. Fondens kursvinnare blev Hanmi Pharmaceutical som fortsätter gå starkt och klättrade med 39 procent i oktober. Sedan bolaget togs in i portföljen i februari i år har aktiekursen stigit med 360 procent.

Under månaden ökade INSIDE AUSTRALIA sina innehav i råvarusektorn samtidigt som fonden minskade exponeringen i sektorerna industri och dagligvaror. Fonden steg med 3,5 procent vilket dock var 4,2 procentenheter sämre än index. Fondens innehav mot verkstadssektorn är mycket låg och just den sektorn drev uppgångarna i index under månaden. Fondens innehav i råvarusektorn utvecklades mycket väl och gynnades av stigande råvarupriser i samband med den minskande zinkproduktionen.

INSIDE CANADA ökade med 6,7 procent vilket var 1,2 procentenheter bättre än index. Även här uppvisade fondens innehav verksamma i råvarusektorn de bredaste uppgångarna. Vinnaraktien blev gruvbolaget Teck Resources som ökade med omkring 20 procent.

De amerikanska börserna steg i oktober efter optimism inför rapporterna för det tredje kvartalet. INSIDE USA utvecklades bäst av samtliga fonder med en uppgång på 10 procent och 0,2 procentenheter bättre än index. Under månaden ökade fonden sin exponering mot sektorerna råvaror, telekom och verkstad samtidigt som innehaven i sektorerna i dagligvaror och sällanköp minskades. Fondens tre största innehav, Amazon, Microsoft och Google levererade rapporter som var bättre än marknadens förväntningar och bidrog med kraftiga uppgångar.

INSIDE ACTIVE GLOBAL steg med 7,6 procent efter en stark månad för samtliga aktiemarknader som fonden är verksam på. Portföljens spanska och amerikanska aktier bidrog mest till den positiva utvecklingen. Starkast gick franska industribolaget Montupet som rusade med 36 procent efter att ha accepterat ett uppköpserbjudande från portföljinnehavet tillika kanadensiska maskinkomponenttillverkaren Linamar som avancerade 9 procent. Fonden har för övrigt legat fast i sin exponering och inga större justeringar gjordes i portföljen under oktober månad.

Erik Lidén, ansvarig förvaltare
David Unver. bitr. förvaltare

Nyhetsarkiv

Här finner ni alla publicerade nyheter om Insiderfonder AB.

HÅLL DIG UPPDATERAD:

prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna från Insiderfonder skickade direkt till dig. Du anmäler dig till nyhetsbrevet genom att fylla i din e-postadress ovan och skicka den till oss. Vi samlar bara in och lagrar uppgifter om dig som är nödvändiga för att genomföra utskicken. Det betyder att vi lagrar din epostadress och i vissa fall även ditt namn. Genom att fylla i dina uppgifter samtycker du till att vi lagrar uppgifterna och du har därmed ingått ett kostnadsfritt prenumerationsavtal med Insiderfonder. Du kan alltid avregistrera dig från dessa utskick och därmed få dina uppgifter raderade.

RISKINFORMATION Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Top