Article Image

OKTOBER 2014

Svängiga börser

Världens börser kännetecknades under månaden av kraftig turbulens bland annat på grund av en geopolitisk oro och en ökad risk för spridningen av ebola-viruset. Inledningsvis sjönk börserna ordentligt när priset på olja föll kraftigt. Riksbanken överraskade marknaden med en räntesänkning från 0,25 procent till rekordlåga 0 procent vilket fick kronan försvagas. Amerikanska centralbanken, Federal Reserve, avslutade sitt sedan tidigare annonserade program för köp av obligationer på 15 miljarder dollar per månad och lämnade dessutom styrräntan oförändrad. Sammantaget kom detta att lugna marknaderna som i takt med positiva kvartalsrapporter avslutade månaden starkt.

Sju av nio fonder hade en positiv värdeutveckling och tre utvecklades bättre än sina jämförelseindex under månaden.

De amerikanska börserna har gått starkt i år och håller fortsatt upp världsekonomin. Inside USA adderade 2,1 procent och gynnades av en stärkt dollar. Fondens största innehav, tobaksföretaget Reynolds American, steg under månaden med 7 procent efter att man justerade upp vinstprognosen för helåret i samband med rapporten för det tredje kvartalet. Ett annat av fondens innehav som utvecklades starkt var kreditkortsjätten Mastercard som steg med 13 procent efter ett kvartalsresultat som överträffade analytikernas förväntningar.

Inside USA Small Cap steg med 4,5 procent där 80 procent av fondens innehav utvecklades positivt. Starkast utvecklades säkerhetssystemtillverkaren Vasco Data Security som när man annonserade kvartalsrapporten för det tredje kvartalet rusade närmare 30 procent. Såväl bolagets resultat som intäkter var betydligt högre än marknadens förväntningar. Ett annat bolag som slog förväntningarna med sin kvartalsrapport var finansbolaget Wisdom Tree Investments som visade upp en rekordförsäljning vilket fick kursen att stiga med 29 procent.

Stockholmbörsen hade sjunkit med 10 procent vid mitten av månaden men återhämtade sig för att stänga månaden med plussiffror. Inside Sweden slog sitt jämförelseindex med dryga procenten och förklaringen ligger i att största innehavet Volvo övertygade med en uppgång på 8 procent. Bolagets kvartalsrapport överträffade marknadens förväntningar på såväl orderingång, rörelseresultat som marginaler. Även fondens näst största innehav ICA-gruppen steg med 25 procent efter att bland annat ha fått en höjd riktkurs från en av storbankerna.

Scientia Hedge hade det något motigt och trots att aktierna utvecklades väl tappade fonden 1,4 procent efter kraftigt sjunkande priser på olja och guld.

Australiensiska börsen fortsätter att vara volatil vilket även gäller innehaven i Inside Australia. Fonden steg med 4,1 procent och flera av de stora innehaven hade en bra månad samtidigt som australiensiska dollarn förstärktes med 2,7 procent mot kronan.

Inside Asia hade en tuff månad sedan den koreanska aktiemarknaden tappade 3 procent under månaden. Fonden sjönk med 1,8 procent.

Både Inside Canada och Inside UK steg 1,1 procent vilket var 1,6 respektive 1 procent bättre än jämförelseindex. Fondernas innehav hade generellt en bra månad och för sistnämnda kunde detaljhandelsåterförsäljaren Asos Plc:s aktiekurs stiga med 18 procent.

Inside Active Global steg med 1,5 procent efter att ha inlett månaden negativt. Under månaden har endast smärre förändringar skett.

Erik Lidén, förvaltare
David Unver, bitr. förvaltare

Nyhetsarkiv

Här finner ni alla publicerade nyheter om Insiderfonder AB.

HÅLL DIG UPPDATERAD:

prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna från Insiderfonder skickade direkt till dig. Du anmäler dig till nyhetsbrevet genom att fylla i din e-postadress ovan och skicka den till oss. Vi samlar bara in och lagrar uppgifter om dig som är nödvändiga för att genomföra utskicken. Det betyder att vi lagrar din epostadress och i vissa fall även ditt namn. Genom att fylla i dina uppgifter samtycker du till att vi lagrar uppgifterna och du har därmed ingått ett kostnadsfritt prenumerationsavtal med Insiderfonder. Du kan alltid avregistrera dig från dessa utskick och därmed få dina uppgifter raderade.

RISKINFORMATION Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Top