Information till andelsägarna i

Scientia Hedge

Fondbolaget har infört vissa ändringar i fondbestämmelserna för fonden Scientia Hedge. Ändringarna godkändes av Finansinspektionen den 28 juli 2016 och trädde i kraft samma dag.

De viktigaste förändringarna består i att:

  • fonden ändrar namn från Scientia Hedge till Inside Hedge,
  • utdelning i fonden slopas, och
  • lägsta belopp för teckning i fonden sänks från 25 000 kronor till 5 000 kronor.

De nya fondbestämmelserna finner du här.

Vid frågor om de nya fondbestämmelserna är du välkommen att höra av dig till oss på telefon 031-165 100 eller via e-post på info@insiderfonder.se.

Insiderfonder AB

Nyhetsarkiv

Här finner ni alla publicerade nyheter om Insiderfonder AB.

HÅLL DIG UPPDATERAD:

prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna från Insiderfonder skickade direkt till dig. Du anmäler dig till nyhetsbrevet genom att fylla i din e-postadress ovan och skicka den till oss. Vi samlar bara in och lagrar uppgifter om dig som är nödvändiga för att genomföra utskicken. Det betyder att vi lagrar din epostadress och i vissa fall även ditt namn. Genom att fylla i dina uppgifter samtycker du till att vi lagrar uppgifterna och du har därmed ingått ett kostnadsfritt prenumerationsavtal med Insiderfonder. Du kan alltid avregistrera dig från dessa utskick och därmed få dina uppgifter raderade.

RISKINFORMATION Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Top