Fusion av fonder

Den 20 december 2018 gav Finansinspektionen Insiderfonder tillstånd till fusion mellan å ena sidan fonderna Inside Active Global, Inside Canada, Inside Hedge, Inside Sweden och Inside USA och å andra sidan East Capital Multi-Strategi.  Fusionen sker genom sk. ”absorption” och innebär att East Capital Multi-Strategi tar över Inside-fonderna vilka efter genomförd fusion kommer att upphöra.

Fusionen är ett resultat av den försäljning som vi har gjort av våra fonder till East Capital och som annonserades i början av detta året.

Övergripande tidsplan för fusionen:

  1. 20 december 2018: Tillstånd ges av Finansinspektionen för genomförande av fusionen (FI-dnr. 18-201193).
  2. 20 februari 2019: Information om fusionen publiceras på www.insiderfonder.se.
  3. 22 mars 2019: Sista dagen att lösa in fondandelar i fonderna innan fusionen genomförs och avstämningsdag och dag för beräkning av utbytesförhållandet.
  4. 1 april 2019: Active Global, Canada, Hedge, Sweden och USA slås samman med East Capital Multi-Strategi och därmed upphör Inside-fonderna. De som är andelsägare i någon av Inside-fonderna får nya fondandelar i East Capital Multi-Strategi. Du kan nu utöva dina rättigheter som andelsägare i East Capital Multi-Strategi.

Separat information för dig som andelsägare i de enskilda fonderna:

Vid frågor om fusionen är du välkommen att kontakta oss via nedanstående kontaktinformation.

Insiderfonder

031-165100

info@insiderfonder.se

Nyhetsarkiv

Här finner ni alla publicerade nyheter om Insiderfonder AB.

HÅLL DIG UPPDATERAD:

prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna från Insiderfonder skickade direkt till dig. Du anmäler dig till nyhetsbrevet genom att fylla i din e-postadress ovan och skicka den till oss. Vi samlar bara in och lagrar uppgifter om dig som är nödvändiga för att genomföra utskicken. Det betyder att vi lagrar din epostadress och i vissa fall även ditt namn. Genom att fylla i dina uppgifter samtycker du till att vi lagrar uppgifterna och du har därmed ingått ett kostnadsfritt prenumerationsavtal med Insiderfonder. Du kan alltid avregistrera dig från dessa utskick och därmed få dina uppgifter raderade.

RISKINFORMATION Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Top