Förvaltarna om november 2013

Fortsatta börsuppgångar

De globala aktiemarknaderna befinner sig just nu i ett positivt momentum och det mesta talar för att det kommer fortsätta upp. Uppgångarna på aktiemarknader som på den i Sverige och i USA har tagit värderingarna över det historiska genomsnittet på dessa marknader under de senaste 10 åren. För flera av Inside-fonderna har det varit en fin månad med Inside USA, Inside USA Small Cap, Inside Sweden samt Inside Active global i topp.

Globalfonden, Inside Active Global, hade en uppgång på +2,4 procent, vilket innebär att fonden är +27,3 procent hittills i år. Det har skett vissa omallokeringar i fonden, framförallt på grund av att den amerikanska aktiemarknaden har fortsatt att stiga till så höga nivåer att vi nu anser att värderingarna är för höga. En mindre justering har också gjorts för fondens innehav i Japanska aktier av samma skäl. Den totala minskningen i innehaven i USA och Japan motsvarar 6 procentenheter, en minskning som motsvarar den ökning vi har gjort av innehaven på ett flertal andra marknader som nu förefaller betydligt billigare. Detta gäller Storbritannien, som hittills inte har hängt med de andra större marknaderna, där fondens innehav har ökat med 2 procentenheter. Mindre ökningar har också skett i Kanada, Frankrike, Australien och Spanien.

Värdeutvecklingen på Stockholmsbörsen var bra och stannade på +2,3 procent. Inside Sweden hade en riktigt bra månad och värdeutvecklingen för fonden stannade på hela +4,4 procent. Scientia Hedge hade också en stark månad – mycket till följd av att aktiedelen utvecklades starkt och var +2,9 procent.

Även de amerikanska aktiemarknaderna hade en bra månad och Inside USA och Inside USA Small Cap noterade uppgångar på +4,0 respektive +5,1 procent.

I Asien var det en månad där index rörde sig sidledes vilket också var fallet för Inside Asia. Inside Asia har under året inte hängt med sitt index vilket till stor del beror på fonden inte placerar inte placerar i Kina, Thailand, Taiwan eller Indonesien, marknader som har utvecklats starkt i år och har en tung vikt i jämförelseindex.

Månadens stora besvikelse hittar vi i Inside Australia som tappade 6 procent av sitt värde under månaden vilket dels berodde på att tre av fondens största innehav tappade mellan 6 och 11 procent samt att den australiensiska dollarn sjönk med 1,7 procent.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att flertalet av de globala aktiemarknaderna just nu är inne i ett positivt momentum vilket vanligen innebär fortsatta börsuppgångar. Vissa marknader är som sagt högt värderade i en jämförelse med genomsnittet under de senaste tio åren (ex Sverige och USA) samtidigt som vissa stora marknader är lågt värderade (ex Storbritannien, Japan och flera andra asiatiska marknader).

Vi bedömer sammantaget att det positiva klimatet med stimulanser från bl.a. amerikanska centralbanken Federal Reserve kommer att fortsätta bidra till en positiv utveckling för de internationella aktiemarknaderna ytterligare en tid. Tillsammans med en tilltagande riskaptit ger det ett bra stöd till aktiemarknaden just nu.

Erik Lidén, förvaltare
David Unver, bitr. förvaltare

Nyhetsarkiv

Här finner ni alla publicerade nyheter om Insiderfonder AB.

HÅLL DIG UPPDATERAD:

prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna från Insiderfonder skickade direkt till dig. Du anmäler dig till nyhetsbrevet genom att fylla i din e-postadress ovan och skicka den till oss. Vi samlar bara in och lagrar uppgifter om dig som är nödvändiga för att genomföra utskicken. Det betyder att vi lagrar din epostadress och i vissa fall även ditt namn. Genom att fylla i dina uppgifter samtycker du till att vi lagrar uppgifterna och du har därmed ingått ett kostnadsfritt prenumerationsavtal med Insiderfonder. Du kan alltid avregistrera dig från dessa utskick och därmed få dina uppgifter raderade.

RISKINFORMATION Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Top