Article Image

FÖRVALTARKOMMENTAR MARS 2019

Den 1 april fusionerades samtliga fonder med East Capital Multi-Strategi och efter sammanslagningen har våra fonder upphört. Det betyder att detta blir den sista förvaltarkommentaren för nedan fonder. Det har varit en fantastisk förmån att förvalta dessa fonder och jag vill därför tacka dig som andelsägare för den här tiden och för förtroendet. Det har varit en fantastisk resa! Hur framtiden ser ut för Insiderfonder kommer vi få anledning att återkomma till lite längre fram.

INSIDE HEDGE sjönk med 1,4 procent och de sektorer som gav det största bidraget till fondens värdeutveckling var IT medan innehaven i sällanköpssektorn drog ned resultatet rejält. Allra störst bidrag till fondens totala utveckling under månaden hade IT-konsulten Acando (+44%) och läkemedelsbolaget Swedish Orphan Biovitrum (+9%). Fondens korta positioner i Nordea (-7%) och Swedbank (-14%) i kölvattnet av den fortsatta turbulensen kring misstänkt penningtvätt i Baltikum.

INSIDE SWEDEN hade en blandad månad och avslutade med en nedgång på 0,2 procent vilket var något sämre än Stockholmsbörsen. Fondens fastighetsinnehav hade det största sektorrelaterade positiva bidraget till fonden; innehaven steg med i snitt 5 procentenheter, men dessvärre drogs resultatet ned av sällanköpsbolagen i fonden. Bästa enskilda bidragsgivare var fastighetsbolagen Balder (+10%) och Diös (+5%). Insynspersonernas var fortsatt på köpsidan under en månad då aktiviteten var normal sett mot tio års historik.

INSIDE CANADA hade en tuff månad och tappade 3,6 procent. Det var betydligt sämre än index. Huvudförklaringen finns ibland fondens innehav i råvarubolag vilka hade en usel månad – i snitt tappade fondens råvarubolag över 5 procentenheter – och allra tuffast var det för guldproducenterna. Guyana Goldfields (-26%) och Kirkland Lake Gold (-16%) hörde till de största sänkena under månaden. Insideraktiviteten var låg men de som var aktiva sålde i större utsträckning än normalt. Insynsförsäljningarna var nästan fem gånger större än snittköpen.

INSIDE USA fortsatte att klättra och steg under månaden med 0,8 procent. Fondens innehav i kraftförsörjningsbolag stod ensam för hela uppgången och alla nio innehav i sektorn steg. Industribolagen gick dock sämre och var huvudanledningen till att resultatet halkade efter index. Insidersentimentet var positivt för första gången på länge men de som sålde gjorde det för 10 gånger så stora belopp som snittköpen.

INSIDE ACTIVE GLOBAL steg med 0,3 procent medan världsindex steg med 1,7 procent. Fonden har ökat sin undervikt av aktier under månaden och låg i slutet av månaden på en aktievikt på 58 procent. Den låga aktievikten ska ses mot bakgrund av att insidersentimentet indikerar en hög risk för större börsnedgångar vilket också stöds bland annat av en negativ trend i inköpschefsindex och relativt höga värderingar. På sektornivå bidrog kraftförsörjningsbolagen mest till fondens utveckling och alla fondens innehav i sektorn hade en positiv avkastning under månaden.

Erik Lidén, ansvarig förvaltare

Nyhetsarkiv

Här finner ni alla publicerade nyheter om Insiderfonder AB.

HÅLL DIG UPPDATERAD:

prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna från Insiderfonder skickade direkt till dig. Du anmäler dig till nyhetsbrevet genom att fylla i din e-postadress ovan och skicka den till oss. Vi samlar bara in och lagrar uppgifter om dig som är nödvändiga för att genomföra utskicken. Det betyder att vi lagrar din epostadress och i vissa fall även ditt namn. Genom att fylla i dina uppgifter samtycker du till att vi lagrar uppgifterna och du har därmed ingått ett kostnadsfritt prenumerationsavtal med Insiderfonder. Du kan alltid avregistrera dig från dessa utskick och därmed få dina uppgifter raderade.

RISKINFORMATION Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Top