Förvaltarkommentar – mars 2014

Stark avslutning på månaden

Mars var en turbulent månad och kännetecknades av en eskalerande kris i Ukraina och oroande utveckling på Krim-halvön. Den senaste tillväxtstatistiken från Kina kom in svagare än väntat och spädde på oron ytterligare. Världens börser fick i inledningen av månaden uppleva breda nedgångar, framförallt de i Europa och Ryssland. Nedgången var dock kortvarig, oron släppte och aktie- samt valutamarknaderna återhämtade sig vilket resulterade i en stark avslutning på månaden. Åtta av nio noterade uppgångar under månaden.

Stockholmsbörsen steg med knappt 0,7 procent under månaden och summerar första kvartalet med en uppgång på drygt 5 procent. Scientia Hedge som levererat positiv utveckling under årets inledande månader, har under samma period stigit med 8,4 procent. Inside Sweden har också gått starkt och slog sitt jämförelseindex med 0,6 procent under månaden samt avslutar första kvartalet med en positiv värdeutveckling på 7,4 procent.

Allra bäst av våra fonder gick Inside Australia med en uppgång på 4,2 procent. Fondens största innehav, TPG Telecom, steg med 18,5 procent efter att man rapporterade ett starkt halvårsresultat på 100 miljoner AUD. Fondens starka utveckling berodde i övrigt på en valutaförstärkning för den australienska dollarn 4,3 procent.

Inside Asia är inne i ett positivt momentum och steg med 1,8 procent efter att samtliga valutor som fondens innehav är noterade i förstärktes mot svenska kronan. Indiska rupien klättrade exempelvis med 4,4 procent gentemot kronan.

Våra fonder som är exponerade mot den Nordamerikanska marknaden förlänger sin positiva svit med Inside USA Small Cap i täten som steg 3,6 procent. Nästan samtliga av fondernas större innehav hade utvecklats mycket väl under månaden. Bland dessa återfinns W&T Offshore i Inside USA Small Cap, som steg 14,9 procent under mars. Styrelseordföranden i gas- och oljebolaget meddelade i början av månaden att de nått framgångsrika produktionsresultat i Yellow Rose området, beläget i västra Texas, vilket fick aktien att rusa på New-York börsen.

Den rapportperiod som nu inleds kommer att dominera nyhetsflödet de kommande veckorna. Det positiva momentum som nu befinner sig på världens aktiemarknader kommer sannolikt fortsätta ett tag till men förväntningarna på bolagens vinster i kommande rapporter lämnar ytterst lite utrymme för negativa besvikelser. Ett positivt börsklimat och höga aktieutdelningar som återinvesteras på marknaden kommer sannolikt ge en fortsatt injektion något som kan få kurserna att stiga ytterligare.

Erik Lidén, ansvarig förvaltare

 

Nyhetsarkiv

Här finner ni alla publicerade nyheter om Insiderfonder AB.

HÅLL DIG UPPDATERAD:

prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna från Insiderfonder skickade direkt till dig. Du anmäler dig till nyhetsbrevet genom att fylla i din e-postadress ovan och skicka den till oss. Vi samlar bara in och lagrar uppgifter om dig som är nödvändiga för att genomföra utskicken. Det betyder att vi lagrar din epostadress och i vissa fall även ditt namn. Genom att fylla i dina uppgifter samtycker du till att vi lagrar uppgifterna och du har därmed ingått ett kostnadsfritt prenumerationsavtal med Insiderfonder. Du kan alltid avregistrera dig från dessa utskick och därmed få dina uppgifter raderade.

RISKINFORMATION Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Top