Article Image

FÖRVALTARKOMMENTAR JANUARI 2019

Världens börser rekylerade uppåt och steg kraftigt efter den svaga avslutningen på 2018. Bland de marknader som utvecklades starkast återfinns Turkiet, Ryssland och Kina. Oljepriset steg kraftigt och guldet likaså och bidrog till att industri- och råvarubolagen tillhörde kursvinnarna. Att guld och aktiemarknaden stiger i värde samtidigt är inte vanligt förekommande då investerare ofta tenderar att söka sig till säkrare hamnar som just guld när marknaden viker. Detta tyder på att riskviljan hos investerarna återvände i januari efter en tid av svagt sentiment. Världens insynshandel präglades dock av försiktighet och såväl aktivitet som andel köpaffärer sjönk som väntat i januari. I den pågående rapportsäsongen har kvartalsresultaten varit blandade med knapp fördel till de som rapporterade bättre resultat än marknadens förväntningar.

Samtliga fonder utvecklades positivt och redovisade avkastningar i spannet +14,2 till 5,3 procent. Tre av fem fonder slog index.

INSIDE ACTIVE GLOBAL steg med 6,7 procent medan dess index steg med 9,4 procent. Att fondens resultat var sämre än index berodde främst på att exponeringen mot aktiemarknaden dragits ned i syfte att minska risken i fondens allokering efter senaste tidens börsturbulens. Fonden var således inte fullinvesterad i aktier när marknaden utvecklades starkt. Samtliga sektorer som aktieinnehaven verkar på utvecklats positivt med industri och hälsovård som största positiva bidragsgivare. På innehavsnivå utvecklades sociala mediajätten Facebook mest positivt och steg med 27 procent efter att vinsten för fjärde kvartalet var bättre än Wall Streets förväntningar. Intäkterna uppgick till närmare 60 miljarder amerikanska dollar under fjärde kvartalet vilket är en ökning med 30 procent jämfört med samma period föregående år. Resultatet hölls tillbaka av högre kostnader för säkerhet.

INSIDE CANDA hade sin överlägset bästa månad sedan fondstart och steg med 14,2 procent. Index hade en utveckling i linje med fonden och steg med 14,3 procent.  Största positiva bidragsgivare var råvaruinnehaven som utvecklades bättre än såväl sektorn som aktiemarknaden som helhet. Fondens industrirelaterade aktier gav också fint bidrag. Starkast utveckling hade råvarutillverkaren och sjätte största innehavet First Quantum Minerals som steg med 38 procent. Omsättningen ökade med 18 procent samtidigt som kopparproduktionen steg med drygt 8 procent under fjärde kvartalet vilket var långt över analytikernas förväntningar. Vinstestimaten för helåret 2019 reviderades upp sedan priser på metall och råvaror väntas stiga under året, även guldpriset då investerarna söker sig till ädelmetallen som trygg hamn under turbulenta tider.

INSIDE HEDGE steg med 5,3 procent vilket var 5,4 procentenheter bättre än index. Innehaven på sektorerna sällanköpsvaror och fastigheter gav största bidraget till fondens överavkastning. Fondens oljeplacering Bull Olja X3 bidrog mest till resultatet efter att priset på olja steg med närmare 20 procent. Eftersom fonden investerar i en produkt som har en hävstång på 300 procent mot utvecklingen på oljepriset ökade placeringen med 58 procent i värde. Resultatet gynnades dessutom av guldplaceringen som hade en värdeutveckling på drygt 15 procent. Bland aktieinnehaven hade utbildningsföretaget Academedia starkast kursutveckling och steg med 20 procent. För det brutna räkenskapsåret redovisades en ökning i såväl nettoomsättning som kassaflöde.

INSIDE SWEDEN inledde året starkt och steg med 7,8 procent vilket var något bättre än index som ökade med 7,7 procent i värde. Fondens sällanköp- och industrirelaterade innehav utvecklades bättre än sina respektive sektorer som helhet och var månadens positiva bidragsgivare. Månadens sänken var innehav på telekomsektorn. Mest positivt av innehaven utvecklades CLX Communications som steg med drygt 20 procent. Bland de nyhetspåverkande nyheterna var det en köprekommendation som fick kursen att rusa. Svenska insidersentimentet sjönk med 17 procent jämfört med förra månaden. Att sentimentet och aktiviteten sjunker i januari är inget ovanligt eftersom det främst beror på handelsförbud inför rapportperioden. Största nettoköpen skedde i industrirelaterade aktier medan försäljningarna dominerades på tekniksektorn.

INSIDE USA redovisade en värdeutveckling på +10,2 procent medan index steg med 10,0 procent. Det innebär att fonden nästan återhämtade hela värdetappet från förra månaden. Samtliga sektorer som fondens innehav är verksamma på utvecklades positivt under månaden. Största positiva bidragsgivarna blev fonden ndustri- och hälsovårdsrelaterade aktier som hade en genomsnittlig värdeutveckling på +11 procent. Av innehaven utvecklades sociala mediajätten Facebook mest positivt och steg med 27 procent. Facebook rapporterade 30 procent högre intäkter för fjärde kvartalet jämfört med motsvarande period i fjol samtidigt som vinsten slog marknadens höga förväntningar. Amerikanska insiders var avvaktande och såväl aktivitet och andelen köpaffärer minskade. Köptransaktionerna sjönk från 52 procent i december till 22 procent i januari.

Erik Lidén, ansvarig förvaltare
David Unver, förvaltare

Nyhetsarkiv

Här finner ni alla publicerade nyheter om Insiderfonder AB.

HÅLL DIG UPPDATERAD:

prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna från Insiderfonder skickade direkt till dig. Du anmäler dig till nyhetsbrevet genom att fylla i din e-postadress ovan och skicka den till oss. Vi samlar bara in och lagrar uppgifter om dig som är nödvändiga för att genomföra utskicken. Det betyder att vi lagrar din epostadress och i vissa fall även ditt namn. Genom att fylla i dina uppgifter samtycker du till att vi lagrar uppgifterna och du har därmed ingått ett kostnadsfritt prenumerationsavtal med Insiderfonder. Du kan alltid avregistrera dig från dessa utskick och därmed få dina uppgifter raderade.

RISKINFORMATION Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Top